Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0344(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0134/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0134/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/05/2018 - 7.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0194

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 42k
2018. május 3., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
A CUMYL-4CN-BINACA új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése *
P8_TA(2018)0194A8-0134/2018

Az Európai Parlament 2018. május 3-i jogalkotási állásfoglalása az 1-(4-ciano-butil)-N-(2-fenilpropán-2-il)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (05392/2018 – C8-0025/2018 – 2017/0344(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (05392/2018),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0025/2018),

–  tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0134/2018),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 127., 2005.05.20., 32. o.

Utolsó frissítés: 2018. november 7.Jogi nyilatkozat