Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 7 февруари 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Непредставяне на възражения срещу мярка за изпълнение: изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт:дати на прилагане на два делегирани регламента
 Състав на Европейския парламент
 Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия
 Aвтоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия *
 Борба срещу дискриминацията спрямо граждани на ЕС, принадлежащи към малцинства, в държавите — членки на ЕС
 Нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени
Текстове
Окончателна версия (139 kb)
Правна информация