Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0340(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0133/2018

Texte depuse :

A8-0133/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/05/2018 - 7.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0193

Texte adoptate
PDF 245kWORD 48k
Joi, 3 mai 2018 - Bruxelles Ediţie definitivă
Supunerea noii substanțe psihoactive ADB-CHMINACA unor măsuri de control *
P8_TA(2018)0193A8-0133/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADB-CHMINACA) unor măsuri de control (05387/2018 – C8-0028/2018 – 2017/0340(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (05387/2018),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0028/2018),

–  având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive(1), în special articolul 8 alineatul (3),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0133/2018),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 127, 20.5.2005, p. 32.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2018Notă juridică