Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0191/2018

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0176

Přijaté texty
PDF 244kWORD 46k
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Situace v Pásmu Gazy
P8_TA(2018)0176RC-B8-0191/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 2018 o situaci v Pásmu Gazy (2018/2663(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o izraelsko-palestinském konfliktu a o mírovém procesu na Blízkém východě,

–  s ohledem na nedávné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 31. března 2018 a na prohlášení, která ve dnech 5. a 7. dubna a 19. února 2018 učinil její tiskový mluvčí,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze dne 5. dubna 2018 a na prohlášení jeho mluvčího ze dne 30. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. dubna 2018,

–  s ohledem na příslušné rezoluce Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–  s ohledem na základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů z roku 1990,

–  s ohledem na zprávu OSN z července 2017 nazvanou „Gaza, o deset let později“

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 30. března 2018 byly v Pásmu Gazy zahájeny šestitýdenní masové demonstrace, tzv. velký pochod za návrat, který organizují skupiny občanské společnosti; vzhledem k tomu, že Hamás i další palestinské frakce vyzývají obyvatele k účasti na tomto pochodu; vzhledem k tomu, že izraelské orgány informovaly o tom, že na jejich obranné síly bylo útočeno kameny a zápalnými bombami a že se někteří účastníci protestů pokoušeli poškodit a překročit oplocení a vstoupit na izraelské území;

B.  vzhledem k tomu, že dne 30. března, 6. dubna a 13. dubna 2018 izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily palbu na protestující a použily ostré střelivo; vzhledem k tomu, že bylo zabito téměř 30 Palestinců a více než 2 000 osob bylo zraněno, včetně mnoha dětí a žen;

C.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN António Guterres a místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Federica Mogheriniová a řada dalších mezinárodních aktérů vyzvala k nezávislému transparentnímu vyšetření těchto násilností, zvláště v souvislosti s použitím ostrého střeliva;

D.  vzhledem k tomu, že základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů povolují záměrné použití smrtících střelných zbraní pouze v případech uvedených v odstavci 9 těchto zásad;

E.  vzhledem k tomu, že Hamás figuruje na seznamu teroristických organizací vedeném EU a vyzývá ke zničení Izraele; vzhledem k tomu, že nadále pokračuje odpalování raket z Pásma Gazy na izraelské území; vzhledem k tomu, že v posledních týdnech sílí teroristické útoky proti Izraeli a v Pásmu Gazy a jeho okolí roste počet ozbrojených incidentů;

F.  vzhledem k tomu, že podle údajů OSN 1,3 milionu osob v Gaze potřebuje humanitární pomoc, 47 % domácností trpí vážným nebo mírným nedostatkem potravin, 97 % vody z vodovodní sítě není vhodné pro lidskou spotřebu, 80 % potřeb v oblasti energie není pokryto a více než 40 % obyvatel v této oblasti je nezaměstnaných;

G.  vzhledem k tomu, že Hamás v Pásmu Gazy i nadále kontroluje obyvatele a vyvíjí na ně nátlak a Gaza je v mezinárodním měřítku vnímána jako centrum teroristických organizací; vzhledem k tomu, že orgány pod vedením Hamásu silně omezují základní svobody, včetně svobody sdružování a projevu; vzhledem k tomu, že bez ohledu na blokádu rozdělení palestinské společnosti dále omezuje schopnost místních orgánů zajišťovat v Gaze poskytování základních služeb; vzhledem k tomu, že nedávný pokus o atentát na palestinského předsedu vlády Rámích Hamdalláha během jeho návštěvy v této oblasti dále prohloubil patovou situaci, která blokuje proces palestinského usmíření;

H.  vzhledem k tomu, že podle dostupných informací byli Avera Mengistu, který do Izraele emigroval z Etiopie, a Hišám As-Sajjid, palestinský beduín z Izraele, nezákonně zatčeni a jsou drženi v izolaci v Pásmu Gazy, přičemž oba muži trpí psychosociálním postižením; vzhledem k tomu, že Hamás v Gaze i nadále zadržuje ostatky izraelských vojáků Hadara Goldina a Orona Shaula;

1.  vyzývá k co největší zdrženlivosti a zdůrazňuje, že prioritou je zabránit jakékoli další eskalaci násilí a ztrátám na životech;

2.  vyjadřuje politování nad ztrátou životů; důrazně odsuzuje zabití a zranění nevinných palestinských demonstrantů v Pásmu Gazy, k nimž došlo v posledních třech týdnech, a naléhavě vyzývá izraelské ozbrojené síly, aby vůči neozbrojeným protestujícím nepoužívaly smrtící prostředky; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; znovu opakuje, že je nutné umožnit rychlé dodávky lékařského vybavení pro potřebné a umožnit, aby byli pacienti z Gazy přijímáni z humanitárních důvodů v nemocnicích mimo území pásma;

3.  uznává problémy, jimž Izrael čelí v oblasti bezpečnosti, a to, že musí chránit své území a hranice za využití přiměřených prostředků; odsuzuje teroristické útoky na Izrael, které z Pásma Gazy provádí Hamás a další militantní skupiny, včetně odpalování raket, infiltrace na území Izraele a budování tunelů; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se Hamás podle všeho snaží o vyostření napětí; jednoznačně odsuzuje nepolevující taktiku Hamásu, který zneužívá civilisty k tomu, aby kryli teroristické aktivity;

4.  zdůrazňuje právo Palestinců na pokojné protesty, které jsou legitimním projevem jejich základních práv na svobodu projevu, shromažďování a sdružování; vyzývá osoby, které stojí v čele protestů v Pásmu Gazy, aby se zdržely rozdmýchávání násilí a aby zajistily, že veškeré protesty, demonstrace a shromáždění budou nenásilné a nebudou zneužity k jinému účelu; vyzývá Izrael, aby respektoval toto základní právo na pokojné protesty;

5.  podporuje výzvy k tomu, aby byly tyto násilné události nezávisle a transparentně vyšetřeny; bere na vědomí mechanismus pro vyšetřování a hodnocení, který zřídily izraelské ozbrojené síly a který je určen k přezkumu jeho akcí a konkrétních incidentů, k nimž došlo na hranici Izraele a Gazy od 30. března 2018; připomíná význam odpovědnosti a to, že záměrné použití smrtících prostředků vůči demonstrantům, kteří nemohou bezprostředně ohrozit něčí život nebo někoho zranit, porušuje mezinárodní právo v oblasti lidských práv a s ohledem na okupaci je závažným porušením čtvrté Ženevské úmluvy;

6.  s hlubokým znepokojením bere na vědomí, že OSN v několika svých zprávách varovalo před tím, že do roku 2020 může být Pásmo Gazy neobyvatelné; hluboce odsuzuje především skutečnost, že zdravotnictví je na pokraji kolapsu a nemocnice čelí závažnému nedostatku léků, vybavení a elektřiny; žádá okamžité přijetí zásadních mezinárodních opatření k obnově a renovaci Gazy, aby se zmírnila humanitární krize; vysoce oceňuje práci Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA), která poskytuje potravinovou pomoc, přístup ke vzdělání a zdravotní péči a další základní služby pro populaci palestinských uprchlíků v této oblasti, která čítá 1,3 milionu osob;

7.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému ukončení blokády a uzavření Pásma Gazy, které vedly ke zhoršení bezprecedentní humanitární krize v této oblasti;

8.  znovu žádá, aby se do Pásma Gazy vrátila Palestinská správa a mohla se tak ujmout výkonu svých vládních funkcí, což musí být prioritou; vyzývá palestinské frakce, aby obnovily úsilí o usmíření, které má zásadní význam také pro zlepšení situace osob žijících v Gaze; zdůrazňuje, že usmíření v Palestině, včetně prezidentských a parlamentních voleb, které se měly konat již dávno, má význam pro dosažení řešení v podobě dvou států a je nutné, aby EU toto usmíření i nadále podporovala inovativními opatřeními; vyzývá k odzbrojení všech militantních skupin v Pásmu Gazy;

9.  požaduje, aby byli Avera Mengistu a Hišám As-Sajjid propuštěni a mohli se vrátit do Izraele; požaduje, aby byly vráceny ostatky Hadara Goldina a Orona Shaula, a vyjadřuje upřímnou soustrast jejich rodinám; žádá, aby byly vráceny ostatky zabitých Palestinců;

10.  znovu vyzývá všechny zúčastněné strany konfliktu, aby plně dodržovaly práva zadržovaných osob a vězňů;

11.  připomíná, že na situaci v Pásmu Gazy je nutné nahlížet v širších souvislostech mírového procesu na Blízkém východě; znovu opakuje, že hlavním cílem EU je dosáhnout řešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě existence dvou států na základě hranic z roku 1967, s Jeruzalémem jakožto hlavním městem obou států, s bezpečným Státem Izrael a nezávislým, demokratickým, souvislým a životaschopným Palestinským státem, které budou žít vedle sebe v míru a bezpečí, na základě práva na sebeurčení a plného dodržování mezinárodního práva;

12.  zdůrazňuje, že nenásilné prostředky a dodržování lidských práv a humanitárního práva státními i nestátními subjekty jsou jedinou cestou, jak dosáhnout udržitelného řešení a spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; dále se domnívá, že pokračující násilí, teroristické činy a podněcování k násilí se zásadně neslučují se snahou o dosažení mírového řešení založeného na dvou státech; podotýká, že k tomu, aby bylo možné znovu nastolit důvěru a zabránit eskalaci násilí, které by dále omezovalo šanci na dosažení míru, je nutné vytrvat v odhodlání účinně bojovat proti násilí, terorismu, verbálním projevům nenávisti a podněcování k nenávisti;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Knesetu, prezidentovi a vládě Izraele, Palestinské legislativní radě a prezidentovi palestinské samosprávy.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění