Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0344(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0134/2018

Predkladané texty :

A8-0134/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/05/2018 - 7.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0194

Prijaté texty
PDF 247kWORD 42k
Štvrtok, 3. mája 2018 - Brusel Finálna verzia
Podrobenie novej psychoaktívnej látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolným opatreniam *
P8_TA(2018)0194A8-0134/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropán-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolným opatreniam (05392/2018 – C8-0025/2018 – 2017/0344(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (05392/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0025/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok(1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0134/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32.

Posledná úprava: 7. novembra 2018Právne oznámenie