Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0266(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0132/2018

Předložené texty :

A8-0132/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0111

Přijaté texty
PDF 315kWORD 43k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol) ***
P8_TA(2018)0111A8-0132/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14498/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 83 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0451/2017),

–  s ohledem na Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (14447/2017),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV(1),

–  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(3),

–  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy(4),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a. 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0132/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dodatkového protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.

(1) Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6.
(2) Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89.
(3) Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
(4) Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění