Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2285(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0136/2018

Testi mressqa :

A8-0136/2018

Dibattiti :

PV 02/05/2018 - 24
CRE 02/05/2018 - 24

Votazzjonijiet :

PV 03/05/2018 - 7.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0200

Testi adottati
PDF 299kWORD 59k
Il-Ħamis, 3 ta' Mejju 2018 - Brussell Verżjoni finali
Il-politika ta' koeżjoni u l-objettiv tematiku tal-"promozzjoni ta' trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-netwerks ewlenin"
P8_TA(2018)0200A8-0136/2018

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Mejju 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni u l-objettiv tematiku tal-"promozzjoni tat-trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' konġestjoni f'netwerks tal-infrastruttura" – l-Artikolu 9(7) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (2017/2285(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-politika ta' koeżjoni u l-objettiv tematiku tal-"promozzjoni tat-trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' konġestjoni f'netwerks tal-infrastruttura" - l-Artikolu 9(7) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (UE) Nru 1303/2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni dwar strumenti finanzjarji sostnuti mill-Fondi ESI,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 5(7) tar-Regolament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (UE) Nru 1301/2013 dwar il-promozzjoni tat-trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' konġestjoni fl-infrastrutturi tan-netwerks(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 4(d) tar-Regolament tal-Fond ta' Koeżjoni (UE) Nru 1300/2013 dwar il-promozzjoni tat-trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' konġestjoni fl-infrastrutturi tan-netwerks prinċipali(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010(5),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 – "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna"(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2018 dwar ir-reġjuni li għadhom lura fl-UE(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2017 dwar il-promozzjoni tal-koeżjoni u l-iżvilupp fir-Reġjuni Ultraperiferiċi tal-UE: l-implimentazzjoni tal-Artikolu 349 TFUE"(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Mejju 2017 dwar it-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Settembru 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport tal-2011: it-teħid tal-kont u t-triq 'il quddiem lejn mobbiltà sostenibbli(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' April 2009 dwar il-Green Paper dwar il-ġejjieni tal-politika TEN-T(11),

–  wara li kkunsidra s-Seba' Rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tad-9 ta' Ottubru 2017 bit-titolu "Ir-Reġjun tiegħi, L-Ewropa tiegħi, Il-Futur tagħna" (COM(2017)0583),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Frar 2018 bit-titolu "Perspettiva kredibbli għat-tkabbir u involviment akbar tal-UE mal-Balkani tal-Punent" (COM(2018)0065),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' Ottubru 2017 bit-titolu "Sħubija strateġika aktar b'saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE" (COM(2017)0623),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Settembru 2017 bit-titolu "Spinta lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE" (COM(2017)0534),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 bit-titolu "Lejn mobilità urbana kompetittiva u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi" (COM(2013)0913),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2011 bit-titolu "Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050" (COM(2011)0112),

–  wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tat-28 ta' Marzu 2011 bit-titolu "Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti" (COM(2011)0144),

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-4 ta' Frar 2009 bit-titolu "TEN-T: Eżami tal-politika Lejn netwerk Trans-Ewropew integrat aħjar għad-dispożizzjoni tal-politika komuni tat-trasport" (COM(2009)0044),

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' sinteżi tal-Kummissjoni ta' Awwissu 2016 bit-titolu "Work Package 1: Rapport ta' sinteżi: Evalwazzjoni ex post tal-programmi tal-Politika ta' Koeżjoni 2007-2013, b'enfasi fuq il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK)",

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' sinteżi tal-Kummissjoni ta' Ġunju 2016 bit-titolu "Xejriet ta' żvilupp reġjonali fl-UE - Work Package1: Rapport ta' sinteżi: Evalwazzjoni ex post tal-programmi tal-Politika ta' Koeżjoni 2007-2013, b'enfasi fuq il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK)",

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Kummissjoni ta' Mejju 2016 bit-titolu "Work Package 5: Evalwazzjoni ex post tal-programmi tal-Politika ta' Koeżjoni 2007-2013, b'enfasi fuq il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK)",

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-10 ta' April 2017 bit-titolu "Il-kompetittività fir-reġjuni b'introjtu baxx u bi tkabbir baxx: Ir-rapport dwar ir-reġjuni li għadhom lura" (SWD(2017)0132),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-4 ta' Mejju 2010 bit-titolu "Konsultazzjoni dwar il-politika futura tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport" (COM(2010)0212),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent bit-titolu "Approximated European Union greenhouse gas inventory: Proxy GHG emission estimates for 2016" (Inventarju approssimat tal-gassijiet serra tal-Unjoni Ewropea: Stimi proxy tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra għall-2016),

–  wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu "The world is changing, transport, too" (Id-dinja qiegħda tinbidel, u anke t-trasport), ikkummissjonat mid-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tal-Parlament, id-Dipartiment Tematiku B: Il-Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni, Marzu 2016,

–  wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu "The future of the EU's transport infrastructure" (Il-futur tal-infrastruttura tat-trasport tal-UE), ikkummissjonat mid-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tal-Parlament, id-Dipartiment Tematiku B: Il-Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni, Jannar 2010,

–  wara li kkunsidra l-ktieb statistiku tal-Eurostat tal-2016 bit-titolu "Energy, transport and environment indicators - 2016 edition" (Indikaturi tal-enerġija, tat-trasport u tal-ambjent - edizzjoni 2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura tal-għoti ta' awtorizzazzjoni għat-tfassil tar-rapporti fuq inizjattiva proprja,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0136/2018),

A.  billi l-konċentrazzjoni tematika, bil-ħsieb li żżid l-effikaċja tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) u li tappoġġja l-isforzi tar-reġjuni fl-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020, iffukat deliberatament l-investimenti taħt l-objettiv tematiku 7 fuq it-titjib tal-kwalità tal-infrastruttura tat-trasport, inkluż l-użu effiċjenti tal-infrastruttura eżistenti;

B.  billi l-Fondi ta' Koeżjoni (FK) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) jipprovdu appoġġ għall-iżvilupp kemm tan-netwerk TEN-T kif ukoll tal-infrastruttura tat-trasport reġjonali u lokali li ma tkunx qiegħda fit-TEN-T, b'mod partikolari fi Stati Membri u f'reġjuni inqas żviluppati fejn għad hemm bżonn li jsir sforz konsiderevoli biex jgħaqqdu konnessjonijiet nieqsa, ineħħu r-restrinġimenti tat-traffiku u jimmodernizzaw il-vetturi ferrovjarji;

C.  billi s-settur tat-trasport u l-infrastruttura għal dak is-settur huma ċentrali u essenzjali għall-iżvilupp ta' kwalunkwe pajjiż, kif ukoll għall-benessri tal-popolazzjonijiet tal-Istati Membri, li huma r-raġuni għaliex is-settur tat-trasport jibqa' qasam ta' investiment ewlieni li jikkontribwixxi għat-tkabbir, il-kompetittività u l-iżvilupp billi jagħti spinta lill-potenzjal ekonomiku ta' kull reġjun tal-UE, u għalhekk iżid il-koeżjoni ekonomika u soċjali, jappoġġja s-suq intern u b'hekk jiffaċilita l-koeżjoni, l-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali u ekonomika, jegħleb l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni, jiffaċilita l-aċċess għas-servizzi u t-taħriġ fir-reġjuni ultraperiferiċi li bħalissa jinsabu f'riskju ta' depopolazzjoni, u jsaħħaħ il-bidu tan-negozji u n-netwerks tal-iżvilupp;

D.  billi fil-perjodu 2007-2013, EUR 81 biljun, jew kważi terz (31 %) tal-Fondi SIE ġew investiti fl-infrastruttura tat-trasport; billi l-impatt pożittiv l-aktar b'saħħtu tal-investiment tal-UE fl-infrastruttura tat-trasport huwa partikolarment u speċifikament viżibbli fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, fejn ġie allokat lilhom 69 % tal-finanzjament tat-trasport totali;

E.  billi l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 huwa mmarkat permezz tal-Fondi SIE u baġit tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) miżjuda; billi, minkejja l-effetti negattivi tal-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji reċenti u d-dewmien fl-implimentazzjoni tal-perjodu ta' programmazzjoni, m'hemm l-ebda impatt ewlieni fuq l-investimenti fit-trasport; billi l-investimenti fl-infrastruttura tat-trasport tal-UE huma waħda mill-politiki li jipprovdu l-ogħla valur miżjud tal-UE minħabba l-effetti konsegwenzjali ġewwa, fost l-oħrajn, is-suq uniku, li effettivament jagħmlu lill-Istati Membri kollha benefiċjarji netti tal-investiment;

F.  billi stejjer ta' suċċess li jinvolvu proġetti tat-toroq, tal-ferroviji u tal-portijiet sostnuti mill-baġit tal-UE jikkontribwixxu għall-ekonomija, it-tkabbir, l-industrija, l-esportazzjoni, it-turiżmu, il-kummerċ, il-ħolqien tal-impjiegi, ir-rivitalizzazzjoni tar-reġjuni u t-treġġigħ lura tax-xejriet tad-depopolazzjoni; billi hemm eżempji ta' valur miżjud tal-UE, bħalma huma l-modernizzazzjoni tal-linja ferrovjarja E30/C-E30 minn Krakovja għal Rzeszow fil-Polonja, il-linja ferrovjarja minn Sofija għal Plovdiv fil-Bulgarija, il-Mina Ferrovjarja tal-Belt ta' Leipzig (Moduli 5 u 6) fil-Ġermanja, il-modernizzazzjoni tal-linji ferrovjarji minn Votice għal Benešov u Prahy fir-Repubblika Ċeka, ir-rikostruzzjoni tas-salib it-toroq Ülemiste f'Tallinn, l-Estonja, ir-riabilitazzjoni tat-triq nazzjonali DN6 minn Lixandra għal Craiova fir-Rumanija, il-ferrovija ta' veloċità għolja minn Madrid għal Valencia-Murcia fi Spanja, it-tlestija tal-awtostrada Trakia minn Sofija lejn il-port ta' Burgas mal-Baħar l-Iswed, il-linja 4 tal-Metro ta' Budapest fl-Ungerija, il-linji tal-metro ta' Sofija fil-Bulgarija u ħafna oħrajn;

G.  billi l-infrastruttura tat-TEN-T u tat-trasport bħat-toroq, l-investimenti fil-ferroviji (b'veloċità għolja), il-passaġġi fuq l-ilma u l-ajru huma prijoritajiet tal-UE, u li kieku l-investiment Ewropew kellu jaqa' lura, IDB miżjud jaf jimla l-lakuna filwaqt li jiġu rilokati l-profitti, it-taxxi u l-opportunitajiet tal-impjiegi barra mill-UE, forsi filwaqt li jiżdiedu d-dipendenza u l-instabilità makroekonomika tar-reġjuni; billi dan il-proċess jimmina l-preżenza u l-politiki reġjonali tal-Unjoni fuq żmien twil u jwassal għal frammentazzjoni u diverġenza;

H.  billi l-iżvilupp tal-Kurituri tan-Netwerk Ewlieni jinkludi numru ta' komponenti integrali bħal infrastruttura tal-fjuwils alternattivi (tagħmir għall-iċċarġjar) u sistemi ta' trasport intelliġenti u innovattivi, u għandu rwol essenzjali bħala fattur li jippermetti d-dekarbonizzazzjoni tas-sistema tat-trasport kollha kemm hi;

I.  billi n-netwerks tat-trasport, tal-enerġija u dak diġitali li jkunu intelliġenti, applikabbli għall-futur, sostenibbli u interkonnessi għalkollox huma kundizzjoni neċessarja għat-tlestija u t-tħaddim bla xkiel tas-suq uniku Ewropew u biex l-Ewropa tiġi konnessa mas-suq dinji; billi dawn huma arterji ġenwini għat-tkabbir tal-produttività ekonomika Ewropea, għall-koeżjoni territorjali u għall-benessri taċ-ċittadini tagħha;

J.  billi approċċ aktar integrat għall-investimenti fl-infrastruttura tat-trasport ineħħi r-restrinġimenti tat-traffiku, itejjeb il-konnettività multimodali u jżid l-investimenti fil-bidliet mit-triq għall-ferrovija, kif ukoll fil-vetturi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, bħal pereżempju vetturi elettriċi, kif ukoll ferroviji u passaġġi fuq l-ilma; billi dan iwassal għal diversifikazzjoni tal-enerġija fit-trasport u fin-netwerks ta' trasport aktar ekoloġiku, li b'hekk tnaqqas l-emissjonijiet tal-gass b'effett serra, ittejjeb il-kwalità tal-arja, u tistimula azzjonijiet ulterjuri li jiġġieldu t-tibdil fil-klima;

K.  billi t-trasport huwa element importanti tal-politika tal-enerġija u tal-klima tal-UE, u billi l-miri tal-UE għal kwota minima ta' enerġija li tiġġedded u għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra ma jistgħux jintlaħqu mingħajr kontribuzzjoni sinifikanti mit-trasport;

1.  Jissottolinja li l-FNE, il-Fond ta' Koeżjoni (FK) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) għandhom jibqgħu s-sorsi bażiċi tal-UE għal investimenti fl-infrastruttura tat-trasport taħt l-objettiv tematiku tal-"promozzjoni tat-trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' restrinġimenti tat-traffiku f'netwerks tal-infrastruttura ewlenin" fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss; jipproponi li, minħabba l-valur miżjud Ewropew għoli u l-effetti konsegwenzjali estensivi ġġenerati, dawn is-sorsi ta' finanzjament għandhom jibqgħu disponibbli u għandhom jipprovdu kopertura bbilanċjata għall-Istati Membri u r-reġjuni kollha tal-UE sabiex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni tal-UE;

2.  Jinnota li l-loġika tal-intervent wara l-investiment tal-UE fl-infrastruttura tat-trasport għandha tibqa' kostruzzjoni bbilanċjata sew ta' sorsi ta' ġestjoni ġestiti u kondiviżi b'mod ċentrali sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-politika u tal-finanzjament; ifakkar li l-FNE għandha l-għan li tindirizza b'mod ċentrali l-prijorità mal-UE kollha tal-kurituri tat-TEN-T, inklużi l-aspetti marbuta mas-sigurtà, l-innovazzjoni teknoloġika u l-ambjent; ifakkar ukoll li l-FEŻR u l-FK għandhom dimensjoni reġjonali qawwija li twieġeb għal domanda lokali (żoni urbani u periurbani) u għal speċifiċitajiet reġjonali; jirrimarka li huma jappoġġjaw il-konnettività tat-TEN-T u l-mobilità permezz ta' nodi sekondarji u terzjarji u terminali multimodali (in-netwerk komprensiv tat-TEN-T); jissottolinja, f'dan il-kuntest, li l-pakketti baġitarji rilevanti għat-tliet sorsi ta' finanzjament għandhom bżonn jissaħħu b'mod ibbilanċjat sabiex tiġi evitata distribuzzjoni asimmetrika tal-investiment bejn il-livelli; jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita proċeduri simplifikati, f'waqthom u flessibbli għat-trasferibilità tar-riżorsi bejn ir-reġjuni, il-programmi operazzjonali u l-assi ta' programmi taħt il-Fondi SIE sabiex jirrispondi b'mod adegwat għar-realtà ekonomika li qed tinbidel u għad-domanda reġjonali;

3.  Iqis li r-rwol ta' sorsi addizzjonali bħall-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) u l-istrumenti finanzjarji għandu bżonn jiġi definit fid-dawl tal-komplementarjetà tagħhom mal-FEŻR u l-FK u l-addizzjonalità tagħhom għall-operazzjonijiet ta' self tal-BEI; jinnota li s-Sejħa għal Finanzjament Imħallat tat-Trasport tal-FNE tal-2017 kienet maħsuba wkoll biex issaħħaħ dawk is-sinerġiji kif ukoll l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri, u li huwa meħtieġ aktar appoġġ għall-kapaċità; jinnota f'dan ir-rigward li l-FEIS għandu jservi bħala pjattaforma għal sħubijiet pubbliċi-privati (PPPs) fi strumenti finanzjarji li jaqblu għal investiment privat u għal finanzjament nazzjonali/reġjonali fil-livell tal-proġetti; jinnota li proġetti ta' infrastruttura bankabbli għandhom primarjament jiġu sostnuti minn self, garanziji tal-UE jew finanzjament imħallat, flimkien ma' finanzjament mill-FEŻR, FK jew l-FNE; jemmen, madankollu, li l-għotjiet għandhom jibqgħu s-sors finanzjarju ewlieni ta' investiment għal finanzjament sostenibbli għat-trasport pubbliku;

4.  Jinnota li l-infrastruttura tirrikjedi kwantifikazzjoni ex ante oġġettiva tad-domanda u l-ħtiġijiet futuri qabel ma jiġu stabbiliti l-baġit u l-metodi ta' twassil; jissottolinja li għandu jkun possibbli għall-kriterji ta' eliġibilità tal-FEŻR u tal-FK, f'dawn l-objettivi ewlenin ta' infrastruttura tan-netwerk, li jqisu d-domanda eżistenti fil-livell territorjali xieraq; jinnota wkoll li l-immudellar tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew, reġjonali u lokali jista' jkun effettiv biex juri fejn l-investiment iwassal bl-aħjar mod għal valur miżjud Ewropew;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni, bil-għan li tippromwovi trasport sostenibbli u tneħħi r- restrinġimenti tat-traffiku f'infrastrutturi ewlenin tan-netwerks, biex tfassal lista ta' verifika tal-kriterji ta' eliġibilità, li tesprimi aħjar il-ħtiġijiet lokali u reġjonali rigward l-infrastruttura tat-trasport, sabiex jgħinu biex jiġi ddeterminat il-pakkett globali tat-trasport, l-investimenti meħtieġa, u l-prijoritajiet li jridu jiġu stabbiliti; jinnota l-importanza li nibbażaw ruħna fuq data mit-Tabella ta' Valutazzjoni tat-Trasport tal-UE, li tkun ta' kwalità għolja, affidabbli, aġġornata, strutturata u disponibbli; jinnota, barra minn hekk, li din il-lista ta' verifika tista' tinkludi kwistjonijiet bħalma huma l-konnettività multimodali, l-ispeċifiċitajiet lokali u reġjonali, id-disponibilità ta' mezzi alternattivi ta' trasport, is-sikurezza fit-triq u bil-ferrovija, u l-impatt ambjentali;

6.  Jinnota l-ħtieġa għal investiment aktar integrat f'infrastrutturi tat-trasport bażiċi f'reġjuni inqas żviluppati, kif ukoll f'reġjuni muntanjużi, remoti, spopolati jew ultraperiferiċi b'aċċessibilità baxxa, biex jiġu mmirati b'mod aktar intensiv mill-investimenti fl-infrastruttura tat-trasport tal-FEŻR, l-FNE u l-FK wara li l-valur miżjud tal-UE jkun ġie pprovdut minn analiżi adegwata tal-kostijiet u l-benefiċċji, u jinnota l-ħtieġa li tittejjeb il-ħidma fuq il-konnettività multimodali; jenfasizza li t-titjib tal-aċċessibilità f'dawn ir-reġjuni huwa prekondizzjoni għall-iżvilupp ekonomiku; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri – permezz ta' konsultazzjoni pubblika qabel l-implimentazzjoni tal-proġett – biex jinkoraġġixxu l-involviment aktar attiv tas-settur pubbliku f'soluzzjonijiet tat-trasport fil-livell nazzjonali, reġjonali iżda anki f'dak lokali/urban u rurali bil-għan li jiżviluppaw l-investimenti ottimali tat-trasport;

7.  Jinnota li l-innovazzjonijiet sostenibbli fit-trasport jirrikjedu sinerġiji u addizzjonalità bejn it-tliet strumenti prinċipali – il-Fondi SIE, l-FNE u l-Orizzont 2020 kif ukoll is-suċċessur tiegħu;

8.  Jitlob li l-appoġġ tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea min-naħa tal-FEŻR jissaħħaħ permezz ta' riżorsi addizzjonali, b'fokus fuq investimenti sostenibbli u ewlenin fl-infrastruttura tat-trasport (bħal passaġġi tal-ilma transfruntiera, portijiet, pontijiet, ferroviji, mezzi tat-trasport u terminals interkonnessi, eċċ.); jifhem li l-fokus għandu jkun fuq il-konnettività f'reġjuni transfruntiera, inklużi l-fruntieri esterni tal-UE, l-assistenza konsultattiva u l-bini ta' kapaċità fil-livell tal-proġetti; jitlob li jitneħħew l-ostakoli sabiex jiġu ffaċilitati l-investimenti, u b'mod partikolari l-investimenti transfruntiera (fit-trasport fuq il-passaġġi tal-ilma, dak ferrovjarju u dak fit-toroq) u l-aċċess għas-swieq esterni;

9.  Jitlob li jingħalqu l-lakuni fl-infrastruttura tat-trasport mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent fir-rigward ta' proġetti tat-trasport integrat billi l-fokus jintefa' fuq aktar investiment fil-konnettività u fuq l-indirizzar ta' problemi tar-restrinġiment tat-traffiku, b'mod partikolari fid-dawl tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-perspettiva Ewropea għall-Balkani tal-Punent; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea u tal-istrateġiji makroreġjonali għal proġetti integrati tat-trasport, filwaqt li ħa nota tal-ħtieġa għal koordinazzjoni aħjar tal-pjanijiet u l-proġetti fil-qasam tat-trasport li jkollhom l-għan li jagħlqu l-lakuni tat-trasport, pereżempju mal-Balkani tal-Punent; ifakkar ukoll, f'dan il-kuntest, li l-portijiet marittimi u l-passaġġi interni huma ħafna drabi entitajiet transfruntiera u għandhom jibbenefikaw mill-istess rata ta' kofinanzjament bħall-proġetti ferrovjarji u tat-toroq transfruntiera;

10.  Jenfasizza l-bżonn li tiġi integrata l-protezzjoni tal-klima fil-politika ta' koeżjoni fir-rigward tal-objettiv tat-trasport sostenibbli, b'hekk jintlaħqu l-objettivi tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2; jistieden lill-Kummissjoni tirrikjedi li l-Istati Membri jintegraw il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE fil-proċess tal-adozzjoni u l-ippjanar ta' proġetti eliġibbli għal finanzjament, b'mod partikolari Natura 2000, valutazzjonijiet ambjentali strateġiċi, il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, il-kwalità tal-arja, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar, u t-"Transport and Environment Reporting Mechanism" (TERM) tal-Aġenzija Ambjentali Ewropea;

11.  Jenfasizza li għandu jingħata appoġġ akbar għall-promozzjoni ta' ġestjoni intelliġenti tat-traffiku, inkluż permezz tad-diġitalizzazzjoni, billi jsir użu aktar effiċjenti tal-infrastruttura eżistenti u permezz tar-ridirezzjonar tat-traffiku lejn sigħat kwieti;

12.  Jappella għal politika Ewropea tat-trasport komuni adegwata u ambizzjuża li tkun ibbażata fuq qafas ta' finanzjament li jkun integrat u kkoordinat mal-istrumenti tat-trasport tal-UE; iqis li għandha tiġi ppreservata l-konċentrazzjoni tematika sabiex jiġu permessi simplifikazzjoni u sinerġiji bejn sorsi ta' finanzjament differenti fil-livell tal-proġetti; jipproponi l-ħolqien ta' sett uniku ta' regoli għas-sorsi kollha ta' finanzjament relatati mal-objettivi tematiċi kollha; iqis li huwa meħtieġ li jiġu ssimplifikati, standardizzati u aċċellarati l-proċeduri tal-akkwist pubbliku u tal-konformità tal-għajnuna mill-Istat;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ikomplu bil-kofinanzjament ta' proġetti fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss f'konformità mal-prinċipju "tużah jew titilfu";

14.  Jilqa' l-ħidma tal-Assistenza Konġunta ta' Appoġġ għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej (JASPERS), iċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza dwar is-Sħubija Pubblika-Privata (EPEC) u ċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti (EIAH); jistenna, madankollu, li l-operazzjonijiet tal-infrastruttura tat-trasport tal-Grupp tal-BEI fl-UE jiddedikaw ferm aktar riżorsi għall-għoti ta' assistenza konsultattiva komprensiva lill-awtoritajiet fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali fi stadju aktar bikri fl-identifikazzjoni u l-valutazzjoni minn qabel tal-proġetti b'valur miżjud tal-UE;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas tar-Regolament(i) il-ġdid/il-ġodda dwar il-politika ta' koeżjoni wara l-2020, tipproponi allokazzjoni akbar tal-fondi disponibbli sabiex il-bliet ikunu jistgħu jitfgħu offerti b'mod konġunt għal infrastruttura jew teknoloġiji li jistgħu jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport urban u jnaqqsu t-tniġġis tal-arja mill-vetturi tat-triq;

16.  Jappoġġja l-allokazzjoni ta' riżorsi adegwati għal riċerka, programmi u proġetti li jippromwovu s-sikurezza fit-toroq fl-Ewropa, f'konformità mad-Dikjarazzjoni tal-Belt Valletta dwar is-Sikurezza fit-Toroq;

17.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li r-riżorsi jsiru disponibbli biex jappoġġjaw il-mobilità urbana sostenibbli, l-iżvilupp ta' sistemi ta' trasport intelliġenti, proġetti għal ċiklisti u għal persuni bil-mixi u aċċessibilità aħjar għat-trasport għal persuni b'diżabilità;

18.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-gvernijiet u lill-parlamenti nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289.
(3) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 281.
(4) ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1.
(5) ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129.
(6) ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171.
(7) Testi adottati, P8_TA(2018)0067.
(8) Testi adottati, P8_TA(2017)0316.
(9) Testi Adottati, P8_TA(2017)0222.
(10) ĠU C 316, 22.9.2017, p. 155.
(11) ĠU C 184E, 8.7.2010, p. 35.

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Novembru 2018Avviż legali