Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0349(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0124/2018

Predkladané texty :

A8-0124/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0177

Prijaté texty
PDF 242kWORD 41k
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu *
P8_TA(2018)0177A8-0124/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0783),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0007/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2018),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne oznámenie