Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0083(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0104/2018

Texte depuse :

A8-0104/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/05/2018 - 7.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0191

Texte adoptate
PDF 240kWORD 47k
Joi, 3 mai 2018 - Bruxelles Ediţie definitivă
Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare UE-Uzbekistan (aderarea Croației) ***
P8_TA(2018)0191A8-0104/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09021/2017 – C8-0243/2017 – 2017/0083(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (09021/2017),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09079/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 91, al articolului 100 alineatul (2), al articolului 207, al articolului 209 și al articolului 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0243/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0104/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Uzbekistan.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2018Notă juridică