Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2184(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0075/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0075/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.65

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0170

Elfogadott szövegek
PDF 344kWORD 47k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
P8_TA(2018)0170A8-0075/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre(1), a közös vállalkozás válaszával együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 557/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0075/2018),

1.  mentesítést ad az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 49. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 49. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 54. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre(1), a közös vállalkozás válaszával együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 557/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0075/2018),

1.  jóváhagyja az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 49. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 49. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 54. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0075/2018),

A.  mivel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozást (a továbbiakban: IMI közös vállalkozás) 2007 decemberében hozták létre 10 éves időszakra annak érdekében, hogy jelentősen javuljon a gyógyszerfejlesztés folyamatának hatékonysága és eredményessége, azzal a hosszú távú céllal, hogy a gyógyszeripari ágazat hatékonyabb és biztonságosabb innovatív gyógyszereket gyártson;

B.  mivel az 557/2014/EU tanácsi rendelet(1) 2014. májusi elfogadását követően 2014 júniusában az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (a továbbiakban: IMI 2 közös vállalkozás) az IMI közös vállalkozás helyébe lépett azzal a céllal, hogy véglegesítse a hetedik keretprogram (FP7) kutatási tevékenységeit, és 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás működésének időszakát;

C.  mivel az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (a továbbiakban: EFPIA) a közös vállalkozás alapító tagjai;

D.  mivel az IMI közös vállalkozáshoz az Unió a 10 éves időszak alatt – a hetedik keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 1 000 000 000 EUR-val járul hozzá, és az alapító tagoknak egyenlő mértékben kell hozzájárulniuk a működési költségekhez, egyenként a teljes uniós finanszírozás 4%-át meg nem haladó összeggel;

E.  mivel az IMI 2 közös vállalkozáshoz az Unió a tíz éves időszak alatt – a „Horizont 2020” keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 1 638 000 000 EUR-val járul hozzá, és a Bizottság kivételével a tagoknak kell biztosítaniuk a folyó költségek 50%-át, továbbá a működési költségekhez pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulást vagy mindkettőt kell biztosítaniuk az Unió pénzügyi hozzájárulásával egyenlő mértékben;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az IMI 2 közös vállalkozás 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az IMI 2 közös vállalkozás 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait, illetve a közszektor nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapul;

2.  tudomásul veszi a számvevőszéki hitelesítő véleményt az IMI 2 közös vállalkozás 2016. évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló tranzakciók minden anyagi szempontból jogszerű és szabályszerű mivoltáról;

3.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram (FP7) és a „Horizont 2020” program rendelkezésére álló végleges 2016. évi költségvetés 307 053 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 263 423 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megállapítja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 94,1% volt (a 2015. évi arányhoz képest 3,06% növekedés);

4.  sajnálja, hogy azt kell tudomásul vennie, hogy a kifizetési előirányzatok három egymást követő évben is 75% alatt voltak; 2016-ban 69,6%-osak voltak; megállapítja ugyanakkor, hogy 2015-höz képest a kifizetések száma 63%-kal nőtt (46-ról 75-re), a kifizetett összeg pedig 30%-kal (134 514 000 EUR-ról 175 182 730 EUR-ra) nőtt, és ez az IMI 2 közös vállalkozás esetében az eddigi legmagasabb számot jelenti; felkéri az IMI 2 közös vállalkozást, hogy terjessze az aktualizált információt a mentesítésért felelős hatóság elé, illetve, hogy javítsa a következő évi eljárás kifizetési előirányzatait;

5.  tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogram költségvetéséből az IMI közös vállalkozás számára előirányzott 1 000 000 000 EUR összegből az IMI 2 közös vállalkozás 2016 végéig 966 000 000 EUR összegre vállalt kötelezettséget és 648 000 000 EUR összegű kifizetést teljesített; észrevételezi, hogy a 318 000 000 EUR összegű (32%) fennmaradó kifizetések magas szintjének elsődleges oka a hetedik keretprogramhoz kapcsolódó tevékenységek megkezdésének késedelme volt az IMI közös vállalkozás első éveiben;

6.  megjegyzi, hogy az ágazat képviselői által az IMI közös vállalkozás tevékenységeire befizetendő, 1 000 000 000 EUR összegű hozzájárulásból 2016 végéig az IMI 2 közös vállalkozás 403 000 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulást validált; rámutat, hogy az IMI 2 közös vállalkozás tagjai további 103 000 000 EUR validálatlan természetbeni hozzájárulásról számoltak be; kiemeli, hogy ennek következtében 2016 végéig az ágazati tagok által nyújtott természetbeni és pénzbeli hozzájárulás értéke összesen 506 000 000 EUR volt, míg az IMI közös vállalkozás által a hetedik keretprogram tevékenységeihez nyújtott uniós pénzbeli hozzájárulások összege 728 000 000 EUR volt;

7.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből az IMI közös vállalkozás számára előirányzott 1 638 000 000 EUR összegből az IMI 2 közös vállalkozás 2016 végéig 515 000 000 EUR összegre (31%) vállalt kötelezettséget és 111 000 000 EUR összegű (az előirányzott források 7%-ának megfelelő) kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása kapcsán; tudomásul veszi, hogy a kifizetések alacsony szintjét elsősorban a Horizont 2020 támogatási szerződések ágazati partnerekkel történő megkötéséhez a projektkonzorciumok számára szükséges idő okozta, ami késlelteti az IMI közös vállalkozás előfinanszírozását az adott évben; megjegyzi továbbá, hogy az Ebola- és az antimikrobiális rezisztencia programok az eredeti projekt-költségvetéshez képest kevesebb forrást vettek igénybe, ami elsősorban a járvány visszahúzódásának köszönhető, és amiről szó esett a Számvevőszék, illetve az IMI 2 közös vállalkozás korábbi jelentéseiben;

8.  megjegyzi, hogy az ágazat képviselői és társult partnereik által az IMI 2 közös vállalkozás tevékenységeire adandó, 1 638 000 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulásból az ügyvezető igazgató 47 200 000 EUR összeget validált, további 36 600 000 EUR összegről pedig 2016 végéig számoltak be; megjegyzi továbbá, hogy ennek következtében 2016 végéig az ágazat képviselői által az IMI 2 közös vállalkozás Horizont 2020 tevékenységeire juttatott hozzájárulások teljes összege 83 800 000 EUR összeget tett ki, az Unió pénzbeli hozzájárulása pedig 135 000 000 EUR volt; megállapítja, hogy a különbözetet a kedvezményezettek számára a projekt tevékenységeinek beindításához kifizetett előlegek okozták; kiemeli, hogy a programok végrehajtásának e szakaszában 25 „Horizont 2020” projekt részére 275 800 000 EUR összegű uniós alap és 249 100 000 EUR összegű ágazati természetbeni hozzájárulás van elkülönítve;

Csalás elleni stratégia

9.  megjegyzi, hogy az IMI 2 közös vállalkozásnak van a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság csalás elleni stratégiájával összehangolt, saját csalás elleni stratégiája; sajnálattal veszi észre, hogy 2016-ban egy gyanús esetet jeleztek az OLAF felé, amely úgy döntött, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján nem foglalkozik az üggyel; tudomásul veszi, hogy az IMI 2 közös vállalkozás ezzel egyidejűleg független pénzügyi ellenőrzést indított, amely kisebb kiigazítással zárult jelentősebb lényegi hiányosság nélkül; megelégedéssel veszi tudomásul a csalás elleni stratégiával összhangban hozott, megelőző és a javító jellegű, csalás elleni intézkedések hatékonyságát; elismeri, hogy e tekintetben továbbra is éberségre van szükség;

Belső ellenőrzés

10.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2016. január 21-én végleges számviteli ellenőrzési jelentést tett közzé az IMI 2 közös vállalkozás részére tett természetbeni hozzájárulások ellenőrzéséről; kiemeli, hogy az IAS ajánlása szerint az IMI 2 közös vállalkozásnak pontosabb utasításokat kell adnia a külső könyvvizsgálók által alkalmazandó módszerekről, illetve meg kell erősítenie a tanúsítványok felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatát, stratégiát, eljárásokat és útmutatást kell készítenie világos vezetői felelősségmeghatározással és a természetbeni hozzájárulások ellenőrzésére vonatkozó fellépések menetrendjével, növelnie kell az operatív és pénzügyi előzetes és utólagos ellenőrzések értékét, valamint ellenőrzéseket kell végeznie a számviteli adatok minőségét illetően;

11.  üdvözli, hogy az IMI 2 közös vállalkozás cselekvési tervet készített, amelyet az IAS 2016. február 26-án jóváhagyott, és hogy 2016-ban a megállapított határidőn belül mind a négy ajánlást végrehajtották, ekképpen csökkentve a fennmaradó kockázatokat a megalapozott bizonyosság irányába tett lépésként;

Belsőkontroll-rendszerek

12.  tudomásul veszi, hogy az IMI 2 közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló eredményes előzetes kontrolleljárásokat vezetett be, és utólagos ellenőrzéseket végez a hetedik keretprogram során benyújtott támogatási kifizetési kérelmek tekintetében; megjegyzi, hogy az IMI 2 közös vállalkozás 2016 végén arról számolt be, hogy az utólagos ellenőrzésekben szereplő fennmaradó hibaarány 1,67% volt;

13.  sajnálja, hogy 2016 – a Horizont 2020 végrehajtásának harmadik évének – végére az IMI 2 közös vállalkozás csak részben fejezte be kontrollrendszereinek integrációját a Bizottság közös Horizont 2020 támogatáskezelési és monitoringeszközeibe; prioritásokat kell kitűzni az integrációs folyamat mielőbbi befejezése érdekében; tudomásul veszi ugyanakkor a Bizottság szervezeti egységeivel szoros együttműködésben elért jelentős haladást, amelynek köszönhetően 2018 elejétől az IMI 2 közös vállalkozás minden projektjéről a Horizont 2020 közös eszközeinek segítségével lehetne jelentést tenni, nyomon követést vagy kifizetést teljesíteni;

14.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy az IMI 2 közös vállalkozás tapasztalt némi késést a kedvezményezetteknek (egyetemek, kutatószervezetek és kkv-k) való kifizetések terén; tudomásul veszi, hogy 2016-ban 5 nappal túllépték a köztes kifizetések esetében kitűzött 90 napos kifizetési futamidőt; tudomásul veszi az IMI 2 közös vállalkozás által a helyzet orvoslása érdekében hozott javító intézkedéseket, különösen a projektkonzorciumokkal való együttműködés javítását, a belső eljárások felülvizsgálatát, illetve a pénzügyi osztály személyzetének bővítését; tudomásul veszi, hogy e tekintetben a kedvezményezettek által viselt kiadások után a végleges kifizetésekre átlagosan 62 nap alatt került sor;

Kommunikáció

15.  elismeri annak szükségességét, hogy az IMI 2 közös vállalkozás az uniós intézményeken keresztül kommunikálja az uniós polgárok felé a vállalkozás által végzett fontos kutatást és együttműködést, kiemeli az e munkának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, valamint megjegyzi, hogy az ilyen kiadások eredményei az IMI 2 közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, és hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására.

o
o   o

16.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az IMI 2 közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a „Horizont 2020” keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

(1) A Tanács 557/2014/EU rendelete (2014. május 6.) az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 54. o.).

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat