Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0138(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0120/2018

Внесени текстове :

A8-0120/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0192

Приети текстове
PDF 451kWORD 48k
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел Окончателна версия
Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA(2018)0192A8-0120/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07817/2016),

—  като взе предвид проекта на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07730/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 207 и 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0218/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0120/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Корея.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2018 г.Правна информация