2018. gada 9. oktobris
P8_TA(2018)0180(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 19. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu)
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 348kWORD 46k
Juridisks paziņojums