Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0219(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0373/2017

Předložené texty :

A8-0373/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0098

Přijaté texty
PDF 401kWORD 44k
Úterý, 17. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I
P8_TA(2018)0098A8-0373/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0481),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0307/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2017 o financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. března 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie

–  s ohledem na články 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a na postoj Výboru pro rozpočtovou kontrolu ve formě pozměňovacích návrhů (A8-0373/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0274.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
P8_TC1-COD(2017)0219

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU, Euratom) 2018/673.)

Poslední aktualizace: 3. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí