Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0083(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0104/2018

Внесени текстове :

A8-0104/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0191

Приети текстове
PDF 456kWORD 50k
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел Окончателна версия
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA(2018)0191A8-0104/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09021/2017 – C8-0243/2017 – 2017/0083(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09021/2017),

—  като взе предвид проекта на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09079/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 91, член 100, параграф 2, членове 207 и 209, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0243/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0104/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Узбекистан.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2018 г.Правна информация