Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2618(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0187/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0187/2018

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0106

Usvojeni tekstovi
PDF 245kWORD 49k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Neulaganje prigovora na delegirani akt: žig Europske unije
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2018)01231) („izmijenjena Delegirana uredba”),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 23. ožujka 2018. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 27. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice(1), koja je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)(2) i potom kodificirana kao Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije(3),

–  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2017/1431 od 18. svibnja 2017. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije(4), koja sadrži ažurirano upućivanje na Uredbu (EU) 2017/1001,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji je istekao 17. travnja 2018.,

A.  budući da je Uredba (EZ) br. 207/2009 kodificirana kao Uredba (EU) br. 2017/1001;

B.  budući da bi upućivanja u Delegiranoj uredbi trebala odražavati renumeraciju članaka koji su posljedica kodificiranog teksta temeljnog akta;

C.  budući da Delegiranu uredbu (EU) 2017/1430 od 18. svibnja 2017. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije i kojom se stavljaju izvan snage uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 i (EZ) br. 216/96(5) stoga treba staviti izvan snage, a odredbe te Delegirane uredbe trebalo, zajedno s ažuriranim upućivanjima na Uredbu (EU) 2017/1001, trebalo bi prenijeti u izmijenjenu Delegiranu uredbu;

D.  budući da izmijenjena Delegirana uredba stoga ne uključuje nikakve sadržajne izmjene Delegirane Uredbe (EU) 2017/1430;

E.  budući da bi se brzim objavljivanjem izmijenjene Delegirane uredbe u Službenom listu omogućio rani datum primjene i osigurao kontinuitet primjene prijelaznog režima predviđenom u završnim odredbama izmijenjene Delegirane uredbe;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 78, 24.3.2009., str. 1.
(2) SL L 341, 24.12.2015., str. 21.
(3) SL L 154, 16.6.2017., str. 1.
(4) SL L 205, 8.8.2017., str. 39.
(5) SL L 205, 8.8.2017., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena