Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0266(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0132/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0132/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0111

Usvojeni tekstovi
PDF 242kWORD 48k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol) ***
P8_TA(2018)0111A8-0132/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (14498/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 83. stavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0451/2017),

–  uzimajući u obzir Dodatni protokol uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (14447/2017),

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP(1),

–  uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije(2);

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(3),

–  uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica(4),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0132/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje Dodatnog protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Vijeću Europe.

(1) SL L 88, 31.3.2017., str. 6.
(2) SL L 386, 29.12.2006., str. 89.
(3) SL L 210, 6.8.2008., str. 1.
(4) SL L 190, 18.7.2002., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena