Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2156(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0080/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0080/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.51

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0156

Elfogadott szövegek
PDF 441kWORD 49k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
P8_TA(2018)0156A8-0080/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0080/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Képzési Alapítvány igazgatója számára az alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 181. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 181. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 354., 2008.12.31., 82. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0080/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 181. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 181. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 354., 2008.12.31., 82. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0080/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Képzési Alapítvány (a továbbiakban: az alapítvány) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 900 849,11 EUR volt, ami 2015-höz képest 0,63%-os csökkenést jelent; mivel az alapítvány költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013-ra, 2014-re és 2015-re vonatkozó mentesítés nyomon követése

1.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 2013. évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben említett, az egyetlen alacsony hitelminősítésű banknál vezetett számlán tartott 7 500 000 EUR összegű forrásra vonatkozó megállapítás, amely a 2014-es és a 2015-ös számvevőszéki jelentésben még „folyamatban lévő” minősítéssel szerepelt, jelenleg már „végrehajtva” megjegyzéssel van feltüntetve;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  üdvözli, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya magas, 99,99%-os volt, ami azt jelzi, hogy a kötelezettségvállalásokat időben megtették, továbbá hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 97,66%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  megállapítja, hogy az I. és II. cím alatti átvitelek a 2015 és 2016 közötti időszakot jellemző 3,3%-ról a 2016 és 2017 közötti időszakban 3,1%-ra csökkentek, ami jelzi az alapítvány adminisztratív tevékenységeinek és azok kifizetéseinek jobb összehangolását az alapítvány működésének éves ciklusával; megjegyzi, hogy az I. cím esetében 155 186 EUR (1,2%) került átvitelre, ami a 2015-ös értékhez képest (180 398 EUR (1,4%)) javulást jelent; megjegyzi, hogy a II. cím esetében 313 450 EUR összeget (18,4 %) vittek át, ami a 2015. évi teljesítmény (316 442 EUR (16,1 %)) folytatódását jelenti, valamint hogy a III. cím esetében a fennálló kötelezettségvállalások (reste à liquider) a 2015. évi 36,4 %-ról 2016-ban 30,3 %-ra csökkentek, főként amiatt, hogy fokozott figyelmet fordítottak a kifizetésekre, csökkentették a folyamatban lévő kiküldetési költségelszámolások számát, valamint jobban megtervezték a tevékenységeket;

4.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökségek előre betervezik, és erről tájékoztatják a Számvevőszéket;

Átcsoportosítások

5.  megállapítja, hogy az alapítvány 2016-ban hét költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, szemben a 2015. évi kilenccel, és hogy az átcsoportosított teljes összeg kevesebb volt, mint az előző évben (2016-ban 6,1% volt, szemben a 2015. évi 8,2%-kal); az alapítvány tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy ez egy olyan hatékonysági intézkedésnek tulajdonítható, amelyet a tervezési gyakorlatokból származó tevékenységek tartaléklistájának vezetése céljából vezettek be; megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2016. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Személyzeti politika

6.  megállapítja, hogy a létszámterv értelmében 2016. december 31-én 89 álláshelyet töltöttek be, míg a 2015-ben 90-et; sajnálja, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján a nemek kiegyensúlyozott összetétele nem valósult meg, mivel a munkatársak aránya a 2:1-hez arány fölött volt, 67,94%-uk volt nő és 32,06%-uk volt férfi; javasolja, hogy sürgősen orvosolják ezt az egyensúlyhiányt;

7.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az alapítvány személyzeti politikájának részét kell képeznie; hangsúlyozza, hogy a jólléti tevékenységekre fordított összeg alkalmazottanként 883 EUR volt, és hogy 2016-ban két intézményen kívüli közösségi napot szerveztek az alkalmazottak számára; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a munkatársak által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 15 nap volt (az orvosilag indokolt részmunkaidők nélkül 11,5 nap), ami az uniós ügynökségek közül az egyik legmagasabb értéket jelentette; javasolja, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést, és állapítsák meg ennek okait, különösen azt, hogy ez a munkahelyi stresszel kapcsolatos-e;

8.  megállapítja, hogy a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzéséről már 2010-ben határozatot fogadtak el; javasolja, hogy szervezzenek képzéseket és tájékoztató szemináriumokat a személyzet figyelmének e témára való felhívása érdekében;

9.  örömmel állapítja meg, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán az alapítványhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

10.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány proaktív volt, és az 1360/90/EGK tanácsi rendelet(2) 11. cikkével összhangban felkérte az igazgatótanács valamennyi tagját, hogy nyújtsa be összeférhetetlenségi nyilatkozatát; kéri az alapítványt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról; elégedetten nyugtázza, hogy az önéletrajzok jelenleg szabadon hozzáférhetőek;

11.  megállapítja, hogy az átláthatósági nyilvántartás nem alkalmazandó az alapítvány munkájára;

12.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az alapítvány 2015 decemberében elfogadta a visszaélések bejelentésére politikáját; hangsúlyozza, hogy 2016-ban egy olyan ügy volt, amely visszaélés bejelentével volt kapcsolatos, ezt azonban nem továbbították az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), mivel az összes pontosítást megkapták;

13.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

14.  megállapítja, hogy 2017 elején valamennyi alkalmazott számára e-oktatást és figyelemfelhívó előadást tartottak a csalásról és az összeférhetetlenségről;

Főbb eredmények

15.  az alapítvány tájékoztatása alapján üdvözli a 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az alapítvány:

   teljesítette a 2016. évi összes fő teljesítménymutató (KPI) tekintetében a kitűzött célokat;
   a Bizottságtól és a Bizottság küldöttségei részéről beérkezett 105 segítségnyújtás iránti kérelmet kezelt, amelyek a partnerországok 52%-át fedték le; megjegyzi, hogy az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség 100%-ban pozitív volt mind az alapítványi munka minőségét, mind annak hasznosságát és a nyújtott segítség időszerűségét illetően;
   a torinói folyamat révén 25 partnerországában nyújtott támogatást szakpolitikai elemzéshez és fejlesztéshez;

16.  üdvözli tervezett tevékenységeinek magas 2016-os teljesítési arányát (94%), de megjegyzi, hogy ez 2015-höz (96%) képest kismértékű csökkenést jelent; megjegyzi, hogy 2016-ban a határidőre történő teljesítés aránya (90%) jelentős mértékben javult az előző évekhez képest (83%);

17.  sajnálja azonban, hogy az alapítvány nem használ tevékenységi vagy teljesítménymutatókat a fő teljesítménymutatók használatának javítása érdekében, és javasolja, hogy változtassák meg ezt a politikát;

Csalás elleni stratégia

18.  üdvözli, hogy az alapítvány kidolgozta csalás elleni stratégiáját, a Bizottság átfogó csalás elleni stratégiájában megfogalmazott előírásoknak megfelelően; elégedetten nyugtázza, hogy annak érdekében, hogy fenntartsák a személyzet minden tagjának tudatosságát a csalás megelőzését illetően, kifejlesztettek egy e-képzési modult, amelyet 2017-től fognak biztosítani és rendszeresen meg fognak ismételni;

Belső kontrollrendszerek

19.  megjegyzi, hogy 2016-ban az alapítvány kulcsfontosságú intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy javítsa belső kontrollrendszereinek (ICS) hatékonyságát a vezetés (ICS 1: küldetés és értékek; ICS 2: etikai és szervezeti értékek; ICS 7: működési struktúra), a személyek irányítása (ICS 3: személyzeti allokáció és mobilitás; ICS 4: a személyzet értékelése és fejlesztése), a stratégia, a tervezés és az érdekelt felekkel folytatott együttműködés (ICS 5: célkitűzések és teljesítménymutatók és ICS 6), valamint a kockázatkezelés és a folyamatok (ICS 11: iratkezelés és ICS 12: tájékoztatás és kommunikáció) területén;

Belső ellenőrzés

20.  megállapítja, hogy az alapítványt a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzi, és hogy az ellenőrző szerv részéről az alapítvány 2016-ban nem kapott semmilyen kritikus ajánlást;

Teljesítmény

21.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás területén tevékenykedő négy ügynökség átfogó értékelésének első lépéseként 2016-ban a Bizottság nevében elvégezték az alapítvány külső értékelését; tudomásul veszi továbbá, hogy az értékelés megállapította, hogy az alapítvány 2011 óta tartó jelentős átszervezésének nem voltak számottevő negatív hatásai, és arról – különösen a stratégia és az eredményesség tekintetében – a belső és külső érintettek is többnyire pozitívan vélekedtek; elismeréssel veszi tudomásul, hogy az alapítvány irányítását hatékonynak és eredményesnek ítélték; megállapítja, hogy az értékelés azt is kiemelte, hogy az alapítvány 2011 óta folyamatosan növeli monitoringkapacitását, de a tevékenységeinek és eredményeinek világosabb bemutatása terén még továbbra is van tennivaló; megjegyzi, hogy az alapítvány tervet készített az értékelők ajánlásainak megvalósítására;

22.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés értelmében a Számvevőszék már 2011-es jelentésében kiemelte, hogy az alapítvány épületei tekintetében a helyzet nem kielégítő és veszélyezteti az alapítvány tevékenységének zavartalanságát; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a helyzet továbbra is megoldatlan maradt, mivel 2011-ben felszámolták az épületegyüttes egyik részét kezelő és használó konzorciumot, üresen hagyva az épületnek ezt a részét; hangsúlyozza, hogy a fogadó országnak sürgősen megoldást kell találnia erre a problémára; emlékeztet arra, hogy a székhelyről szóló megállapodás értelmében 2027-ig megfelelő létesítményeket kell biztosítaniuk; felhívja az alapítványt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a probléma kezelése érdekében megtett intézkedésekről;

23.  elismeri az alapítvány azon munkáját, hogy az Európai Unió külkapcsolati politikájával összefüggésben támogatja az Unió partnerországait a humán tőkéjükben rejlő lehetőségek kiaknázásában, az oktatási, képzési és munkaerőpiaci rendszerek reformja révén; üdvözli az alapítvány tevékenységeit a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás elősegítése terén, melyek célja, hogy támogassák a partnerországokat polgáraik foglalkoztathatóságának és foglalkoztatási kilátásainak javításában;

24.  határozottan üdvözli, hogy az alapítvány támogatást nyújt a tagjelölt országoknak a 2015-ös rigai következtetések végrehajtásában olyan területeken, mint például a munkaalapú tanulás, a szakképzésben dolgozó tanárok folyamatos szakmai továbbképzése, valamint a vállalkozói ismeretek oktatása;

25.  üdvözli az alapítvány többi uniós ügynökséggel – különösen a Eurofounddal és a Cedefoppal – való együttműködését az olyan uniós szakpolitikák terén, amelyek hozzájárulnak a humán tőke fejlesztéséhez;

o
o   o

26.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 12., 2017.1.13., 1. o.
(2) A Tanács 1360/90/EGK rendelete (1990. május 7.) az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról (HL L 131., 1990.5.23., 1. o.).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat