Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0223(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0053/2018

Внесени текстове :

A8-0053/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2018 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0093

Приети текстове
PDF 529kWORD 48k
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавриций: възможности за риболов и финансово участие ***
P8_TA(2018)0093A8-0053/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12476/2017),

—  като взе предвид Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (12479/2017);

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0445/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по бюджети (A8-0053/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Мавриций.

Последно осъвременяване: 3 декември 2018 г.Правна информация