Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0381(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0314/2017

Předložené texty :

A8-0314/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2018 - 6.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0099

Přijaté texty
PDF 398kWORD 45k
Úterý, 17. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Energetická náročnost budov ***I
P8_TA(2018)0099A8-0314/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0765),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0499/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená nizozemskou První komoroua nizozemskou Druhou komorou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionalityuvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. dubna 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. července 2017(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 31. ledna 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0314/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 246, 28.7.2017, s. 48.
(2) Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 119.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
P8_TC1-COD(2016)0381

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2018/844.)

Poslední aktualizace: 3. prosince 2018Právní upozornění