Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0265(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0131/2018

Indgivne tekster :

A8-0131/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0110

Vedtagne tekster
PDF 241kWORD 42k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme ***
P8_TA(2018)0110A8-0131/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14494/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 83, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0450/2017),

–  der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (14445/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA(1),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder(2),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(3),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0131/2018),

1.  godkender indgåelsen af konventionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådet.

(1) EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6.
(2) EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89.
(3) EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.
(4) EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse