Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2628(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0186/2018

Předložené texty :

B8-0186/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0183

Přijaté texty
PDF 355kWORD 53k
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové
P8_TA(2018)0183B8-0186/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 o ochraně investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (2018/2628(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 4, 5, 6, 9 a 10 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na články 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 47 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na obecnou poznámku č. 34 Výboru OSN pro lidská práva k článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (svoboda přesvědčení a projevu),

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 2141 (2017) ze dne 24. ledna 2017 o útocích na novináře a svobodu sdělovacích prostředků v Evropě,

–  s ohledem na prohlášení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 30. dubna 2014 o ochraně novinářů a bezpečnosti novinářů a dalších aktérů z řad médií,

–  s ohledem na závazky OBSE v oblasti svobody sdělovacích prostředků, svobody projevu a volného toku informací,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2017 k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o právním státě na Maltě(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 o boji proti korupci a dalších krocích v návaznosti na usnesení CRIM(4),

–  s ohledem na otevřený dopis ze dne 6. března 2018, který 17 organizací pro svobodu sdělovacích prostředků adresovalo předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi,

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 14. března 2018 o ochraně investigativních žurnalistů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy mají povinnost dodržovat právní stát, demokracii, lidská práva a základní svobody a řídit se hodnotami a zásadami zakotvenými ve Smlouvách EU a v mezinárodních nástrojích v oblasti lidských práv a musí této povinnosti dostát;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 3 SEU potvrzuje, že základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie;

C.  vzhledem k tomu, že EU funguje na základě předpokladu vzájemné důvěry, že členské státy dodržují zásady demokracie, právního státu a základních práv zakotvených v Evropské úmluvě o lidských právech, v Listině základních práv Evropské unie a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

D.  vzhledem k tomu, že svobodná a nezávislá a nerušená média představují jeden ze základních prvků demokratické společnosti; vzhledem k tomu, že je povinností členských států zajistit ochranu svobody tisku a novinářů na svém území;

E.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu a přesvědčení je nezbytnou podmínkou pro uplatňování zásad transparentnosti a odpovědnosti;

F.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy se zavázaly dodržovat svobodu a pluralitu médií a také právo na informace a svobodu projevu zakotvenou v článku 11 Listiny základních práv, článku 10 EÚLP a článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že funkce médií coby strážce veřejných zájmů je klíčová pro dodržování těchto práv a pro ochranu dalších základních práv;

G.  vzhledem k tomu, že EU má možnost jednat s cílem chránit společné hodnoty, na nichž byla založena; vzhledem k tomu, že právní stát a základní práva by měly být uplatňovány stejnou měrou ve všech členských státech;

H.  vzhledem k tomu, že slovenský investigativní novinář Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová byli dne 25. února 2018 nalezeni zavražděni ve svém domě ve Veľké Mače;

I.  vzhledem k tomu, že právo na nezávislý a transparentní přístup ke spravedlnosti je klíčovým prvkem právního státu; vzhledem k tomu, že pachatelé těchto vražd, ale i pachatelé dřívějších případů, musí být teprve postaveni před soud a musí být odsouzena kultura beztrestnosti;

J.  vzhledem k tomu, že se jedná o pátý případ vraždy novináře v členském státě EU za posledních 10 let(5) a druhou vraždu investigativního novináře pracujícího na případu Panama Papers v EU po vraždě Daphne Caruana Galiziové na Maltě v říjnu 2017; vzhledem k tomu, že útoky na investigativní novináře představují zločin proti právnímu státu a demokracii;

K.  vzhledem k tomu, že Ján Kuciak se zaměřoval na vyšetřování rozsáhlých skandálů daňových úniků, daňových podvodů a praní špinavých peněz a ve svém posledním článku, který vyšel posmrtně, se zabýval možným zneužíváním zemědělských dotací EU italskou mafiánskou skupinou ‘Ndrangheta, které mohlo zasahovat až do řad vládních úředníků blízkých vysoce postavený politikům;

L.  vzhledem k tomu, že vražda vedla k největším mírovým protestům a pouličním demonstracím od Sametové revoluce v roce 1989, při nichž lidé volali po spravedlnosti, odpovědnosti, právním státu, dodržování svobody médií a opatřeních pro boj s korupcí; vzhledem k tomu, že demonstranti a slovenská veřejnost projevili závažnou nedůvěru ve státní instituce a úředníky, včetně policie; vzhledem k tomu, že je třeba znovu nastolit důvěru ve státní instituce;

M.  vzhledem k tomu, že podle Rady Evropy urážení a zločiny proti novinářům silně paralyzují svobodu projevu a umocňují fenomén autocenzury;

N.  vzhledem k tomu, že platforma Organised Crime and Corruption Reporting Project uvedla, že osobní informace o Jánu Kuciakovi mohly uniknout v návaznosti na několik žádostí v souvislosti se svobodou informací, které předložil u slovenských orgánů; vzhledem k tomu, že podal na veřejném státním zastupitelství žalobu poté, co mu jistý slovenský podnikatel vyhrožoval, a následně uvedl, že 44 dnů po podání nebyl případ přidělen žádnému policistovi a byl uzavřen bez vyslechnutí jakýchkoliv svědků;

O.  vzhledem k tomu, že ochrana novinářů a jejich zdrojů, včetně oznamovatelů, se v jednotlivých členských státech liší a ve většině nezahrnuje poskytování účinné ochrany proti odvetě, stíhání pro pomluvu, vyhrožování, zastrašujícím soudní procesům a dalším negativním důsledkům; vzhledem k tomu, že nedostatečná ochrana poskytovaná novinářům v některých členských státech a také narůstající nenávist, kterou jim vyjadřují některé veřejné osoby, zásadním způsobem podrývají základní svobody novinářů;

P.  vzhledem k tomu, že zpráva Observatoře pro pluralitu sdělovacích prostředků za rok 2016 o Slovensku identifikovala vysokou úroveň nebezpečí týkající se politické nezávislosti, a to zejména kvůli tomu, že místní média jsou financována a často nepřímo vlastněna obcemi a vystavována potenciálnímu politickému tlaku; vzhledem k tomu, že zpráva také zmiňuje současné záruky pro ochranu novinářských zdrojů, například soudní přezkum a právní definice;

Q.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodního indexu svobody tisku za rok 2017, který vydává organizace Reportéři bez hranic, se pomluva na Slovensku trestá až osmi lety odnětí svobody a jedná se tedy o nejpřísnější trest za tento přečin v EU; vzhledem k tomu, že Slovensko zaujímá v tomto indexu 17. příčku;

R.  vzhledem k tomu, že generální tajemník organizace Reportéři bez hranic na návštěvě v Bratislavě dne 2. března 2018 odsoudil „otřesné prostředí pro novináře“, které v některých členských státech udržuje či dokonce vytváří řada evropských politiků včetně vedoucích představitelů vlád;

S.  vzhledem k tomu, že od roku 2007 bylo na Slovensku hlášeno několik útoků na novináře a dva novináři se stále pohřešují;

T.  vzhledem k tomu, že podle Světového ekonomického fóra (2017) se Slovensko řadí na 117. příčku ze 137 zkoumaných zemí, pokud jde o korupci; vzhledem k tomu, že počet trestních stíhání za přečiny související s korupcí významně poklesl; vzhledem k tomu, že zpráva Evropského semestru o Slovensku uvádí, že v posílení boje s korupcí nebylo dosaženo žádného pokroku;

U.  vzhledem k tomu, že Parlament na Slovensku provedl ve dnech 7. až 9. března 2018 vyšetřovací misi, které se zúčastnili členové Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

V.  vzhledem k tomu, že ve zprávě z mise, kterou vypracovala delegace Parlamentu, vyjádřili zástupci nevládních organizací závažné obavy především z možného střetu zájmů, například mezi úřadem nejvyššího státního zástupce a orgány, které by měly kontrolovat jeho činnost, a mezi ministerstvem vnitra a policejním prezidentem; vzhledem k tomu navíc, že výběr vysoce postavených státních zástupců byl popsán jako velmi zpolitizovaný a bylo kritizováno, že chybí nezávislý orgán kompetentní k přezkumu stížností proti policii; vzhledem k tomu, že byla zpochybněna přiměřenost ochrany svobody sdělovacích prostředků a transparentnosti vlastnictví médií;

W.  vzhledem k tomu, že slovenský nejvyšší kontrolní úřad zkoumal řízení veškerých fondů EU a zprostředkujících orgánů a jako problematickou shledal pouze Slovenskou zemědělskou a platební agenturu (PPA); vzhledem k tomu, že nejvyšší kontrolní úřad předal svá zjištění slovenskému nejvyššímu státnímu zástupci a Národní kriminální agentuře;

1.  silně odsuzuje vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové;

2.  je zděšen skutečností, že se jedná o druhý smrtící útok na novináře v EU za uplynulých šest měsíců po vraždě novinářky Daphne Caruana Galiziové na Maltě 16. října 2017;

3.  vyzývá slovenské orgány, aby vynaložily všechny nezbytné zdroje a zjistily úplné, důkladné a nezávislé vyšetření vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, které postaví pachatele před soud; vítá záměr slovenských orgánů při vyšetřování plně spolupracovat s mezinárodními donucovacími orgány a italským ředitelstvím pro vyšetřování mafie (DIA); silně doporučuje sestavit společný vyšetřovací tým, na jehož vedení se bude podílet Europol, kterému bude umožněn přístup ke spisu;

4.  vyzývá slovenského nejvyššího státního zástupce, aby znovu otevřel trestní oznámení podané Jánem Kuciakem poté, co mu bylo vyhrožováno, a prošetřil zprávy o tom, že unikly osobní informace poté, co u slovenských orgánů podal několik žádostí v souvislosti se svobodou informací;

5.  apeluje na slovenské orgány, aby zajistily ochranu investigativních novinářů před všemi formami zastrašování, obvinění z pomluvy, vyhrožování nebo fyzických útoků a aby přijaly účinná opatření na ochranu těch, kdo uplatňují své právo na svobodu vyjadřování, před útoky, které je mají umlčet;

6.  uznává klíčovou úlohu, kterou investigativní novináři mohou hrát coby strážci demokracie a právního státu; odsuzuje urážlivé poznámky politiků EU na adresu novinářů; konstatuje, že nejvyšší míra ochrany investigativních novinářů a oznamovatelů je klíčovým zájmem společnosti jako celku; vybízí Komisi i členské státy, aby předložily legislativní i nelegislativní návrhy na ochranu novinářů v EU, kteří jsou pravidelně vystavováni trestnímu stíhání s cílem cenzurovat jejich práci nebo je zastrašit, a to včetně celoevropských soudních řízení proti účasti veřejnosti (SLAPP);

7.  vyzývá Komisi, aby zajistila, prosazovala a uplatňovala hodnoty zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii a Listině základních zpráv a také v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, aby v této souvislosti monitorovala a řešila výzvy pro svobodu a pluralitu médií v EU a dodržovala přitom zásadu subsidiarity; vyzývá Komisi, aby Parlament podrobně informovala o přijatých opatřeních;

8.  poukazuje na to, že oznamovatelé se ukázali jako klíčový zdroj pro investigativní žurnalistiku a pro nezávislý tisk a že záruka důvěrnosti zdrojů je klíčová pro svobodu tisku; zdůrazňuje tedy, že oznamovatelé přispívají k demokracii, transparentnosti politiky a hospodářství a k informování veřejnosti; vyzývá slovenské orgány a všechny členské státy, aby zajistily ochranu osobní bezpečnosti a živobytí investigativních novinářů a oznamovatelů; žádá Komisi, aby předložila návrh účinné komplexní a horizontální směrnice EU o ochraně oznamovatelů a plně schválila doporučení Rady Evropy a usnesení Parlamentu ze dne 14. února 2017(6) a 24. října 2017.

9.  vyzývá Komisi, aby přerozdělením stávajících zdrojů na podporu nezávislé investigativní žurnalistiky vytvořila stálý systém finanční podpory včetně zvláštního rozpočtu;

10.  vyzývá svoji konference předsedů, aby předložila návrh o tom, jak by mohl Parlament ocenit práci Daphne Caruan Galiziové a Jána Kuciaka, a zvážila přejmenování stáže pro novináře v Parlamentu po Jánu Kuciakovi;

11.  konstatuje, že zpráva o pluralitě médií za rok 2016 vydaná Střediskem pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků identifikovala střední až vysoké riziko koncentrace horizontálního vlastnictví médií na Slovensku; má za to, že pluralita médií je v řadě členských států ohrožena kontrolou, kterou nad sdělovacími prostředky mají politické subjekty nebo jednotlivci či některé komerční organizace; zdůrazňuje, že obecně vzato by vlády neměly zneužívat svého postavení ovlivňováním médií; doporučuje začlenit do roční zprávy Observatoře pro pluralitu sdělovacích prostředků podrobnější informace o vlastnictví médií;

12.  vítá iniciativu Investigativní žurnalistika pro EU (IJ4EU), jejímž cílem je podporovat a posilovat přeshraniční spolupráci investigativních novinářů v EU;

13.  je znepokojen tvrzeními o korupci, zneužívání fondů EU, zneužívání moci a střetech zájmů na Slovensku, které by mohly způsobit zhoršení demokracie; vyzývá slovenské a dozorčí a soudní orgány a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) k vyšetření všech údajných nesrovnalostí a podvodů týkajících se podvodů s DPH a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a dalších strukturálních fondů;

14.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad možnou účastí organizovaného zločinu na této vraždě a nad rizikem jeho proniknutí do politiky, všech úrovní státní správy, hospodářství a financí; zdůrazňuje, že tento jev nelze podceňovat; připomíná, že mezinárodní zločinecké sítě jsou velmi aktivní a organizovaný zločin je stále rozsáhlejší a propracovanější; vyzývá Slovensko a všechny členské státy, aby zlepšily spolupráci a koordinaci s cílem podpořit rozvoj společných standardních postupů založených na osvědčených postupech právních systémů, jež jsou z hlediska boje proti organizovanému zločinu nejrozvinutější;

15.  konstatuje, že slovenský nejvyšší kontrolní úřad vydal tři kritické zprávy o agentuře PPA; vyzývá slovenské orgány, aby zajistily důkladné vyšetření zjištění nejvyššího kontrolního úřadu; vyzývá Evropský účetní dvůr, aby vedl vyšetřování plateb v zemědělství na Slovensku a zveřejnil o něm zvláštní zprávu;

16.  vybízí Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, aby posoudil údajné podvody s DPH, praní špinavých peněz a zneužívání evropských fondů, a také dostatečnost vnitrostátních pravidel pro zabavování majetku v návaznosti na trestnou činnost v této souvislosti se zvláštním přihlédnutím k práci Jána Kuciaka a dalších investigativních novinářů;

17.  vyzývá Radu, aby ve spolupráci se zúčastněnými členskými státy co nejdříve zřídila Úřad evropského veřejného žalobce v zájmu koordinované činnosti proti podvodům v EU a dalším trestným činům ovlivňujícím finanční zájmy Unie;

18.  vyjadřuje znepokojení ze zjištění zprávy vypracované Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výborem pro rozpočtovou kontrolu po vyšetřovací misi na Slovensku, která uvádí, že výběr vrchních státních zástupců je považován za vysoce zpolitizovaný a že se objevila řada tvrzení o korupci vysoce postavených úředníků, která nebyla řádně vyšetřena; vyzývá slovenské orgány, aby posílily nestrannost vymáhání práva a zabývaly se klíčovými závěry a doporučeními uvedenými ve zprávě z vyšetřovací mise Parlamentu; vyzývá slovenskou vládu a parlament, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k obnovení důvěry veřejnosti ve státní instituce, včetně policie;

19.  opakuje své politování nad tím, že se Komise rozhodla nezveřejnit protikorupční zprávu EU o boji proti korupci za rok 2017, a vyzývá Komisi, aby ve všech členských státech bezodkladně obnovila své roční protikorupční monitorování; vybízí Komisi, aby vypracovala systém přísných ukazatelů a snadno použitelných jednotných kritérií pro měření míry korupce v členských a hodnocení jejich protikorupčních politik v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 8. března 2016 k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie(7);

20.  zdůrazňuje, že je zcela zásadní zaručit úplné dodržování společných evropských hodnot uvedených v článku 2 SEU a zaručit základní práva zakotvená v Listině základních práv;

21.  důrazně požaduje zavedení pravidelného postupu monitorování a dialogu, jehož se budou účastnit všechny členské státy, Rada, Komise a Parlament, s cílem chránit základní hodnoty EU – demokracii, základní práva a právní stát –, jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (Pakt EU o demokracii, právním státu a základních právech);

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi Slovenské republiky.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0402.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0409.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0438.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0403.
(5) Viz: https://rsf.org/en/journalists-killed
(6) Přijaté texty, P8_TA(2017)0022.
(7) Úř. věst. C 50, 9.2.2018, s. 2.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění