2018 m. spalio 9 d.
P8_TA(2018)0180(COR01)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2018 m. balandžio 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą)
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 347kWORD 46k
Teisinis pranešimas