9 oktober 2018
P8_TA(2018)0180(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av ovannämnda förordning)
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 151kWORD 46k
Rättsligt meddelande