Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0265(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0131/2018

Teksty złożone :

A8-0131/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0110

Teksty przyjęte
PDF 315kWORD 48k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi ***
P8_TA(2018)0110A8-0131/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (14494/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 83 ust. 1 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0450/2017),

–  uwzględniając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (14445/2017),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującą decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającą decyzję Rady 2005/671/WSiSW(1),

–  uwzględniając decyzję ramową Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej(2),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(3),

–  uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi(4),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0131/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Konwencji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Radzie Europy.

(1) Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6.
(2) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89.
(3) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.
(4) Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna