Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0349(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0124/2018

Teksty złożone :

A8-0124/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/04/2018 - 10.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0177

Teksty przyjęte
PDF 311kWORD 47k
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej *
P8_TA(2018)0177A8-0124/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0783),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0007/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0124/2018),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna