Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0100(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0311/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0311/2015

Viták :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Szavazatok :

PV 19/04/2018 - 10.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0180

Elfogadott szövegek
PDF 139kWORD 59k
2018. április 19., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. április 19-i jogalkotási állásfoglalása az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0180),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0109/2014),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére

–  tekintettel a luxemburgi képviselőház és az osztrák Szövetségi Tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. október 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2014. december 4-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. november 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményére (A8-0311/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatait;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 12., 2015.1.15., 75. o.
(2) HL C 19., 2015.1.21., 84. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. április 19-én került elfogadásra az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0100

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/848 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata az ökológiai fajtákkal kapcsolatos ideiglenes kísérletekről

A Bizottság elismeri, hogy meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek alapján az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtákat ki kell fejleszteni.

Az „ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták” jellemzőinek leírására vonatkozó kritériumok megállapítása, valamint az „ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták” forgalmazás érdekében történő termelésére vonatkozó feltételek meghatározása céljából a Bizottság legkésőbb e rendelet alkalmazásának kezdete után 6 hónappal ideiglenes kísérletet szervez.

Ez az ideiglenes kísérlet kritériumokat határoz meg az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták megkülönböztethetőségének, egyneműségének, állandóságának és – adott esetben – termesztési és használati értékének leírásához, valamint hozzájárul egyéb forgalmazási – például a címkézéssel és a csomagolással kapcsolatos – feltételek megállapításához. Ezek a feltételek és kritériumok figyelembe veszik az ökológiai gazdálkodás sajátos igényeit és céljait, mint például a genetikai sokféleség, a betegségekkel szembeni ellenállás, valamint a talaj- és éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás fokozását. Az ideiglenes kísérlet előrehaladásának nyomon követése érdekében éves jelentések készülnek majd.

Egy ilyen kísérlet keretében, amelynek hét évig kell tartania, és amelyet elegendő mennyiség tekintetében kell megtervezni, a tagállamok mentesíthetők a 66/401/EGK irányelvben, a 66/402/EGK irányelvben, a 68/193/EGK irányelvben, a 2002/53/EK irányelvben, a 2002/54/EK irányelvben, a 2002/55/EK irányelvben, a 2002/56/EK irányelvben, a 2002/57/EK irányelvben, a 2008/72/EK irányelvben és a 2008/90/EK irányelvben meghatározott bizonyos kötelezettségek alól.

A Bizottság értékelni fogja e kísérlet eredményét azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen a vetőmagvak és egyéb növényi szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó horizontális jogszabály követelményeinek az „ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták” jellemzőivel kapcsolatos módosítására.

A Bizottság nyilatkozata az 55. cikkre vonatkozóan

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az 5. cikk (4) bekezdése második albekezdésének b) pontjára történő rendszeres hivatkozás ellentétes a 182/2011/EU rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.) szellemével és szövegével. Ez a rendelkezés csak olyan esetekben alkalmazható, amikor sajátos helyzet indokolja a fő szabálytól – mely szerint a Bizottság elfogadhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, ha a bizottság nem nyilvánított véleményt – való eltérést. Tekintettel arra, hogy a második albekezdés b) pontjára történő hivatkozás az 5. cikk (4) bekezdésében előírt általános szabály alóli kivételt jelent, a rendelkezésre való hivatkozás nem tartozhat egyszerűen a jogalkotó „mérlegelési jogkörébe”, hanem megszorító módon kell értelmezni, és ezért indokolásra szorul.

Utolsó frissítés: 2019. július 1.Jogi nyilatkozat