Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0208(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0056/2017

Texte depuse :

A8-0056/2017

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0178

Texte adoptate
PDF 327kWORD 51k
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***I
P8_TA(2018)0178A8-0056/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0450),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 50 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0265/2016),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolele 294 alineatul (3) și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne conform articolului 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru dezvoltare regională, al Comisiei pentru comerț internațional și al Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0056/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 459, 9.12.2016, p. 3.
(2) JO C 34, 2.2.2017, p. 121.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 aprilie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE
P8_TC1-COD(2016)0208

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2018/843.)

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică