Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2164(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0108/2018

Texte depuse :

A8-0108/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.59

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0164

Texte adoptate
PDF 183kWORD 60k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
P8_TA(2018)0164A8-0108/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2164(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene(4), în special articolul 30,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului(5), în special articolul 76,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0108/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 233.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 233.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
(5) JO L 251, 16.9.2016, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2164(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene(4), în special articolul 30,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului(5), în special articolul 76,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0108/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 233.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 233.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
(5) JO L 251, 16.9.2016, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2164(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0108/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 232 757 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 62,43 % față de bugetul pe 2015; întrucât, ca răspuns la criza migrației cu care se confruntă Uniunea, mandatul Agenției a fost extins în mod considerabil în 2016;

C.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția totală a Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2016 s-a ridicat la 218 686 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 63,78 % față de 2015;

D.  întrucât Curtea de Conturi Europeană (denumită în continuare „Curtea”) a declarat, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016, întrucât observațiile Curții trebuie interpretate în contextul provocărilor cu care s-a confruntat Agenția în 2016,

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2013, 2014 și 2015

1.  observă cu preocupare numărul chestiunilor nesoluționate și al măsurilor corective ca răspuns la observațiile Curții din 2013, 2014 și 2015 legate de declarațiile furnizorilor la sfârșitul exercițiului, acordul privind sediul, verificările ex ante și ex post ale cheltuielilor declarate de țările care cooperează cu Agenția în temeiul acordurilor de grant, numărul tot mai mare de acorduri de grant, necesitatea de a îmbunătăți modul de calcul al contribuțiilor din partea țărilor asociate spațiului Schengen, recuperarea plăților neconforme de la paza de coastă din Islanda și riscul dublei finanțări prin Fondul pentru securitate internă; invită Agenția să aplice măsurile corective cât mai curând posibil în 2018 și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aplicarea acestora;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

2.  constată din raportul Curții că regulamentul anterior de înființare a Agenției, care a fost în vigoare până la 5 octombrie 2016, prevedea finanțarea operațiunilor de returnare desfășurate în comun cu țările participante; observă că operațiunile de returnare desfășurate la nivel național au devenit eligibile pentru finanțare numai odată cu intrarea în vigoare a noului regulament de înființare; constată însă că, în perioada ianuarie-octombrie 2016, Agenția a finanțat operațiuni de returnare desfășurate la nivel național în valoare de 3 600 000 EUR; ia act de faptul că aceste plăți sunt neregulamentare;

3.  constată, din răspunsul Agenției, că, în 2016, având în vedere presiunea migratorie disproporționată asupra statelor membre ale UE și în urma Planului de acțiune al UE din octombrie 2015 privind returnarea și a concluziilor Consiliului European din 25-26 iunie 2015 și 16-17 martie 2016, directorul executiv al Agenției a adoptat Decizia 2016/36, care a oferit o interpretare mai largă a modalităților de (co)finanțare a unei operațiuni comune de returnare în măsura în care și o operațiune națională de returnare efectuată doar de un singur stat membru care se confruntă cu o presiune migratorie disproporționată ar fi (co)finanțată din bugetul Agenției; ia act, de asemenea, de faptul că autoritatea bugetară a modificat bugetul pentru anul 2016, în mod special pentru a pune în aplicare planul de acțiune privind aceste operațiuni de returnare;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,90 %; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 66,07 %, ceea ce reprezintă o scădere de 3,40 % în comparație cu 2015;

5.  ia act din raportul Curții de faptul că, în cadrul mandatului extins al Agenției, se acordă o importanță majoră operațiunilor de returnare, pentru care a fost alocată din bugetul pe 2016 o sumă de 63 000 000 EUR; constată însă că 23 000 000 EUR, reprezentând 37,5 % din această sumă, au fost rambursați la bugetul UE, deoarece au fost realizate mai puține operațiuni de returnare decât se preconizase; observă că întârzierile semnificative care au afectat procedura de achiziții organizată pentru atribuirea unui contract-cadru în valoare de 50 000 000 EUR pentru închirierea de aeronave și prestarea unor servicii conexe pentru operațiunile de returnare desfășurate de Agenție au contribuit la această situație și continuă să afecteze operațiunile de returnare organizate de Agenție; regretă că, deși lansarea acestei proceduri de achiziții fusese planificată pentru luna martie 2016, ea nu era încă demarată la sfârșitul exercițiului; constată din răspunsul Agenției că aceasta și-a majorat considerabil numărul de zboruri comune de returnare (232 în 2016, față de 66 în 2015); constată însă că cei 23 000 000 EUR nu au putut fi utilizați, în principal deoarece contractul-cadru pentru închirierea aeronavelor și serviciile conexe pentru operațiunile de returnare s-au confruntat cu întârzieri generate de deprioritizarea proiectului în favoarea eforturilor depuse pentru asigurarea sprijinului logistic (feriboturi și autobuze) în vederea punerii în aplicare a Declarației UE-Turcia; constată că procedura de achiziții pentru stabilirea unui contract-cadru de patru ani a fost publicată între timp, însă cu un buget estimat mai mic (20 000 000 EUR);

6.  ia act din raportul Curții de faptul că, la 22 decembrie 2015, Comisia și Agenția, în calitate de cobeneficiar și de coordonator al altor trei cobeneficiari – Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) –, au semnat un acord de grant, în valoare de 5 500 000 EUR, vizând sprijinul regional pentru gestionarea migrației într-un mod care să țină seama de nevoia de asigurare a protecției, în Balcanii de Vest și în Turcia, pentru o perioadă de trei ani începând de la 1 ianuarie 2016; constată, cu toate acestea, că acordurile de cooperare cu acești trei parteneri, care se ridică la o valoare de 3 400 000 EUR, au fost semnate doar în perioada august-noiembrie 2016; ia act de faptul că, în cazul a două dintre aceste acorduri, angajamentele bugetare aferente, care ar fi trebuit să deblocheze fondurile necesare înainte de asumarea angajamentelor juridice, nu au fost semnate decât abia în octombrie și, respectiv, în decembrie 2016; constată, de asemenea, că angajamentele bugetare s-au ridicat la 1 200 000 EUR, acoperind doar plățile de prefinanțare; subliniază că o astfel de procedură contravine normelor privind gestiunea bugetară din Regulamentul financiar, iar semnarea cu întârziere a acordurilor a cauzat incertitudini în ceea ce privește cooperarea la nivel operațional dintre parteneri; ia act, din răspunsul Agenției, că, pentru a dovedi că angajamentul juridic pentru toți cei trei parteneri de proiect a fost asumat înainte de angajamentul bugetar, Agenția a justificat în mod corespunzător situația drept o excepție;

7.  ia act de faptul că Agenția își revizuiește în 2017 întregul sistem financiar, urmărind realizarea de simplificări, prin trecerea de la granturi la contracte de servicii și introducerea ratelor forfetare; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a noului sistem și la rezultatele obținute;

Credite de angajament și reportări

8.  ia act de faptul că, la Titlul II (cheltuieli administrative), au fost reportate credite angajate considerabile în valoare de 6 400 000 EUR (43 % din creditele angajate), în comparație cu 3 200 000 EUR (38 %) în 2015; ia act, de asemenea, de faptul că, la Titlul III (cheltuieli operaționale), au fost, de asemenea, reportate credite angajate considerabile, în valoare de 67 300 000 EUR (37 %), în comparație cu 40 200 000 EUR (35 %) în 2015; observă că motivul principal a fost acela că contractele și operațiunile s-au prelungit dincolo de sfârșitul exercițiului bugetar; solicită Agenției să ia în considerare introducerea unor credite bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine întârzierile inevitabile care survin între angajamentele juridice, executarea contractelor și a operațiunilor și plățile aferente;

9.  constată din raportul Curții că nivelul creditelor reportate din 2015 și anulate a fost ridicat în cazul Titlului III (cheltuieli operaționale), situându-se la 6 400 000 EUR (16 %), din cauza supraestimării unor costuri din 2015 care trebuiau rambursate în 2016 țărilor participante la operațiunile comune; consideră că este necesar ca Agenția să obțină de la țările cu care cooperează estimări de costuri mai exacte, precum și raportări mai prompte ale costurilor;

10.  subliniază că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

Politica de personal

11.  constată, pe baza schemei de personal, că 197 de posturi temporare (din cele 275 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii) erau ocupate la 31 decembrie 2016, față de 149 de posturi în 2015; constată că, în plus, Agenția a angajat (pe posturi echivalent normă întreagă) 77 de experți naționali detașați, 83 de agenți contractuali și 15 lucrători temporari;

12.  constată cu satisfacție că, din numărul total de posturi ocupate, se poate deduce că echilibrul de gen a fost atins, întrucât proporția este de 50 % femei și 50 % bărbați; regretă, pe de altă parte, că, în cazul posturilor de conducere, aceasta este de doar 15 % femei față de 85 % bărbați; invită Agenția ca, în cooperare cu statele membre, să îmbunătățească echilibrul de gen în cadrul Consiliului de administrație și al posturilor de conducere;

13.  ia act, din informațiile furnizate de Agenție, că, pentru a demara punerea în aplicare a noului său mandat consolidat, a fost necesară recrutarea de personal suplimentar încă din timpul ultimului trimestru al anului 2016; observă că o evaluare a necesităților a identificat 50 de posturi, dar că nu toate procedurile de recrutare au putut fi finalizate până la sfârșitul exercițiului bugetar; ia act de faptul că, la sfârșitul exercițiului 2016, Agenția număra în total 365 de membri ai personalului;

14.  ia act, din raportul Curții, de faptul că, în urma extinderii mandatului Agenției, personalul acesteia va crește de cel puțin două ori, și anume de la 365 de posturi în 2016 la 1 000 în 2020; constată, de asemenea, că creșterea planificată a efectivului de personal va aduce după sine nevoia unor spații de birouri suplimentare; constată, din răspunsul Agenției, că aceasta a adresat deja autorității bugetare o solicitare la începutul anului 2017 și a primit autorizația de extindere în incintele sale actuale pentru a putea primi personalul suplimentar; constată că acordul privind sediul a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2017;

15.  constată, din raportul Curții, că Agenția se confruntă, în mod obișnuit, cu dificultăți în a găsi personal cu profilul necesar, parțial din cauza coeficientului de corecție a salariilor (66,7 %); invită Agenția să reflecteze asupra unor posibile măsuri de compensare și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acestea;

16.  ia act, din raportul Curții, că Statutul funcționarilor prevede că, în cazul unei proceduri de selecție externe, agenții temporari pot fi angajați doar în gradele SC1-SC2, AST 1-AST 4 sau AD 5-AD 8; constată că, în 2016, Agenția a efectuat 14 recrutări în grade AST mai mari decât cele prevăzute; subliniază că angajările în aceste grade sunt neregulamentare; constată, din răspunsul Agenției, că promovarea a cinci posturi AST4 la cinci posturi AST5 a fost motivată de nevoile Agenției de a gestiona serviciul de ofițeri de serviciu disponibili 24 de ore din 24, șapte zile din șapte; recunoaște că, dat fiind nivelul de responsabilitate în contextul fluxurilor migratorii și al provocărilor de securitate la frontierele externe ale Uniunii, Agenția a fost nevoită să atragă candidați calificați și experimentați cu experiență profesională în domeniu;

17.  observă că ofițerul pentru drepturile fundamentale a primit 5 posturi noi începând cu 2016, trei dintre acestea fiind vacante; regretă totuși profund faptul că, în pofida apelurilor repetate ale Parlamentului și a unei creșteri globale semnificative a personalului Agenției, ofițerul pentru drepturile fundamentale nu dispune încă de resurse umane adecvate, motiv pentru care buna desfășurare a sarcinilor care îi sunt încredințate prin Regulamentul (UE) 2016/1624(2) este afectată în mod evident; îndeamnă, prin urmare, Agenția să pună la dispoziția ofițerului său pentru drepturile fundamentale personal și resurse suficiente, în special pentru a crea un serviciu de reclamații și pentru a pune în practică și a dezvolta în continuare strategia Agenției pentru monitorizarea și asigurarea protecției drepturilor fundamentale;

18.  constată că Agenția nu a primit nicio reclamație sau plângere legală și nu s-au raportat în alte moduri cazuri de angajări sau concedieri netransparente de personal în 2016;

19.  constată că, în 2016, media zilelor de concediu medical al personalului Agenției a fost de 11,4 zile, deși Agenția nu a inclus în calculul său personalul care nu a luat nicio zi de concediu medical; invită Agenția să consulte serviciul medical cu privire la modalitatea de reducere a absenței de la locul de muncă din cauza concediului medical;

20.  ia act, din răspunsul Agenției, de faptul că membrii personalului și-au petrecut în 2016 o zi în cadrul unor activități de menținere în formă; constată că Agenția dispune de o politică internă privind securitatea și sănătatea în muncă și contribuie la starea de bine a personalului în trei moduri:

   (a) închirierea unor terenuri de sport pentru sporturi de echipă și contribuția parțială la participarea membrilor personalului la turnee sportive interagenții;
   (b) ca parte a măsurilor de prevenire în domeniul securității și sănătății, Agenția rambursează o parte a costurilor activităților sportive desfășurate de membrii personalului (în limita unui plafon de 45 EUR pe lună pentru fiecare membru al personalului);
   (c) Agenția organizează în fiecare an vaccinări împotriva gripei sezoniere pentru membrii personalului care doresc acest lucru;

21.  observă că Agenția a utilizat articolele 12 și 12a din Statutul funcționarilor și dispozițiile specifice din „Codul de conduită pentru toate persoanele care participă la activitățile Frontex” și din „Codul de conduită al personalului Frontex”; observă că, în 2016, nu a fost raportat sau adus în fața instanței niciun caz de hărțuire;

22.  constată că Biroul Agenției dispune de două vehicule oficiale în cazul cărora este permisă doar utilizarea oficială, acestea nefiind folosite în scopuri personale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

23.  observă că Agenția a adoptat la 17 decembrie 2015 o strategie și un plan de acțiune antifraudă, care identifică patru obiective strategice cu 22 de acțiuni urmând a fi transpuse în practică în perioada 2015-2018; apreciază faptul că peste 50 % dintre acțiunile identificate au fost realizate în 2016;

24.  constată că Agenția a pregătit un proiect de norme interne privind avertizarea de integritate, pe care le-a comunicat Autorității Europene pentru Protecția Datelor în martie 2017; constată că problema care se pune este dacă să se aplice normele interne sau să se ia decizia aplicării normelor-model ale Comisiei, după ce acestea vor fi notificate agențiilor; invită Agenția să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la decizia luată;

25.  observă că Agenția a răspuns că nu pune procesele-verbale aprobate ale reuniunilor Consiliului său de administrație la dispoziția publicului și că aceste procese-verbale nu sunt disponibile nici după trei luni de la data reuniunii; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la motivele pentru care a luat această decizie, ținând cont de politica Uniunii privind o mai mare transparență a operațiunilor sale;

26.  observă că Agenția nu a răspuns dacă reuniunile sale cu lobbyiști (persoane care nu reprezintă în mod oficial părțile interesate ale Agenției dar care au un interes pecuniar sau economic în ceea ce privește sfera sa de competență operațională), în cazul în care au existat, au fost înregistrate și făcute publice; invită Agenția să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune un răspuns în acest sens;

27.  constată că, în 2016, Agenția a primit 67 de cereri de acces la documente și că a acordat accesul deplin în cazul a 15 cereri, în timp ce, pentru 38 de cereri, accesul a fost acordat doar parțial, iar 10 cereri au fost respinse în principal din motive care țin de „Protecția siguranței publice” și de „Protecția vieții private și a integrității persoanelor”;

28.  constată că patru dintre respingeri au făcut obiectul unor cereri de confirmare care s-au soldat cu două confirmări ale refuzului anterior al accesului, cu acordarea accesului parțial în unul dintre cazuri și cu acordarea accesului integral la documente în cel de al patrulea caz; constată, de asemenea, că una dintre respingeri a fost transmisă Ombudsmanului European; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la decizia Ombudsmanului și la procedura subsecventă;

Principalele realizări

29.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

   adoptarea Regulamentului (UE) 2016/1624 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, care definește mandatul său extins;
   asistența oferită pentru 232 de operațiuni de returnare (+251 % comparativ cu operațiunile asistate în 2015), în cadrul cărora au fost returnate în total 10 698 de persoane;
   lansarea, în ianuarie 2017, a primei etape a metodologiei comune de evaluare a vulnerabilității;

30.  recunoaște că Regulamentul privind Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a deschis noi posibilități de cooperare cu alte agenții în ceea ce privește competențele gărzii de coastă, ducând la un acord de lucru trilateral între Frontex, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA); constată, de asemenea, că a continuat cooperarea strânsă cu cele nouă agenții din domeniul justiție și afacerilor interne (JAI), că a fost consolidată cooperarea cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), că au fost facilitate schimburile periodice cu Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și că, pe întreg parcursul anului 2016, a fost testat un acord de cooperare cu Europol;

31.  observă că Agenția împarte birouri cu Europol și cu EASO în cadrul grupurilor operative la nivel regional ale Uniunii Europene din Italia și Grecia;

Controlul intern

32.  constată că verificarea anuală a sistemului de control intern efectuată în 2016 a oferit garanții rezonabile conducerii Agenției cu privire la nivelul de conformitate cu toate controalele interne; ia act de faptul că aceasta a identificat posibile îmbunătățiri în ceea ce privește opt standarde de control intern (SCI) și a elaborat o strategie pentru a elimina deficiențele; Agenția a evaluat eficacitatea sistemului său de control intern la sfârșitul exercițiului 2015; constată, de asemenea, că, în conformitate cu evaluarea, SCI au fost puse în aplicare și sunt funcționale; constată însă că, odată cu creșterea substanțială a alocării bugetare a Agenției (resurse financiare și umane) și cu extinderea sarcinilor și responsabilităților care îi sunt atribuite Agenției, sistemul de control intern necesită îmbunătățiri suplimentare în 2017; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a îmbunătăți sistemul de control intern;

Auditul intern

33.  ia act de faptul că, în 2016, Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat un audit privind „Validarea datelor și asigurarea calității pentru analiza riscurilor”, care a generat patru recomandări clasificate drept „importante”; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că aceasta a pregătit un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor respective; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune;

34.  ia act de concluziile IAS, conform cărora nu s-a emis nicio recomandare „critică” în 2016;

35.  constată cu satisfacție că, pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor și pentru a reduce și mai mult sau a compensa emisiile de CO2, Agenția dispune de o nouă politică privind imprimantele și soluțiile de imprimare, care a redus consumul de hârtie, a introdus, de asemenea, videoconferințele și își propune să îmbunătățească eficiența utilizării apei și a energiei și să recicleze mai mult; cantina utilizează produse de curățat și de dezinfecție biodegradabile și oferă metode de ambalare ecologice pentru mâncărurile la pachet și pahare, farfurii și tacâmuri reciclabile; mesele servite la cantină sunt preparate cu produse locale și de sezon și cu ingrediente obținute de la agricultorii ecologici;

36.  constată cu satisfacție că Agenția s-a angajat să promoveze utilizarea transportului public și ecologic, deoarece contribuie la acoperirea costurilor cu transportul public suportate de membrii personalului;

37.  constată, de asemenea, că sediul Agenției a fost proiectat și construit conform cerințelor în materie de mediu ale certificării BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) și este descrisă în prezent drept una dintre cele mai sustenabile clădiri din Polonia;

38.  constată că Agenția nu vede niciun risc financiar care i-ar putea influența activitatea ca urmare a Brexitului;

39.  salută contribuția Frontex la salvarea a peste 250 000 de vieți pe mare în 2015; salută creșterea capacităților de căutare și de salvare ale Agenției; constată, cu toate acestea, că sunt necesare încă eforturi considerabile în această direcție;

40.  constată existența unor obiective specifice și indicatori de performanță pentru uz intern în cazul operațiunilor comune; regretă faptul că aceștia nu sunt publici și că, prin urmare, majoritatea programelor operaționale ale Frontex nu dispun de obiective cantitative și de valori-țintă specifice pentru operațiunile comune; ia act cu îngrijorare de faptul că acest lucru, împreună cu documentația insuficientă furnizată de țările cooperante, ar putea împiedica evaluarea ex post a eficacității operațiunilor comune pe termen lung; regretă că impactul real al operațiunilor comune este, așadar, dificil de evaluat; îndeamnă Agenția să își stabilească în continuare obiective strategice relevante pentru activitățile sale și să creeze un sistem eficace, axat pe rezultate, de monitorizare și de raportare, însoțit de indicatori-cheie de performanță pertinenți și măsurabili;

o
o   o

41.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 12, 13.1.2017, p. 27.
(2) JO L 251, 16.9. 2016, p. 1.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică