Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2227(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0119/2018

Předložené texty :

A8-0119/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0109

Přijaté texty
PDF 364kWORD 56k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení)
P8_TA(2018)0109A8-0119/2018

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)2017/2227(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15467/2016),

–  s ohledem na návrh Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé (09776/2016),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 a čl. 212 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0327/2017),

–  s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel, kterou Valné shromáždění přijalo dne 13. září 2007,

–  s ohledem na Rámec pro partnerství mezi Evropskou unií a Austrálií podepsaný v říjnu 2008, který má být nahrazen Rámcovou dohodou,

–  s ohledem na Společnou deklaraci o vztazích mezi Evropskou unií a Austrálií přijatou v Lucemburku dne 26. června 1997,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2016 o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem(1) a na své usnesení ze dne 26. října 2017 obsahující doporučení Parlamentu určené Radě týkající se mandátu k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií(2),

–   s ohledem na společné prohlášení předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, předsedy Evropské rady Donalda Tuska a předsedy vlády Austrálie Malcolma Turnbulla ze dne 15. listopadu 2015,

–   s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a australského ministra zahraničních věcí ze dne 22. dubna 2015 s názvem „Směrem k užšímu partnerství mezi EU a Austrálií“,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Austrálií o rámci pro účast Austrálie na operacích Evropské unie pro řešení krizí podepsanou v roce 2015(3),

–   s ohledem na správní dohodu mezi Austrálií a Evropskou unií uzavřenou v prosinci 2014, která stanovuje program diplomatické výměny,

–  s ohledem na Dohodu o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií podepsanou v roce 1998(4) a dohodu mezi EU a Austrálií z roku 2012(5), kterou se tato dohoda mění,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR), která byla podepsána dne 29. září 2011(6);

–   s ohledem na Dohodu mezi Austrálií a Evropskou unií o bezpečnosti utajovaných informací, která byla podepsána dne 13. ledna 2010(7),

–  s ohledem na Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Austrálií, která byla podepsána v roce 1994(8),

–  s ohledem na 38. meziparlamentní setkání mezi EU a Austrálií, které se konalo ve Štrasburku od 4. do 5. října 2017,

–   s ohledem na první fórum vedoucích osobností EU a Austrálie, které se konalo v Sydney v červnu 2017 a na kterém se sešli přední představitelé politické a podnikatelské sféry, akademici, média a občanská společnost,

–   s ohledem na bílou knihu o zahraniční politice, kterou vydala australská vláda v listopadu 2017 a která popisuje priority a výzvy Austrálie na vnější scéně a zdůrazňuje zásadní význam tzv. indicko-tichomořského regionu pro Austrálii,

–   s ohledem na skutečnost, že bílá kniha o zahraniční politice zdůrazňuje klíčové úlohy, které plní US a Čína v indicko-tichomořském regionu a v australské mezinárodní politice, a zároveň zmiňuje důležitost australských vztahů s Evropskou unií a jejími členskými státy,

–   s ohledem na přezkum politiky v oblasti změny klimatu z roku 2017, který australská vláda vydala v prosinci 2017,

–   s ohledem na dokument australské vlády a názvem „Vnitrostátní rámec vědy o změně klimatu v Austrálii“ zveřejněný v roce 2009,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 18. dubna 2018 o návrhu rozhodnutí(9),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0119/2018),

A.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie uzavřely dne 7. srpna 2017 rámcovou dohodu; vzhledem k tomu, že úzký a pevný vztah mezi Austrálií a EU a jejími členskými státy má dlouhé historické kořeny a je založen na společných hodnotách a zásadách, jako je dodržování zásad demokracie, lidských práv, rovnosti žen a mužů, právního státu, včetně mezinárodního práva, míru a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že vztahy mezi národy jsou hluboké a dlouhodobé;

B.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie v roce 2017 oslavily 55 let spolupráce a diplomatických vztahů; vzhledem k tomu, že tento vztah v několika posledních letech nabyl nové dynamiky; vzhledem k tomu, že všechny členské státy mají diplomatické vztahy s Austrálií a 25 z nich má v Canbeře velvyslanectví;

C.  vzhledem k tomu, že bílá kniha australské vlády o zahraniční politice uvádí, že „silná Evropská unie má i nadále zásadní význam pro australské zájmy a bude stále důležitějším partnerem v ochraně a prosazování mezinárodního pořádku založeného na pravidlech“; vzhledem k tomu, že bílá kniha zdůrazňuje potřebu úzce spolupracovat s EU a jejími členskými státy „mimo jiné na problémech týkajících se terorismu, šíření zbraní hromadného ničení, udržitelného rozvoje a lidských práv“;

D.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie se angažují ve spolupráci a dialogu se zeměmi jihovýchodní Asie, a to i prostřednictvím Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), regionálního fóra ASEAN, setkání Asie-Evropa (ASEM) a východoasijského summitu; vzhledem k tomu, že Austrálie je zakládajícím členem Fóra tichomořských ostrovů a je se sdružením ASEAN ve strategickém partnerství; vzhledem k tomu, že Austrálie hostila mimořádný ASEAN-australský summit od 17. do 18. března 2018;

E.  vzhledem k tomu, že by EU v pozici globálního aktéra měla nadále posilovat svou přítomnost v rozsáhlé a dynamické oblasti Asie a Tichomoří, přičemž je Austrálie přirozeným partnerem EU a zároveň je i sama důležitým aktérem; vzhledem k tomu, že stabilní a mírový a na pravidlech založený asijsko-tichomořský region, který je v souladu s našimi zásadami a normami, je užitečný pro vlastní bezpečnost EU a její zájmy;

F.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie jsou úzce sladěny v otázkách mezinárodní politiky, týkajících se například Ukrajiny, Ruska, Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) a Blízkého východu;

G.  vzhledem k tomu, že Austrálie má úzké politické, bezpečnostní a obranné vazby s USA, které jsou slučitelné s jejími rozvíjejícími se vztahy s Čínou, se kterou si udržuje komplexní strategické partnerství;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla EU druhým největším obchodním partnerem Austrálie – jejím druhým nejvýznamnějším zdrojem dovozu (19,3 %) a třetí nejvýznamnější destinací pro vývoz (10,3 %) – a vzhledem k tomu, že obě strany spojuje široká škála hospodářských zájmů; vzhledem k tomu, že v roce 2015 přímé zahraniční investice EU v Austrálii dosáhly výše 117,7 miliard EUR a australské přímé investice v EU činily 21,7 miliard EUR;

I.  vzhledem k tomu, že Austrálie je pevně odhodlána prosazovat volný obchod a uzavřela oboustranné dohody o volném obchodu s významnými zeměmi v oblasti východní Asie – Čínou, Japonskem, Jižní Koreou, Singapurem, Malajsií a Thajskem – (a také regionální dohodu se sdružením ASEAN) a s Novým Zélandem, Chile, Spojenými státy a Peru, jakož i dohodu PACER Plus s tichomořskými ostrovy;

J.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2018 Austrálie a dalších 10 zemí na pobřeží Tichého oceánu dosáhly dohody o transpacifickém obchodě, tzv. komplexní a progresívní dohody o transpacifickém partnerství (CPTPP), kterou podepsaly v Chile dne 8. března 2018; vzhledem k tomu, že se Austrálie v současné době účastní vyjednávání velkého počtu obchodních smluv, včetně jednání o regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP), jež bylo zahájeno na summitu ASEAN v roce 2012;

K.  vzhledem k tomu, že Austrálie, jež je zemí odhodlanou prosazovat mezinárodní globální správu, byla v pěti případech nestálým členem Rady bezpečnosti OSN a byla od jejího počátku aktivním členem skupiny G20, jejímuž summitu v Brisbane v roce 2014 předsedala za velmi dobré spolupráce s EU; vzhledem k tomu, že Austrálie byla nedávno zvolena do Rady OSN pro lidská práva;

L.  vzhledem k tomu, že Austrálie vyslala své vojenské jednotky, aby se připojily k celosvětové koalici proti Dá'iš v Iráku a Sýrii; vzhledem k tomu, že Austrálie poskytla mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF) v Afghánistánu nejvíc jednotek ze všech nečlenských zemí NATO;

M.  vzhledem k tomu, že Austrálie přispěla k mnohým mírovým misím OSN napříč třemi kontinenty, ale také na Papui-Nové Guineji a na Šalamounových ostrovech;

N.  vzhledem k tomu, že Austrálie v roce 2014 poprvé přispěla v misi k řešení krize pod vedením EU, EUCAP Nestor, v oblasti Afrického rohu; vzhledem k tomu, že australské námořnictvo provádí operace v rámci boje proti pirátství a terorismu s pomocí mnohonárodních námořních sil v oblasti Afrického rohu a v západní části Indického oceánu;

O.  vzhledem k tomu, že občané Austrálie ve své zemi i za hranicemi utrpěli újmy v důsledku řady teroristických útoků spáchaných radikálními islamisty; vzhledem k tomu, že EU i Austrálie spolupracují na protiteroristických opatřeních, včetně opatření pro boj proti násilnému extremismu, úsilí o ukončení financování teroristických organizací a na koordinaci konkrétních projektů určených na budování kapacit;

P.  vzhledem k tomu, že Středisko pro spolupráci donucovacích orgánů v Jakartě (JCLEC), které je australsko-indonéskou iniciativou, má za cíl posílit odbornost donucovacích orgánů z jihovýchodní Asie v boji proti terorismu a nadnárodní organizované trestné činnosti a rovněž obdrželo finanční prostředky z EU;

Q.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2017 zahájila australská vláda svou mezinárodní kybernetickou strategii s cílem řešit otázky, jako je digitální obchod, kyberkriminalita, mezinárodní bezpečnost a elektronická veřejná správa (e-government);

R.  vzhledem k tomu, že Austrálii podporuje Filipíny v prosazování bezpečnosti a boje proti džihádismu;

S.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie spolu diskutují o migraci v rámci každoročního dialogu vysoce postavených představitelů EU a Austrálie o otázkách migrace, azylu a rozmanitosti; vzhledem k tomu, že Austrálie spolupředsedá procesu z Bali, který se zabývá bojem proti převaděčství osob, obchodování s lidmi a související nadnárodní trestné činnosti;

T.  vzhledem k tomu, že Austrálie má velmi vysokou úroveň příjmů na obyvatele a otevřenou, demokratickou a multikulturní společnost; vzhledem k tomu, že jedna čtvrtina jejích obyvatel se narodila v zahraničí a od roku 1945 se v Austrálii usadilo přibližně sedm milionů trvalých migrantů, včetně mnoha osob z členských států EU; vzhledem k tomu, že Austrálie se nachází ve výjimečné zeměpisné poloze, jelikož zaujímá rozsáhlou oblast mezi Indickým oceánem a jižním Tichomořím;

U.  vzhledem k tomu, že Austrálie a EU unie v rámcové dohodě znovu potvrzují svůj závazek spolupracovat v oblasti změny klimatu; vzhledem k tomu, že přezkum politiky v oblasti změny klimatu z roku 2017 znovu zdůraznil závazek Austrálie bojovat proti této hrozbě;

V.  vzhledem k tomu, že Austrálie čelí významným environmentálním a ekonomickým dopadům způsobených změnou klimatu v celé řadě odvětví, včetně zabezpečení dodávek vody, zemědělství, pobřežních komunit a infrastruktury;

W.  vzhledem k tomu, že Austrálie, člen Výboru OECD pro rozvojovou pomoc, je obzvláště odhodlána podporovat řádnou správu a hospodářský růst v Papui-Nové Guineji, Indonésii, Východním Timoru a dalších tichomořských ostrovech a asijských zemích, ve kterých jsou EU a její členské státy také klíčovými dárci;

X.  vzhledem k tomu, že australská vláda investuje do programů, jako je australský program pro změnu klimatu a výzkumný program o dopadech změny klimatu na řízení využívání přírodních zdrojů a přizpůsobení se změně klimatu s cílem pomoci osobám s rozhodovací pravomocí chápat a řídit pravděpodobné dopady změny klimatu;

Y.  vzhledem k tomu, že Austrálie zavedla vnitrostátní rámec a koordinační skupinu na vysoké úrovni, aby vypracovala plán pro provádění nauky o změně klimatu, přičemž zajišťuje koordinovaný přístup k řešení tohoto problému v komunitách po celé zemi;

Z.  vzhledem k tomu, že dne 10. listopadu 2016 Austrálie ratifikovala Pařížskou dohodu a změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá, a tím posílila své odhodlání jednat v oblasti změny klimatu, a vytvořila řadu politik, jejichž cílem bude snížit domácí emise, jakož i podporovat opatření na celosvětové úrovni;

AA.  vzhledem k tomu, že plán australské vlády v oblasti změny klimatu, který zahrnuje snížení emisí o pět procent pod úroveň z roku 2000 do roku 2020 a o 26 až 28 procent pod úroveň z roku 2005 do roku 2030 a zdvojnásobení její kapacity energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020;

AB.  vzhledem k tomu, že australská vláda hraje vedoucí úlohu při podpoře vnitrostátní meteorologické služby v Tichomoří a regionálních organizací s cílem zajistit klimatické a meteorologické systémy včasného varování;

1.  vítá uzavření rámcové dohody, která poskytne právně závazný nástroj pro vylepšení a posílení oboustranných vztahů EU a Austrálie a ke zvýšení spolupráce v oblastech, jako jsou zahraniční politika a bezpečnostní problematika, lidská práva a právní stát, celosvětový rozvoj a humanitární pomoc, hospodářské a obchodní záležitosti, soudnictví, výzkum a inovace, vzdělávání a kultura, zemědělství, námořní záležitosti a rybolov, ale také k překonávání překážek v otázkách změny klimatu, migrace, veřejného zdraví, boje proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení;

2.  zdůrazňuje, že EU a Austrálie jsou silnými a podobně smýšlejícími partnery s pevnými oboustrannými vztahy, kteří sdílejí hodnoty a zásady demokracie, dodržování lidských práv a právní stát, udržují stále silnější politické a hospodářské vztahy a těší se úzkému a aktivnímu kulturnímu, akademickému a mezilidskému propojení;

3.  zdůrazňuje, že pro EU a Austrálii, jako partnery se stejnou vizí o světě, má oboustranná a mnohostranná spolupráce v oblasti regionálních a globálních otázek mimořádnou hodnotu; zdůrazňuje, že jak pro EU, tak i pro Austrálii je výhodné, aby vystupovaly společně v OSN a WTO, jakož i v orgánech, jako je např. G20, s cílem chránit a posilovat spolupráci a světový pořádek založený na pravidlech ve složitém a měnícím se světě, jenž čelí velké nejistotě;

4.  vítá zřízení společného výboru na základě rámcové dohody, který má za cíl podpořit účinné provádění dohody a zachovat celkovou soudržnost vztahů EU a Austrálie;

5.  podporuje nadcházející zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Austrálií, která musí být vedena v duchu reciprocity, transparentnosti, vykazatelnosti a vzájemného prospěchu, přičemž je nutné brát v úvahu citlivost některých produktů, jako jsou zemědělské produkty, jelikož je Austrálie hlavním vývozcem zemědělských produktů; vyzývá oba partnery k vysoké míře ambicí, co se týče oblasti služeb; zdůrazňuje, že v jednáních by EU měla zohledňovat potřeby a požadavky malých a středních podniků, aniž by došlo ke snížení ochrany spotřebitelů ani k oslabení environmentálních, sociálních a pracovních norem; poukazuje na včasné zahájení těchto jednání, vzhledem k tomu, že Austrálie již dosáhla několika dohod o volném obchodu s významnými zeměmi ve východní Asii a v Tichomoří a chystá se je uzavřít s dalšími významnými státy;

6.  zdůrazňuje, že Austrálie plní aktivní úlohu v programech spolupráce v oblasti vyššího vzdělávání prostřednictvím dvoustranného vzdělávacího programu EU–Austrálie, a kladně hodnotí, že od roku 2015 se mohou australské university účastnit programů mobility Erasmus+; konstatuje, že tato spolupráce by měla být posílena i s cílem dále podporovat vzájemné přínosy pro studenty a výzkumné pracovníky, aby měli možnost být v pozici, v níž mohou získávat multikulturní a inovační schopnosti;

7.  připomíná, že EU a Austrálie jsou rovněž důležitými partnery při spolupráci v oblasti výzkumu a inovací s cílem přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji a jako prostředek dalšího budování společnosti založené na znalostech;

8.  oceňuje Austrálii za její podporu a za to, že  slaďuje svůj sankční režim v reakci na ruskou nelegální anexi Krymu a vojenské intervence na východní Ukrajině s EU;

9.  vítá skutečnost, že Austrálie podporuje cílené mezinárodní sankce vůči osobám a subjektům odpovědným za vojenskou agresi, terorismus a porušování lidských práv, a to i v reakci na ruskou agresi na Ukrajině a na okupovaném Krymu;

10.  vyjadřuje uznání australskému úřadu pro vyhodnocování zpravodajských informací za jeho podporu při poskytování mezinárodní, politické, strategické a ekonomické analýzy a jeho spolupráci s mezinárodními partnery s cílem zajistit řešení otázek společného zájmu;

11.  uznává zásadní úlohu Austrálie ve zpravodajské alianci „Five Eyes“ (Patero očí) a její podporu směřující jak na bezpečnost členských států EU transatlantických partnerů, oceňuje operativní dohodu Austrálie s Europolem, a zdůrazňuje potenciál k dalšímu rozšíření sdílení informací a operativní spolupráci s australskou vládou;

12.  uznává úlohu, kterou Austrálie sehrála, když byla v roce 2014 spolunavrhovatelkou rezolucí Rady bezpečnosti OSN o odsouzení sestřelení letadla linky MH17 a odstranění syrských chemických zbraní; oceňuje její zásadní přínos v Radě bezpečnosti, když usilovala o zlepšení humanitární situace v Sýrii, o zvládnutí bezpečnostní situace v Afghánistánu a o řešení situace v oblasti lidských práv v KLDR;

13.  vítá pevné odhodlání obou partnerů spolupracovat v boji proti terorismu tak, jak je uvedeno v Rámcové dohodě; zdůrazňuje, že je důležitá stále užší oboustranná spolupráce při výměně informací o zahraničních bojovnících, a pokud jde o jejich návrat; vybízí oba partnery, aby nadále zajišťovali účinné provádění čtyř pilířů strategie OSN pro boj proti terorismu; oceňuje úlohu, kterou Austrálie sehrála v celosvětové koalici proti Islámskému státu, a její významné zapojení do boje proti mezinárodnímu terorismu v jihovýchodní Asii;

14.  zdůrazňuje mezinárodní iniciativy Austrálie v oblasti kyberprostoru a  oceňuje skutečnost, že podle rámcové dohody budou obě strany spolupracovat v otázkách kybernetické bezpečnosti včetně boje proti počítačové trestné činnosti;

15.  vyzývá k opatřením k posílení spolupráce v oblasti boje proti terorismu prostřednictvím společných cvičení skupin pro reakci na hrozby členských států a agentur EU, jako je Europol a jeho Evropské centrum pro boj proti terorismu (ECTC), s klíčovými jednotkami australské národní bezpečnostní struktury, jako jsou australské bezpečnostní zpravodajské služby (ASIO), australské ozbrojené síly (ADF) a Australská federální policie;

16.  vítá závazek EU a Austrálie, jenž je uvedený v Rámcové dohodě, k zintenzivnění dialogu a spolupráce v oblasti migrace a azylu; zdůrazňuje, že vysoká úroveň globální mobility vyžaduje celistvý a mnohostranný přístup, který je založen na mezinárodní spolupráci a na sdílených odpovědnostech; vítá skutečnost, že oba partneři proaktivně přispívají k probíhajícím jednáním o globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících;

17.  zdůrazňuje důležitost regionálních rámců pro spolupráci, jako je např. proces z Bali, se zeměmi původu, tranzitu a cílovými zeměmi za účelem záchrany životů, zničení převaděčských sítí a řízení migračních a uprchlických toků; vítá pevný závazek Austrálie spolupracovat s UNHCR v oblasti přesídlení uprchlíků a zvýšit její financovaní humanitární pomoci na celém světě; vybízí Austrálii, aby i nadále přispívala k nalezení pozitivního řešení situace žadatelů o azyl a migrantů zadržených v Papui-Nové Guineji a Nauru;

18.  vítá závazky obou partnerů v oblasti ochrany a prosazování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, mimo jiné i na mnohostranných fórech a s partnery ze třetích zemí, jak je stanoveno v dohodě o financování; vítá zvolení Austrálie do Rady OSN pro lidská práva na období 2018–2020; podtrhuje skutečnost, že Austrálie v roce 2008 zahájila strategii nazvanou „Stírání rozdílů“ pro účely řešení znevýhodňování původních obyvatel k řešení problémů, jako jsou rozdíly v délce života a další nerovnosti; zdůrazňuje, že tato strategie má podporu obou politických stran a že předseda vlády předkládá parlamentu každoroční zprávu o pokroku; zdůrazňuje skutečnost, že australská vláda spolupracuje se státy, teritorii, domorodým obyvatelstvem a obyvateli úžiny Torres Strait s cílem obnovit strategii „Stírání rozdílů“;

19.  opětovně zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu vyžaduje podporu celého mezinárodního společenství; vítá ratifikaci Pařížské dohody Austrálií a závazek uvedený v Rámcové dohodě ke zlepšení spolupráce a úsilí zahraniční politiky za účelem boje proti změně klimatu; bere na vědomí, že Austrálie si vzala za cíl do roku 2030 snížit emise o 26 až 28 % pod úroveň roku 2005, což bylo opětovně potvrzeno v přezkumu politiky v oblasti změny klimatu z roku 2017; zdůrazňuje skutečnost, že tento přezkum zachovává závazky na pomoc ostatním zemím prostřednictvím oboustranných a vícestranných iniciativ; podporuje pokračující úsilí Austrálie o poskytování finanční podpory pro oblast Tichomoří a zranitelným rozvojovým zemím s cílem pomoci jim, aby rozvíjely své ekonomiky udržitelným způsobem, a přispívat jim k lepší adaptaci na změnu klimatu; zdůrazňuje australské spolupředsednictví Zeleného klimatického fondu;

20.  připomíná, že Austrálie, EU a její členské státy jsou důležitými aktéry v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v tichomořském regionu; zdůrazňuje s, že obě strany soustřeďují svou spolupráci na oblasti, jako jsou hospodářský růst, řádná správa a environmentální odolnost;

21.  znovu připomíná své znepokojení nad napětím v Jihočínském moři; vybízí oba partnery, aby pokračovali v prosazování stability a svobody plavby na této významné mezinárodní vodní cestě; oceňuje postoj Austrálie ve snaze o mírové řešení sporů na základě mezinárodního práva;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Austrálie.

(1) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 136.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0419.
(3) Úř. věst. L 149, 16.6.2015, s. 3.
(4) Úř. věst. L 229, 17.8.1998, s. 1.
(5) Úř. věst. L 359, 29.12.2012, s. 2.
(6) Úř. věst. L 186, 14.7.2012, s. 4.
(7) Úř. věst. L 26, 30.1.2010, s. 31.
(8) Úř. věst. L 188, 22.7.1994, s. 18.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2018)0108.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění