Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0805(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0145/2018

Indgivne tekster :

A8-0145/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0107

Vedtagne tekster
PDF 241kWORD 42k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2018 om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (07162/2018),

–  der henviser til artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet(1), der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0128/2018),

–  der henviser til sin beslutning af 11. november 2015 om reform af valgloven i Den Europæiske Union(2),

–  der henviser til sin beslutning af 7. februar 2018 om Europa-Parlamentets sammensætning(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0145/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  minder om sit forslag, som er knyttet til dets beslutning om reform af valgloven i Den Europæiske Union, om at Europa-Parlamentet skal have beføjelse til efter høring af Rådet at fastlægge stemmeafgivningsperioden;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet samt til orientering til Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Akt knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret ved Rådets afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1).
(2) EUT C 366 af 27.10.2017, s. 7.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0029.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse