Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2163(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0098/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0098/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.33

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0138

Usvojeni tekstovi
PDF 503kWORD 55k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016. (2017/2163(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(5), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0098/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 47.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 47.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 256, 1.10.2005., str. 63.
(5) SL L 319, 4.12.2015., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016. (2017/2163(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(5), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0098/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 47.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 47.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 256, 1.10.2005., str. 63.
(5) SL L 319, 4.12.2015., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016. (2017/2163(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0098/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Europske policijske akademije („Akademija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2016. iznosio 10 291 700 EUR, što je povećanje od 17,34 % u usporedbi s 2015. zbog sporazuma o bespovratnim sredstvima s Komisijom o Partnerstvu za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA; budući da cijeli proračun Akademije dolazi iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Akademije za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Akademije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne,

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 95,95 %, što je povećanje od 0,44 % u odnosu na 2015.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 78,85 %, što je neznatno smanjenje od 0,15 % u odnosu na 2015.;

2.  napominje da je nakon potpisivanja sporazuma o bespovratnim sredstvima s Komisijom o Partnerstvu za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA dogovoren proračun od 2 490 504 EUR, od čega je drugi obrok od 1 243 891 EUR postao raspoloživ za obveze i plaćanja; nadalje napominje da su obveze preuzete za 89 % dostupnih sredstava, a za 48 % izvršena su plaćanja; poziva Akademiju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvijesti o vanjskoj evaluaciji tog Partnerstva u sklopu svojeg godišnjeg izvješća o radu za 2017. godinu;

3.  prima na znanje činjenicu da je na kraju godine Akademija 91 % svih financijskih obveza izvršila na vrijeme, čime je premašen cilj od 85 % plaćanja koja trebaju biti izvršena u zakonskom roku; napominje da nije bilo kamata dobavljača naplaćenih zbog kasnih plaćanja;

4.  napominje da je nekoliko zaposlenika pokrenulo pravni spor protiv Akademije zbog načina na koji je provedeno preseljenje i njegova financijskog utjecaja na njihove prihode; napominje da je s nekim članovima osoblja postignuto sporazumno rješenje te da su u tu svrhu izvršene isplate 2015. i 2016.; nadalje napominje da su neki članovi osoblja uložili žalbu na sudsku odluku, koja se očekuje 2018.; poziva Akademiju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnica o ishodu žalbe;

Obveze i prijenosi

5.  primjećuje da je ukupni iznos od 1 477 288 EUR prenesen u 2017., što predstavlja 17 % ukupnog proračuna za 2016.; napominje da je prema izvješću Revizorskog suda razina prenesenih odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze za glavu II. (rashodi za potporu aktivnosti) bila visoka i iznosila 140 055 EUR, tj. 30 % (u usporedbi s 212 456 EUR, tj. 49 % 2015.); prima na znanje da se ti prijenosi uglavnom odnose na savjetovanje u području informatičke tehnologije (IT) te robu i usluge povezane s IT-om koje su naručene krajem godine;

6.  napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

7.  napominje da je krajem prosinca 2016. ukupno izvršenje proračuna za 2015., uključujući prenesena sredstva iz razdoblja 2015. – 2016., doseglo 93 %;

Prijenos

8.  napominje da je Akademija izvršila devet prijenosa proračunskih sredstava za standardni operativni i administrativni proračun i dva prijenosa na tijelo izvršnog direktora pozivajući se na klauzulu o fleksibilnosti u skladu s člankom 27.1. točkom (a) Financijske uredbe Akademije;

Politika zapošljavanja

9.  na temelju plana radnih mjesta primjećuje da je na dan 31. prosinca 2016. bilo popunjeno 25 mjesta (od ukupno 28 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) u usporedbi s 26 radnih mjesta 2015. godine;

10.  za zadovoljstvom primjećuje da je postignuta rodna ravnoteža kada je riječ o popunjavanju radnih mjesta 2016. s 50 % žena naspram 50 % muškaraca; međutim, napominje da je u upravnom odboru odnos spolova bio 69 % naprema 31 % ;

11.  napominje da je zbog preseljenja Akademije iz Ujedinjene Kraljevine u Mađarsku i znatno nižeg korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće osoblja povećan broj ostavki; napominje da je poduzet niz mjera za ublažavanje tog problema; međutim, napominje da niski platni razredi radnih mjesta zajedno s niskim korekcijskim koeficijentom ne potiču strance (posebno iz zapadne i sjeverne Europe) da se presele u Mađarsku te stoga zemljopisna uravnoteženost osoblja nije zajamčena; u tom pogledu napominje da su 2016. 30 % svih zaposlenika Akademije bili Mađari, što je nerazmjeran broj; sa zabrinutošću napominje da prema izvješću Revizorskog suda znatna fluktuacija osoblja može utjecati na kontinuitet poslovanja i sposobnost Akademije da provede aktivnosti predviđene njezinim programom rada te ističe da je taj problem potrebno riješiti; nadalje napominje da zemljopisna uravnoteženost osoblja utječe na troškove osoblja, što je dovelo do odluke o prijenosu neiskorištenih sredstava iz glave 1. u glavu 3. kako bi se omogućila provedba dodatnih operativnih aktivnosti;

12.  napominje da je osoblje Akademije 2016. u prosjeku bilo odsutno s posla zbog bolovanja 4,3 radna dana; primjećuje s određenom zabrinutošću da zaposlenici 2016. nisu proveli nijedan dan na aktivnostima za dobrobit zaposlenika te da je jedini takav događaj organiziran nakon radnog vremena; međutim, napominje da je Akademija u svojim odgovorima tijelu nadležnom za davanje razrješnica navela da je potrošila 3 900 EUR na aktivnosti za dobrobit; poziva Akademiju da dodatno objasni kako je taj iznos potrošen;

13.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Akademija uspostavila mrežu povjerljivih savjetnika, organizirala njihovo osposobljavanje i osoblju ponudila osposobljavanje o sprečavanju uznemiravanja; sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. nije prijavljen nijedan slučaj uznemiravanja;

14.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

15.  primjećuje da se Akademija ne koristi službenim vozilima;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

16.  uviđa da su izjave o financijskim interesima rukovodećeg osoblja i članova upravnog odbora objavljene na internetskim stranicama Akademije; prima na znanje od Akademije da je od zaposlenika i drugih pojedinaca koji izravno surađuju s Akademijom zatraženo da ispune izjavu o financijskim interesima;

17.  napominje da u pogledu vanjskih plaćenih stručnjaka Akademija na svojim internetskim stranicama kao dio godišnjeg popisa izvođača objavljuje ugovore s vanjskim stručnjacima koje je Akademija sklopila; međutim napominje da, kada je riječ o plaćenim stručnjacima, izjave o sukobu interesa i povjerljivosti nisu objavljene na internetskim stranicama; potvrđuje da će Akademija preispitati svoje dogovore o objavljivanju tih izjava; poziva Akademiju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvijesti o poduzetim mjerama;

18.  primjećuje da Akademija ne objavljuje zapisnike sa sastanaka uprave; poziva Akademiju da te zapisnike učini dostupnima na svojim internetskim stranicama;

19.  napominje da je Akademija 2016. primila jedan zahtjev za pristup dokumentima i da je Akademija odobrila puni pristup zatraženim dokumentima;

Glavna postignuća

20.  pozdravlja tri glavna postignuća Akademije 2016., a to su:

   dobivanje certifikata ISO 9001 za dva ključna područja rada: programe koji se odvijaju u prostorijama Akademije i program razmjene CEPOL-a;
   dovršetak priprema potrebnih za provedbu njezina nova mandata koji je stupio na snagu 1. srpnja 2016.;
   uspješna provedba projekta Partnerstva za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA;

Strategija za borbu protiv prijevara

21.  sa zadovoljstvom primjećuje da su pravila o prijavljivanju prijevara i zaštiti zviždača sastavni dio strategije Akademije za borbu protiv prijevara;

22.  napominje da je predviđeno da će upravni odbor usvojiti revidiranu strategiju za borbu protiv prijevara u studenome 2017.; poziva Akademiju da izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnica o reviziji te strategije;

Unutarnja revizija

23.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju u studenome i prosincu 2016. provela reviziju Akademije u pogledu „procjene potreba osposobljavanja, planiranja i izrade proračuna” s naglaskom na njezinim temeljnim poslovnim aktivnostima; nadalje primjećuje da je u nacrtu izvješća o reviziji iz ožujka 2017. zaključeno da, iako u reviziji nisu utvrđeni kritični ili vrlo važni problemi, Služba za unutarnju reviziju smatra da ima prostora za poboljšanje u pogledu korištenja matrice izobrazbe za pravosuđe i unutarnje poslove radi izbjegavanja preklapanja s tečajevima osposobljavanja koje organiziraju druge agencije za pravosuđe i unutarnje poslove; smatra da bi taj problem trebalo što prije riješiti;

Uspješnost

24.  napominje da je 2016. portfelj Akademije za osposobljavanje sadržavao 174 programa osposobljavanja, uključujući 87 aktivnosti u prostorijama Akademije i 87 internetskih seminara, 492 razmjene u okviru Europskog programa policijske razmjene, 27 internetskih modula i jedan internetski tečaj; sa zadovoljstvom napominje da se interes za Akademijom šestu godinu zaredom povećao te su tako 18 009 policijska službenika 2016. prošla obuku Akademije u usporedbi s njih 12 992 godine 2015., što je povećanje od više od 38 %;

25.  napominje da se Akademija koristi sveobuhvatnim sustavom ocjenjivanja za jamčenje kvalitete svojeg portfelja osposobljavanja; također napominje da se ocjena tečaja odnosi na analizu učinkovitosti osposobljavanja, kao i na ispitivanje zadovoljstva sudionika; napominje da je ukupni stupanj zadovoljstva i dalje visok te je 95 % sudionika izjavilo da su vrlo zadovoljni ili zadovoljni aktivnostima Akademije;

26.  ističe da je Akademija na učinkovit način pružila očekivane proizvode i usluge u skladu sa svojim programom rada za 2016.;

Druge primjedbe

27.  napominje da je vanjski ocjenjivač u siječnju 2016. dovršio petogodišnju vanjsku evaluaciju Akademije za razdoblje 2011. – 2015.; sa zadovoljstvom primjećuje da je vanjski ocjenjivač Akademiju ocijenio učinkovitom te da njegov zaključak potkrjepljuju dokazi o povećanom broju aktivnosti koje je provela Akademija tijekom razdoblja ocjenjivanja, uz relativno stabilan broj raspoloživih resursa tijekom istog razdoblja; međutim napominje da izvješće o petogodišnjoj evaluaciji Akademije sadrži 17 preporuka; primjećuje da je izrađen akcijski plan za provedbu tih preporuka te je utvrđena 31 aktivnost koja bi se trebala provesti od sredine 2016. do kraja 2018.; izražava zabrinutost zbog činjenice da na temelju petogodišnje evaluacije postoji jasna potreba za znatnim povećanjem ljudskih i financijskih resursa Akademije;

28.  sa zadovoljstvom primjećuje da Akademija ima svjetla sa senzorom kretanja u hodnicima kako bi se ostvarila određena ušteda energije, no ne slaže se s Akademijom da 2016., kada su mađarske vlasti stavile na raspolaganje prostorije, ona nije bila uključena u upravljanje zgradom i nije imala izravnu mogućnost provedbe troškovno učinkovitih ili ekološki prihvatljivih mjera;

29.  sa zabrinutošću primjećuje, s obzirom na to da je vremena sve manje, da Akademija trenutačno ne raspolaže s dovoljno podataka kako bi se omogućila temeljita priprema za provedbu budućih aktivnosti nakon Brexita; napominje da će Brexit ograničiti pristup Akademije stručnom znanju Ujedinjene Kraljevine o provedbi zakona i njezinu sposobnost da organizira osposobljavanja s dužnosnicima iz Ujedinjene Kraljevine; napominje da ti aspekti mogu negativno utjecati na razvoj zajedničkih praksi, razmjenu informacija i, u konačnici, prekograničnu suradnju u suzbijanju i sprečavanju kaznenih djela; preporučuje da se provedu mjere kako bi se u najmanju ruku zadržala postojeća razina suradnje; poziva Komisiju i Akademiju da tijelo nadležno za davanje razrješnica obavještavaju o novostima u vezi s upravljanjem rizicima povezanima s Brexitom;

30.  napominje da je 2016. bila prva puna godina provedbe projekta o partnerstvu za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA; pozdravlja uvrštavanje tog projekta među vodeće projekte u području suradnje EU-a sa zemljama regije MENA u borbi protiv terorizma;

31.  poziva Akademiju da bez odgode provede svoje ciljeve koji se odnose na povećanje vidljivosti na internetu i da dodatno poboljša svoju internetsku stranicu kako bi postala još relevantnija za sve dionike i pružala bolju potporu radu Akademije; preporučuje Akademiji da poboljša izvještavanje o učincima svojih aktivnosti, osobito kad je riječ o sigurnosti Unije; prepoznaje napore Akademije u tom smjeru;

o
o   o

32.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 18. travnja 2018.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 113, 30.3.2016., str. 107.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0133.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena