Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2185(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0073/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0073/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.64

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0169

Elfogadott szövegek
PDF 355kWORD 49k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2)
P8_TA(2018)0169A8-0073/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2185(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0073/2018),

1.  mentesítést ad a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 42. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 44. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 108. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2185(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0073/2018),

1.  jóváhagyja a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 42. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 44. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 108. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2185(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0073/2018),

A.  mivel az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozást (a továbbiakban: FCH) 2008 májusában hozta létre az 521/2008/EK tanácsi rendelet(1) a köz- és magánszféra közötti partnerségként a 2017. december 31-ével lezáruló időszakra, hogy a piaci alkalmazások fejlesztésére összpontosítson, és ezáltal elősegítse az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére tett további ipari erőfeszítéseket; mivel az 521/2008/EK rendeletet az 559/2014/EU tanácsi rendelet(2) hatályon kívül helyezte;

B.  mivel az 559/2014/EU rendelet 2014 májusában létrehozta a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozást (a továbbiakban: FCH2), amely átveszi az FCH helyét a 2024. december 31-ig tartó időszakra;

C.  mivel az FCH tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, az Európai Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport és az N.ERGHY Kutatási Csoport;

D.  mivel az FCH2 tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, a New Energy World Industry Grouping AISBL ipari csoport (a továbbiakban: az ipari csoport), melyet 2016-ban átneveztek Hydrogen Europe-ra és a New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL kutatási csoport (a továbbiakban: a kutatási csoport);

E.  mivel az Európai Unió az első szakaszban legfeljebb 470 000 000 EUR-val járul hozzá a hetedik keretprogramból az FCH2 tevékenységeinek végrehajtásához, míg a többi tagnak legalább az uniós hozzájárulással egyenlő mértékű hozzájárulást kell biztosítania;

F.  mivel az FCH2 részére a „Horizont 2020” keretprogramból a maximális uniós hozzájárulás 665 000 000 EUR, és az ipari csoport és a kutatási csoport tagjainak legalább 380 000 000 EUR forrást kell biztosítaniuk, többek között a „Horizont 2020” keretprogram FCH2 által finanszírozott projektjeihez biztosított természetbeni hozzájárulások, a közös vállalkozás kiegészítő tevékenységeihez nyújtandó legalább 285 000 000 EUR természetbeni hozzájárulás, valamint az igazgatási költségekhez történő pénzbeli hozzájárulás révén;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék által az FCH2 2016. évi éves beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) szerint az éves beszámoló minden lényeges szempontból hűen és az FCH2 pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az FCH2 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait; megállapítja továbbá, hogy az FCH2 számviteli szabályai a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak;

2.  megjegyzi, hogy az FCH2 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 127 762 297 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 115 535 426 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok 2015-höz képest 5 %-kal emelkedtek, ami annak tudható be, hogy az eredeti költségvetéshez hozzáadták az előző évekből származó, fel nem használt előirányzatokat, amelyeket főként a 2016. évi pályázati felhívásra használtak fel, a kifizetési előirányzatok pedig 17 %-kal emelkedtek, ami a 2016. évi pályázati felhívás magasabb előfinanszírozási igényeit tükrözi;

3.  megjegyzi, hogy az éves tevékenységi jelentés megállapítja, hogy az utólagos ellenőrzési erőfeszítéseket 18 új ellenőrzés elindításával hajtották végre, valamint hogy először használták fel a hetedik keretprogram ellenőrzéseire a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretszerződést és négy külső könyvvizsgáló céggel kötöttek egyedi szerződéseket; megállapítja, hogy a fennmaradó hibaarány 2 % alatt volt;

4.  sajnálja, hogy a teljes 2016. évi költségvetés végrehajtási aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében 77,7 %-os, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 83,9 %-os volt, ami a 2016-os felhívás értékelésének eredménye miatt a kötelezettségvállalási előirányzatokat illetően alacsonyabb végrehajtási arányt jelent az előző évhez képest; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya az FCH2 esetében ez idáig a legjobb végrehajtási arány volt;

5.  megállapítja, hogy a hetedik keretprogramból az FCH2 végrehajtására előirányzott 470 000 000 EUR-ból az FCH2 2016 végéig 464 400 000 EUR összeget vett kötelezettségvállalásba, és 372 000 000 EUR összegű kifizetést teljesített; rámutat, hogy az FCH a hetedik keretprogram folyamatban lévő projektjeire vonatkozó kifizetési terve szerint 2019 végéig fel fogják használni a 75 300 000 EUR-t kitevő, még nem teljesített operatív kifizetéseket (17 %);

6.  megállapítja, hogy az ipari csoport és a kutatási csoport tagjai által az FCH operatív tevékenységeire befizetendő, 470 000 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulásból az igazgatótanács 2016 végéig 299 000 000 EUR összegű hozzájárulást validált; rámutat, hogy 2016 végéig az operatív tevékenységekhez 40 600 000 EUR összegű kiegészítő természetbeni hozzájárulás nyújtását jelentették be az FCH2-nek, kiemeli, hogy emiatt 2016 végén az ipari csoport és a kutatási csoport tagjainak a közös vállalkozáshoz való teljes hozzájárulása 339 600 000 EUR volt, szemben a 383 700 000 EUR összegű uniós hozzájárulással;

7.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből a közös vállalkozás számára előirányzott 665 000 000 EUR-ból az FCH2 288 100 000 EUR összegre (43 %) vállalt kötelezettséget és 77 400 000 EUR összegű kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása érdekében;

8.  megjegyzi, hogy 2016 végéig az ipari csoport és a kutatási csoport tagjai az operatív tevékenységekhez 4 900 000 EUR értékű természetbeni hozzájárulás nyújtását jelentették be, az FCH2 igazgatási költségei tekintetében pedig az igazgatótanács 1 200 000 EUR összegű pénzbeli hozzájárulást validált; megállapítja továbbá, hogy az egyéb tagok által a kiegészítő tevékenységekre biztosítandó, legalább 285 000 000 EUR összegű természetbeni hozzájárulásból 2016 végéig 188 600 000 EUR (66 %) befizetését jelentették be és igazolták; kiemeli, hogy 2016 végére az ipari csoport és a kutatási csoport tagjaitól származó hozzájárulások teljes összege ennek következtében 194 700 000 EUR volt, szemben az Unió 79 500 000 EUR összegű pénzbeli hozzájárulásával; megjegyzi, hogy a különbség azzal magyarázható, hogy más FCH2-tagok nagy összegű hozzájárulást nyújtanak az FCH2 kiegészítő tevékenységeihez;

9.  megállapítja, hogy a hetedik keretprogram esetében 2016 végéig az időközi és végleges időszaki jelentések alapján 69 operatív kifizetésre került sor összesen 44 900 000 EUR értékben; megállapítja, hogy a költségvetés végrehajtási aránya (a kifizetési előirányzatok tekintetében) 73,7 % volt (szemben a 2015. évi 75,7%-kal);

10.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 esetében a kifizetési előirányzatok tekintetében 15 előfinanszírozási kifizetésre került sor a 2015-ös pályázati felhívás projektjeivel kapcsolatban; megjegyzi továbbá, hogy a költségvetés végrehajtási aránya (a kifizetések tekintetében) 98 %-os szintet ért el (szemben a 2015. évi 99 %-kal); kiemeli, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében a költségvetés végrehajtási aránya 78,6 %-os szintet ért el; megállapítja, hogy a végrehajtási arány a felhívás eredménye miatt alacsonyabb, mint 2015-ben (88,7 %), valamint hogy a fel nem használt kötelezettségvállalási előirányzatok összege 25 900 000 EUR volt, amelyet bevezettek a 2017. évi költségvetésbe, hogy felhasználják a 2017-es pályázati felhívásokra;

11.  megállapítja, hogy 2016. december 31-től a Horizont 2020-szal (2014-es és 2015-ös pályázati felhívások) kapcsolatban aláírt 30 projekt operatív tevékenységeit illetően a becsült természetbeni hozzájárulás 16 802 191 EUR volt; megállapítja továbbá, hogy a 2014–2017 közötti időszakra vonatkozó, kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó természetbeni hozzájárulások becsült összértéke 565 200 000 EUR;

Átcsoportosítás

12.  megjegyzi, hogy anélkül, hogy módosítani kellett volna a költségvetést, négy átcsoportosításra került sor a különböző költségvetési sorok között;

Pályázati felhívások

13.  tudomásul veszi, hogy a 2016. évi pályázati felhívást 2016. január 19-én tették közzé, amelyben az FCH2 2016. évi éves munkaprogramjával összhangban 24 témakör szerepelt, 117 500 000 EUR indikatív költségvetéssel; megjegyzi továbbá, hogy az említett felhívás 2016. május 3-án zárult le, és 81 pályázat érkezett rá; rámutat, hogy a 19 támogatási megállapodásból 16-ot írtak alá 2016-ban;

Belső ellenőrzés

14.  megállapítja, hogy 2016-ban az FCH2 véglegesítette az összes olyan cselekvési terv végrehajtását, amelyek azon ajánlások végrehajtását célozták, amelyeket a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által 2015-ben, a Horizont 2020 FCH2-vel kapcsolatos támogatási javaslatainak bírálati és kiválasztási eljárására vonatkozóan végrehajtott ellenőrzések során fogalmaztak meg; megjegyzi, hogy 2016-ban az IAS újabb ellenőrzést végzett az FCH2 teljesítménymenedzsmentjére vonatkozóan; megjegyzi továbbá, hogy 2016. november 29-én az FCH2 megkapta az IAS ezen ellenőrzésről szóló végleges ellenőrzési jelentését, amely négy ajánlást fogalmazott meg; üdvözli, hogy az FCH2 az összes ajánlással egyetértett, és 2016. december 22-én cselekvési tervet küldött az IAS számára, amelyet az IAS 2017. januárban fogadott el;

Belső kontrollrendszerek

15.  üdvözli annak tényét, hogy az FCH2 pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be, és utólagos ellenőrzéseket végez a hetedik keretprogram keretében benyújtott támogatási kifizetési kérelmekre vonatkozóan; üdvözli, hogy az utólagos ellenőrzésekre nézve az FCH2 2016. évi éves tevékenységi jelentésében szereplő fennmaradó hibaarány 1,24 %-os volt;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

16.  megállapítja, hogy a 2016. október 17-én tartott éves kockázatértékelési műhelytalálkozó során az FCH2 munkacsoportja megvizsgálta az előző évben azonosított jelentős kockázatok és cselekvési tervek helyzetét, és értékelte azok megfelelőségét és relevanciáját 2017-re vonatkozóan; üdvözli, hogy a programiroda teljes személyzetét megkérdezték annak érdekében, hogy felmérjék a 2017-re vonatkozó új jelentős kockázatokat, és meghatározzák a megfelelő cselekvési terveket;

Kommunikáció

17.  elismeri annak szükségességét, hogy az FCH2 az uniós intézményeken keresztül kommunikálja az uniós polgárok felé a közös vállalkozás által végzett fontos kutatást és együttműködést; kiemeli a munkájának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, melyek a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, valamint azt, hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására;

o
o   o

18.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a „Horizont 2020” keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait tovább egyszerűsítsék és harmonizálják.

(1) A Tanács 521/2008/EK rendelete (2008. május 30.) az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 153., 2008.6.12., 1. o.).
(2) A Tanács 559/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 108. o.).

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat