Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0208(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0056/2017

Předložené texty :

A8-0056/2017

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0178

Přijaté texty
PDF 135kWORD 46k
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***I
P8_TA(2018)0178A8-0056/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0450),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 50 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0265/2016),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 12. října 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro právní záležitosti (A8-0056/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 459, 9.12.2016, s. 3.
(2) Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 121.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/…, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU
P8_TC1-COD(2016)0208

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2018/843.)

Poslední aktualizace: 1. července 2019Právní upozornění