Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0223(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0053/2018

Ingivna texter :

A8-0053/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2018 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0093

Antagna texter
PDF 313kWORD 42k
Tisdagen den 17 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning ***
P8_TA(2018)0093A8-0053/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12476/2017),

–  med beaktande av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (12479/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0445/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A8-0053/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Mauritius.

Senaste uppdatering: 3 december 2018Rättsligt meddelande