Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0349(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0124/2018

Внесени текстове :

A8-0124/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0177

Приети текстове
PDF 449kWORD 49k
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка*
P8_TA(2018)0177A8-0124/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 април 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0783),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0007/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0124/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация