9. oktoober 2018
P8_TA(2018)0180(COR01)
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (19. aprillil 2018. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus)
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 150kWORD 46k
Õigusalane teave