Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2117(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0064/2018

Testi mressqa :

A8-0064/2018

Dibattiti :

PV 02/05/2018 - 32
CRE 02/05/2018 - 32

Votazzjonijiet :

PV 03/05/2018 - 7.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0203

Testi adottati
PDF 204kWORD 75k
Il-Ħamis, 3 ta' Mejju 2018 - Brussell Verżjoni finali
Is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE
P8_TA(2018)0203A8-0064/2018

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Mejju 2018 dwar is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE (2017/2117(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Forum tal-UE dwar il-Laħam tan-Nagħaġ li sar fl-2015 u fl-2016, taħt il-patroċinju tal-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra l-istudju kkummissjonat mid-Dipartiment B tal-Politika tal-Parlament fuq talba tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali dwar il-futur tas-setturi tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-Ewropa,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu, tad-19 ta' Ġunju 2008 dwar il-ġejjieni tas-setturi tan-nagħaġ u l-mogħoż fl-Ewropa(1),

–  wara li kkunsidra l-"Evalwazzjoni tal-miżuri tal-PAK fis-settur tan-nagħaġ u tal-mogħoż" ("Evaluation of CAP measures for the sheep and goat sector") li saret mill-Kummissjoni fl-2011,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Ġunju 2017 dwar il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għan-natura, in-nies u l-ekonomija,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2017 dwar Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija(2),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2017 bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika (RAM)" (COM(2017)0339),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Ombudsman Netherlandiż fir-rapport tagħha tal-2012 dwar l-approċċ tal-gvern għad-deni Q(3) u l-istudju tiegħu tal-2017 dwar it-tagħlimiet meħuda mill-gvern mill-epidemija tad-deni Q(4),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0064/2018),

A.  billi t-trobbija tan-nagħaġ u t-trobbija tal-mogħoż huma setturi b'livelli baxxi ta' qligħ fil-biċċa l-kbira tal-UE, fejn l-introjti li huma fost l-aktar baxxi fl-UE, prinċipalment b'riżultat tal-kosti operazzjonali u regolatorji għalja, li xi kultant jaqbżu l-prezzijiet tal-bejgħ, u l-piż amministratti kbir, li qed iwasslu biex ħafna bdiewa qed jitilqu minn dawn is-setturi b'rata li kulma jmur qed tiżdied;

B.  billi l-iżbilanċi fil-katina alimentari jaggravaw il-vulnerabbiltà ta’ dawn is-setturi, u billi s’issa l-Kummissjoni naqset milli tieħu l-azzjoni regolatorja meħtieġa, mitluba mill-Parlament Ewropew, f’dan ir-rigward;

C.  billi huwa impossibbli li tistabbilixxi u żżomm il-produzzjoni tan-nagħaġ u tal-mogħoż mingħajr garanzija ta’ introjti stabbli għall-bdiewa;

D.  billi t-tgħammir tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-Ewropa għandu l-istaġjonalità, għall-kuntrarju ta’ ċerti reġjuni oħra tad-dinja, li jistgħu jżommu ċiklu sħiħ ta' tnissil u ta' produzzjoni tul is-sena kollha; billi l-istaġjonalità qawwija tista' tħalli lill-bdiewa u lill-produtturi f’inċertezza ekonomika;

E.  billi ż-żewġ setturi għandhom il-potenzjal li joħolqu u jżommu l-impjiegi fiż-żoni żvantaġġjati, bħalma huma r-reġjuni remoti u dawk muntanjużi;

F.  billi il-produzzjoni tan-nagħaġ u tal-mogħoż toffri potenzjal sinifikanti għall-iżvilupp u l-impjieg f’ħafna żoni rurali u periurbani fraġli, prinċipalment permezz tal-bejgħ tal-laħam tan-ngħaġ u tal-mogħoż, u prodotti tal-ħalib ta’ kwalità għolja, li jistgħu jiddaħħlu fis-suq permezz ta’ ktajjen tal-provvista qosra u lokali;

G.  billi dawk li jgħammru n-nagħaġ jesperjenzaw diffikultajiet biex isibu ħaddiema kwalifikati u xi kultant anke biex isibu ħaddiema mhux kwalifikati;

H.  billi t-trobbija tan-nagħaġ u t-trobbija tal-mogħoż huma parti mill-wirt kulturali ta’ ħafna Stati Membri u jipprovdu prodotti tradizzjonali ta’ kwalità għolja;

I.  billi s-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż iridu jiżguraw l-ogħla standards fid-dinja fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel, is-saħħa u l-benessri tal-annimali, u r-rispett għall-ambjent;

J.  billi t-trobbija tan-nagħaġ u t-trobbija tal-mogħoż jaqdu rwol importanti fl-iżgurar tas-sostenibbiltà ambjentali, b'mod partikolari fejn dawn huma bbażati fuq ir-ragħa, peress li huma preżenti f'70 % taż-żoni ġeografikament żvantaġġjati tal-UE, inklużi r-reġjuni iżolati u relattivament inaċċessibbli, u jikkontribwixxu għaż-żamma tal-pajsaġġ, għall-preservazzjoni tal-bijodiversità (inklużi r-razez indiġeni lokali) u għall-ġlieda kontra l-erożjoni tal-ħamrija, l-akkumulazzjoni tal-bijomassa mhux mixtieqa, il-ħsarat lid-diegi, il-valangi u n-nirien tal-foresti u tal-art miksija b'siġar baxxi;

K.  billi t-trobbija tan-nagħaġ u t-trobbija tal-mogħoż jagħtu kontribut soċjoekonomiku importanti liż-żoni rurali tal-Ewropa billi jsostnu l-biedja u l-impjiegi fiż-żoni żvantaġġjati u jagħtu prodotti tradizzjonali ta’ kwalità għolja;

L.  billi t-tiġdid ġenerazzjonali tal-bdiewa jeħtieġ li jittejjeb sabiex tiġi garantita s-sopravivenza ta’ dan it-tip ta’ trobbija tal-bhejjem u tkun tista' titrażżan id-depopolazzjoni rapida f’ħafna reġjuni rurali fejn is-servizzi bażiċi u s-servizzi ta’ appoġġ għall-familji huma skarsi, b’implikazzjonijiet b’mod partikolari għan-nisa, li jwettqu xogħol sinifikanti, u spiss inviżibbli, f’dan is-settur;

M.  billi dawn is-setturi joffru ambjent favorevoli, kif ukoll opportunitajiet, għaż-żgħażagħ li jixtiequ jaqbdu l-mistier tal-biedja fi strutturi ta' skala umana – inkluż livell baxx ta’ kapitalizzazzjoni, organizzazzjoni kollettiva żviluppata tajjeb, assistenza reċiproka u kooperattivi b’tagħmir għall-użu komuni – jew jistabbilixxu kumpanija;

N.  billi l-età medja tal-bdiewa tan-nagħaġ u tal-mogħoż qed tikber, u hemm nuqqas ta’ trasferiment tal-għarfien bejn il-ġenerazzjonijiet, sitwazzjoni li tfixkel il-funzjonament bla xkiel taż-żewġ setturi u tirrendihom vulnerabbli għall-iskarsezza ta’ ħiliet u ta' għarfien fil-ġejjieni; billi dawk li jgħammru l-bhejjem u l-produtturi tal-prodotti proċessati ta’ kwalità, bħalma huma l-ġobnijiet artiġjanali, ħafna drabi ma jkollhomx il-ħiliet meħtieġa tal-kummerċjalizzazzjoni u l-bejgħ biex jintroduċu l-prodotti tagħhom fis-suq b’mod attraenti;

O.  billi l-maġġoranza tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE jitrabbew f’kundizzjonijiet ta' biedja estensiva, bħal pereżempju f'mergħat; billi f’xi Stati Membri s-setturi jiddependu mill-mudell tat-trobbija intensiva tal-mogħoż u n-nagħaġ;

P.  billi dawn is-setturi jikkontribwixxu għall-konservazzjoni ta' żoni ta’ valur ekoloġiku għoli jew ta’ valur naturali għoli (HNV), bħalma huma l-mergħat u r-ragħa fi bwar mhux ikkultivati, mergħat imsaġġra u tipi oħra ta’ ragħa fil-foresti jew dehesa, kif ukoll art inqas fertili, u jwettqu wkoll funzjoni kruċjali fit-tindif tal-art mill-veġetazzjoni baxxa li tikber taħt is-siġar;

Q.  billi d-definizzjoni ta' bur permanenti qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 2017/2393(5) ma koprietx b'mod adegwat il-bwar Mediterranji bl-ispeċijiet tal-injam perenni tagħhom, bħalma hi l-art tal-mergħat tad-dehesa u ekosistemi oħra assoċjati mal-agroforestrija, u b'hekk naqqset is-superfiċje eliġibbli għall-għajnuna diretta u ppenalizzat lill-bdiewa f'dawn iż-żoni;

R.  billi l-pastoraliżmu huwa attività tradizzjonali tat-trobbija estensiva tal-annimali, ipprattikata b’mod partikolari fir-reġjuni muntanjużi, u jagħmel lill-iżvilupp possibbli f’territorji li diffiċli tasal għalihom jew timmekkanizzahom u li huma ta’ valur agronomiku baxx, u b’hekk jippermettilhom iżommu attività ekonomika;

S.  billi it-transumanza hija parti mill-prattiki tal-biedja f’xi Stati Membri;

T.  billi l-Politika Agrikola Komuni (PAK) kurrenti tipprevedi appoġġ għal razez awtoktoni differenti ta’ nagħaġ u mogħoż;

U.  billi dawn ir-razez huma adattati sew għall-ambjent lokali u jaqdu rwol sostanzjali fl-ippreservar tal-bijodiversità u tal-bilanċ naturali fil-ħabitats tagħhom;

V.  billi r-razez indiġeni huma ħafna aktar adattati għall-kundizzjonijiet u l-karatteristiċi lokali;

W.  billi issa hemm 25 miljun nagħġa inqas milli kien hemm fis-snin tmenin, u f'dawn l-aħħar 17-il sena l-produzzjoni naqset b'aktar minn 20 %;

X.  billi l-konsum tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż naqas b'mod konsiderevoli f'dawn l-aħħar snin, bi tnaqqis fil-konsum tal-laħam tan-nagħaġ ta' 3.5 kg għal kull persuna fl-2001 għal 2 kg fil-preżent, u li din it-tendenza ta' tnaqqis kompliet għaddejja b'mod rapidu fl-2017, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ;

Y.  billi s-suq tal-laħam tal-mogħoż fl-Ewropa huwa uniku minħabba li l-produzzjoni hija kkonċentrata l-aktar fil-Greċja, fi Spanja u fi Franza, filwaqt li l-konsum huwa partikolarment sinifikanti fil-Portugall, fl-Italja u fil-Greċja;

Z.  billi l-produzzjoni tal-laħam tal-mogħoż, mill-gidien jew mill-annimali adulti tal-qatla, hija waħda staġjonali u prodott sekondarju tal-produzzjoni tal-ħalib, ikkontrollata minn operaturi li jgħoddu ftit, li l-prezz tal-bejgħ tagħha mhuwiex biżżejjed biex il-bdiewa jiġu remunerati;

AA.  billi l-preżenza limitata tal-laħam tal-mogħoż fil-punti tal-bejgħ iġġib telf ta’ viżibbiltà u għaldaqstant tnaqqis fil-konsum mill-konsumaturi;

AB.  billi s-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż huma responsabbli għal 3 % tal-produzzjoni tal-ħalib Ewropew u għal 9 % tal-produzzjoni tal-ġobon Ewropew, u billi flimkien jimpjegaw 1.5 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea;

AC.  billi l-konsum tal-ħalib tal-mogħoż u tal-ġobon tal-mogħoż żdied b’mod sinifikanti f’għadd ta’ Stati Membri f’dawn l-aħħar snin;

AD.  billi l-produzzjoni tal-laħam tan-nagħaġ fl-UE tissodisfa biss madwar 87 % tad-domanda tas-suq, u l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, prinċipalment New Zealand, inaqqsu l-kompetittività tal-prodotti tal-UE (għax il-prodotti importati jinbiegħu b'irħas) fl-aktar żminijiet sensittivi tas-sena (il-Ġimgħa Mqaddsa u l-Milied), iżda wkoll matul il-bqija tas-sena, peress li New Zealand u l-Awstralja huma esportaturi maġġuri tal-laħam tan-nagħaġ;

AE.  billi, f'dawn l-aħħar snin, New Zealand żieded l-esportazzjonijiet tal-aħam frisk jew imkessaħ, filwaqt li naqqset l-esportazzjonijiet tradizzjonali tagħha ta' laħam iffriżat, u b’hekk qed ikollha impatt aktar qawwi fuq is-suq tal-laħam frisk tal-UE, u dan qed iwassal biex il-prezzijiet imħallsa lill-produtturi Ewropej jitbaxxew; jemmen li dan irid jitqies fin-negozjati ta’ ftehim ta’ kummerċ ħieles ma’ New Zealand;

AF.  billi, f'ħafna okkażjonijiet, il-produtturi ma tal-UE ma jikkompetux f'kundizzjonijiet ekwi mal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, li ħafna drabi għandhom jirrispettaw standards tal-kwalità, rekwiżiti regolatorji u standards ambjentali inqas rigorużi;

AG.  billi s-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż, peress li huma sensittivi, għandhom jew jiġu protetti fin-negozjati ta’ ftehim ta’ kummerċ ħieles li għaddejjin bejn l-Unjoni Ewropea u, rispettivament, New Zealand u l-Awstralja, jew jiġu esklużi għalkollox minn dawn il-ftehimiet kummerċjali;

AH.  billi xi reġjuni fil-viċinat tal-UE kienu qegħdin juru interess fil-prodotti tan-nagħaġ u tal-mogħoż ġejjin mill-UE, li hija opportunità għall-produtturi tal-UE li, sfortunatament, għadha ma ġietx sfruttata kompletament;

AI.  billi l-Brexit jista' jikkawża bidliet sinifikanti fil-kummerċ intra-UE tal-laħam tan-nagħaġ, billi r-Renju Unit huwa l-ikbar pajjiż produttur u l-bieb ta' dħul prinċipali għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi;

AJ.  billi r-Renju Unit jimporta madwar nofs il-kwota tas-suq tiegħu tan-nagħaġ minn New Zealand, u kważi żewġ terzi mill-Awstralja, u billi l-UE ma tistax tinħall mill-impenji internazzjonali tagħha mil-lejl għan-nar, fatt li jaggrava l-inċertezza kkawżata minħabba l-Brexit;

AK.  billi s-suf tan-nagħaġ u tal-mogħoż huwa riżorsa sostenibbli, li tiġġedded u li hija bijodegradabbli għas-settur tat-tessuti;

AL.  billi s-suf mhuwiex rikonoxxut bħala prodott agrikolu taħt l-Anness I ta’ mat-TFUE, iżda huwa kklassifikat biss bħala prodott sekondarju tal-annimali skont ir-Regolament (UE) Nru 142/2011;

AM.  billi dan in-nuqqas ta’ rikonoxximent ipoġġi lill-bdiewa li jrabbu n-nagħaġ fi żvantaġġ meta mqabbla ma’ bdiewa oħra, peress li s-suf huwa soġġett għal rekwiżiti aktar stretti milli huma l-prodotti agrikoli rikonoxxuti meta jiġu trasportati, u minħabba li l-interventi tas-suq permezz ta’ organizzazzjoni tas-suq komuni mhumiex possibbli għas-suf;

AN.  billi t-trobbija tan-nagħaġ u t-trobbija tal-mogħoż huma fil-biċċa l-kbira ta’ natura estensiva, sitwazzjoni li tirriżulta fil-kuntatt dirett ma’ annimali selvaġġi, li l-istat tas-saħħa tagħhom ma jistax jiġi garantit;

AO.  billi, skont ir-Regolament (KE) Nru 999/2001, il-pjan dwar l-iscrapie wassal għal tnaqqis ta’ 100 % fl-iskambji tal-istokkijiet tat-tnissil, u billi għar-razez indiġeni żgħar, il-ġenotipar tal-iscrapie rriżulta fi ta’ tnaqqis ta’ sa 50 % fl-għadd ta’ annimali tat-tnissil rġiel;

AP.  billi t-tifqigħat reċenti ta’ mard tal-annimali wrew li tifqigħa fi Stat Membru wieħed jista’ jikkostitwixxi theddida għas-suq agrikolu Ewropew kollu, filwaqt li nżommu f’moħħna d-diversi epidemiji li laqtu lill-Unjoni Ewropea, li wħud minnhom – bħal pereżempju l-epidemija tad-deni Q l-aktar estensiva li qatt kien hawn, li seħħet f’azjendi tat-trobbija tal-mogħoż bejn l-2007 u l-2011 – għandhom konsegwenzi għas-saħħa tal-bniedem;

AQ.  billi l-vaċċinazzjoni tan-nagħaġ u tal-mogħoż tħares lill-merħliet tal-Istati Membri kontra l-mard transfruntier, billi tillimita r-riskju li infezzjoni tkompli tixxerred bejn l-Istati Membri u tgħin biex jittaffew l-effetti tar-reżistenza antimikrobika;

AR.  billi skont il-Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika (RAM), l-immunizzazzjoni permezz tal-vaċċinazzjoni hija intervent kosteffettiv tas-saħħa pubblika fl-isforz biex tiġi miġġielda r-reżistenza antimikrobika, minkejja l-fatt li l-użu tal-antibijotiċi jiġi irħas fuq il-perjodu qasir, u l-pjan jipprevedi wkoll inċentivi biex jiżdied l-użu tad-dijanjostiċi, tat-tilqim u tal-alternattivi għall-antimikrobiċi;

AS.  billi s-sistema ta' identifikazzjoni elettronika għan-nagħaġ u għall-mogħoż hija mod effiċjenti kif tiġi żgurata t-traċċabbiltà tal-annimali, iżda jekk tintilef xi ċomba tal-widna, jew bi żball dak li jkun jonqos milli jiskennja ċ-ċombiet tal-widna, dak li jkun jispiċċa penalizzat b’mod li xi drabi jaf ikun sproporzjonat;

AT.  billi l-bdiewa jesperjenzaw ukoll diffikultajiet biex jimplimentaw ir-regoli kurrenti għall-identifikazzjoni fil-każ tal-gidien;

AU.  billi l-protezzjoni mogħtija lil ċerti speċijiet ta’ annimali, speċjalment lill-karnivori kbar, skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats (92/43/KEE), id-deterjorament ta-ħabitat naturali tagħhom u tnaqqis fl-abbundanza u l-kwalità tal-priża naturali tagħhom, flimkien mat-tnaqqis fil-popolazzjoni rurali u n-nuqqas ta’ investiment f’miżuri preventivi min-naħa tal-Istati Membri, kollha kkontribwew għal żieda sinifikanti fl-attakki mill-predaturi fuq il-merħliet tan-nagħaġ u tal-mogħoż fir-reġjuni kollha, u dan qed ikompli jaggrava s-sitwazzjoni diġà prekarja li fiha jsibu ruħhom xi azjendi tal-biedja u jpoġġi l-agrikoltura tradizzjonali u l-biedja tar-ragħa tal-annimali f’riskju f’ħafna żoni;

AV.  billi l-predaturi u l-karnivori l-kbar kisbu status ta’ konservazzjoni tajjeb f’ċerti reġjuni tal-Unjoni Ewropea;

AW.  billi għandha titqies l-introduzzjoni tal-possibbiltà li jiġi emendat l-istatus ta’ protezzjoni tal-ispeċijiet f’reġjuni partikolari meta jkun intlaħaq l-istat ta’ konservazzjoni mixtieq;

AX.  billi l-bdiewa tan-nagħaġ u tal-mogħoż qed ikollhom ilaħħqu ma’ ħafna burokrazija u piżijiet amministrattivi li jirriżultaw mhux biss mill-PAK iżda wkoll minn regoli oħra tal-UE, bħalma huma dawk li jikkonċernaw it-trattament tal-prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem;

AY.  billi s-suq tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż huwa frammentat ħafna u ftit li xejn hemm trasparenza fir-rappurtar tal-prezzijiet tas-suq;

AZ.  billi hemm ftit wisq biċċeriji f’xi Stati Membri, sitwazzjoni li xxekkel l-iżvilupp ta’ dawn is-setturi fihom;

BA.  billi r-ristrutturar tal-industrija tal-biċċeriji, il-konformità mar-regolamenti tas-saħħa u t-tnaqqis fl-għadd ta’ annimali maqtula bħala riżultat tat-tnaqqis fil-biedja, f’ħafna reġjuni wasslu għall-għajbien tal-istrumenti ekonomiċi meħtieġa biex iżidu l-valur u jsostnu l-ktajjen tal-provvista lokali;

BB.  billi r-ristrutturar tal-industrija tal-biċċeriji, il-miżuri applikati bħala konsegwenza tal-kriżi tal-enċefalopatija sponġiformi bovina (“mad cow disease”), u l-pakkett tal-iġjene u tas-saħħa, fost fatturi oħra, f’ħafna Stati Membri wasslu għall-għajbien ta’ diversi strumenti meħtieġa għas-sopravivenza tal-bejgħ lokali dirett, u għal żieda fl-ispejjeż tal-qatla;

BC.  billi faċilitajiet tal-ħlib mobbli u biċċeriji mobbli, jew miżuri biex dawn il-faċilitajiet isiru disponibbli fuq il-post, huma importanti u neċessarji għall-iffaċilitar tal-produttività tat-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż;

BD.  billi l-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż ta’ spiss ma jkollhomx il-varjetà tal-prodott finali li wieħed jista’ jsib f’tipi oħra ta’ laħam, u dan il-fatt jagħmilhom inqas attraenti u, għalhekk, anqas mfittxija mill-konsumaturi;

BE.  billi hemm il-ħtieġa li jiżdied il-valur miżjud fil-produzzjonijiet tal-laħam u li jiddaħħlu formuli ġodda innovattivi li jkunu aktar adattati għad-drawwiet ta' konsum taż-żgħażagħ;

BF.  billi minbarra li tipprovdi firxa wiesgħa ta’ prodotti tal-laħam, tal-ħalib u tas-suf lill-konsumaturi madwar l-UE kollha, it-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż għandha rwol kulturali vitali x’taqdi f’bosta komunitajiet, kif jiġi ċċelebrat fit-tradizzjoni Bulgara tal-kukeri u f’dik Rumena tal-capra, fost oħrajn;

BG.  billi hemm suq li qed jikber f’ħafna Stati Membri prodotti agrikoli lokali kif ukoll għal dawk imkabbra organikament li jissodisfaw id-domanda tal-konsumaturi għat-trasparenza u l-kwalità;

BH.  billi, f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 u r-Regolament Delegat (UE) Nru 665/2014, l-Istati Membri jistgħu jużaw it-terminu fakultattiv tal-kwalità “prodott tal-muntanji” biex jagħtu viżibilità aħjar lill-prodotti tat-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż li joriġinaw f’reġjuni muntanjużi;

BI.  billi l-iskemi tal-kwalità tal-UE – b’mod partikolari t-tikketti IĠP (indikazzjoni ġeografika protetta) u DOP (denominazzjoni ta’ oriġini protetta) – jipprovdu għodod biex tingħata viżibilità akbar lill-prodotti tat-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż, u b’hekk ikun hemm opportunitajiet aħjar għar-realizzazzjoni tas-suq ta’ dawn il-prodotti;

BJ.  billi xi Stati Membri m’għandhomx politiki strutturali għall-iżvilupp ta’ xi waħda miż-żewġ setturi jew tat-tnejn li huma, fatt li huwa ostaklu għall-iżvilupp tagħhom;

BK.  billi politiki bħal dawn jistgħu jinkludu rakkomandazzjonijiet għal diversi stadji bħalma hu t-tnissil (l-għażla tar-razza, il-produzzjoni tal-imtaten eċċ.), kif ukoll għar-realizzazzjoni tas-suq;

Appoġġ aħjar

1.  Jagħti l-appoġġ tiegħu lir-rakkomandazzjonijiet ippubblikati mill-Forum tal-UE 2016 dwar il-Laħam tan-Nagħaġ, li sar taħt il-patroċinju tal-Kummissjoni, b’mod partikolari l-ħtieġa li jiġi stabbilit pagament ambjentali b’rikonoxximent tar-rwol li s-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż jaqdu billi jipprovdu beni pubbliċi, speċjalment meta huma bbażati fuq ir-ragħa estensiv, rigward: it-titjib tal-art u l-preservazzjoni tal-bijodiversità, l-ekosistemi, iż-żoni b’valur ambjentali u l-kwalità tal-ilma; il-prevenzjoni tat-tibdil fil-klima, tal-għargħar, tal-valangi, tan-nirien tal-foresti u tal-erożjoni relatata; u ż-żamma tal-kampanja u l-impjiegi; Jenfasizza li dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu validi wkoll għas-setturi tal-laħam tal-mogħoż u tal-prodotti tal-ħalib kemm tan-nagħaġ kif ukoll tal-mogħoż;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw li joffru inċentivi lill-bdiewa li jipprattikaw it-transumanza;

3.  Jappoġġja ż-żamma, jew fejn xieraq, iż-żieda tal-għajnuna akkoppjata volontarja għat-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż u miżuri rispettivi oħra mmirati lejn iż-żewġ setturi, b’sussidji divrenzjati għall-imrieħel li jirgħu, fir-riforma li jmiss tal-politika agrikola komuni (PAK), bil-għan li jitwaqqaf l-eżodu qawwi tal-bdiewa minn dawn is-settur fl-UE, minħabba li l-parti l-kbira tas-setturi talt-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż tiddependi bil-wisq mill-pagamenti diretti;

4.  Jenfasizza l-fatt li, skont il-ftehim li ntlaħaq fin-negozjati dwar ir-Regolament (UE) 2017/2393, ir-reġim ta’ appoġġ akkoppjat volontarju huwa ssimplifikat u ċċarat bl-eliminazzjoni tar-referenzi għal limiti kwantitattivi u għaż-żamma tal-produzzjoni, u bid-dispożizzjoni li ċerti kriterji ta’ eliġibilità, u l-baġit ġenerali, jistgħu jiġu rieżaminati annwalment mill-Istati Membri;

5.  Jistieden lill-Istati Membri kollha jestendu l-pagamenti agroambjentali għall-mergħat użati għar-ragħa tan-nagħaġ u tal-mogħoż, u jappoġġjaw lill-bdiewa li jipprovdu benesseri msaħħaħ tal-annimali;

6.  Jilqa' l-ftehim milħuq fin-negozjar tar-Regolament (UE) 2017/2393, li jirrikonoxxi n-natura speċifika tal-bwar Mediterranji, bħalma huma l-mergħat tad-dehesa, bil-għan li jinstabu arranġamenti aktar ġusti li jirregolaw l-art eliġibbli għall-pagamenti diretti u biex tiġi rimedjata d-diskriminazzjoni intrinsika kontra s-sistemi ta’ ragħa fi bwar mhux ikkultivati u dawk ta’ ragħa fil-foresti (silvopastorali);

7.  Jenfasizza l-importanza ta’ dan it-tip ta’ mergħa għall-prevenzjoni tan-nirien, iżda jinnota, madankollu, li dawn it-titjibiet għadhom fakultattivi għall-Istati Membri;

8.  Jemmen li ekosistemi oħra assoċjati mal-agroforestali tar-ragħa m’għandhomx ibatu minn diskriminazzjoni f’dan ir-rigward, u jitlob li l-limitu ta’ 50 % ta’ ħaxix fiż-żoni msaġġra, li huwa meħtieġ biex jiġi skattat pagament dirett għal kull ettaru, jiġi abbandunat għall-bdiewa tal-mogħoż u n-nagħaġ;

9.  Jirrakkomanda li jiġi awtorizz ir-ragħa xieraq fiż-Żoni b’Fokus Ekoloġiku, inkluż fi bwar niexfa u ta’ kwalità baxxa li jinsabu f’ċerti żoni inqas privileġġjati;

10.  Jenfasizza li r-ragħa ma għandux ikun permess meta hemm ir-riskju li ssir ħsara liż-żoni naturali sensittivi; jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-importanza kbira tar-ruminanti fl-isfruttament tal-fibra mhux maħduma;

11.  Jemmen li huwa meħtieġ li jiġi offrut appoġġ akbar lill-bdiewa żgħażagħ u lil dawk ġodda fil-mistier kemm permezz ta’ għajnuna diretta u kif ukoll permezz tal-politika dwar l-iżvilupp rurali, f’koerenza mal-politiki nazzjonali, bil-għan li jiddaħħlu inċentivi għall-istabbiliment jew l-akkwiżizzjoni ta’ azjendi tat-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż, minħabba li l-età medja kbira tal-bdiewa fis-setturi tal-bhejjem, li jaqbeż b’mod ċar anke lil dik tal-professjonijiet agrikoli l-oħra minħabba l-profitabbiltà fqira tagħhom, hija fost l-isfidi ewlenin biex iż-żoni rurali jibqgħu ħajja u biex tibqa’ tinżamm is-sigurtà alimentari fl-Unjoni;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu l-problemi speċifiċi deskritti fil-qosor mill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lin-nisa impjegati f’dawn is-setturi, permezz ta’ miżuri biex, fost l-oħrajn, tittejjeb il-viżibilità tagħhom,jiġu promossi s-sjieda u s-sjieda konġunta u jiddaħħlu s-servizzi meħtieġa ta’ appoġġ għall-familji;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw programmi speċifiċi li jgħinu lin-nisa jsibu posthom f’dawn is-setturi partikolari, peress li dan jista’ jikkontribwixxi b’mod profond għat-tiġdid ġenerazzjonali li hu meħtieġ fis-setturi u jista’ jgħin biex it-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż jibqgħu jinżammu bħala intrapriża tal-familja;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni akbar lid-diversità tar-riżorsi ġenetiċi fis-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż, minħabba l-importanza tagħhom għall-produttività (il-fertilità, il-prolifiċità, eċċ.), għall-kwalità tal-prodotti u għall-adattament tal-annimali għall-ambjent tagħhom;

15.  Japprezza l-linji ta’ appoġġ li hemm disponibbli bħalissa għall-promozzjoni tar-razez indiġeni u tal-kwalità divrenzjata, bħalma hi ċ-ċertifikazzjoni organika;

16.  Jenfasizza li, f’dan ir-rigward, il-preservazzjoni tar-razez lokali u ta’ dawk li jifilħu għal kundizzjonijiet diffiċli għandha tiġi kkunsidrata fil-pjanijiet tat-tnissil tal-bhejjem;

17.  Jenfasizza l-importanza tar-razez tan-nagħaġ u tal-mogħoż indiġeni biex jirgħu fir-reġjun Alpin, peress li l-użu ta’ razez oħra ma jkunx prattikabbli;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex iżżid l-appoġġ għaż-żamma ta’ tali razez ta’ nagħaġ u ta’ mogħoż;

19.  Jitlob li jiżdied l-appoġġ għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż;

20.  Jieħu kont tal-iżvilupp ta’ sussidji fis-setturi, li huwa tal-ikbar importanza għall-isforzi biex tiżdied l-effiċjenza u l-kompetittività fil-produzzjoni, tittejjeb il-kwalità tal-prodott u tingħata spinta lill-awtosuffiċjenza tal-provvista tal-laħam tan-nagħaġ tal-UE – li kollha kemm huma huma konsistenti mal-objettivi tal-iżvilupp tal-effiċjenza u tat-titjib tal-kwalità tal-UE;

Il-promozzjoni u l-innovazzjoni

21.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-appoġġ għar-riċerka dwar metodi u teknoloġiji ta’ produzzjoni innovattivi bil-għan li tissaħħaħ il-kompetittività tas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż, u jiġu promossi l-prodotti tal-laħam, tal-ħalib u tas-suf fis-suq intern, filwaqt li jiġu enfasizzati mhux biss il-prodotti tradizzjonali bħall-ġobon, iżda wkoll qatgħat tal-laħam aktar ġodda biex jiġu offruti prodotti li jikkorrispondu mal-aspettattivi tal-konsumaturi u d-domanda tas-suq. jistieden ukoll lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-konsum aktar regolari permezz ta’ kampanji ta’ informazzjoni dwar metodi ta’ tisjir u preparazzjoni li jkunu adattati għall-konsumaturi ġodda, inkluż fil-pajjiżi ġirien emerġenti ġodda u fi swieq tal-Lvant, filwaqt li jenfasizzaw il-benefiċċji nutrittivi u tas-saħħa li għandu x’joffri l-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż;

22.  Iqis li hemm bżonn nikkontrobattu l-idea li l-ħaruf huwa diffiċli biex issajru u nikkontrobattu wkoll it-tendenza kurrenti li l-laħam aħmar jiġi evitat;

23.  Jenfasizza li l-isforzi biex jiżdied il-konsum tal-laħam tan-ngħaġ u tal-mogħoż huma essenzjali jekk għandha tiżdied il-produzzjoni fl-UE;

24.  Jifraħ lill-Kummissjoni Ewropea tal-intenzjoni tagħha li tistabbilixxi linja baġitarja apposta għall-prodotti tal-laħam u tal-ħalib tan-nagħaġ u tal-mogħoż fil-kampanji ta’ promozzjoni li jmiss kofinanzjati mill-Unjoni;

25.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat finanzjament adegwat għall-kampanji promozzjonali mmirati biex iżidu l-konsum tal-prodotti tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE kollha;

26.  Jitlob li kemm il-ġlud bil-pil u kemm is-suf jiġu inklużi fost il-prodotti benefiċjarji;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina kampanji promozzjonali għat-tikkettar tal-IĠP u tad-DOP tal-prodotti tan-nagħaġ u tal-mogħoż sabiex tiżdied l-attraenza tagħhom; jitlob li jsir studju fil-fond tal-punti ta’ bejgħ fis-suq għas-suf ħalli jkun jista’ jiġi pprovdut redditu ekonomiku ikbar lill-produtturi;

28.  Jinkoraġġixxi lil aktar Stati Membri jimplimentaw it-terminu fakultattiv tal-kwalità “prodott tal-muntanji”, kif previst fil-leġiżlazzjoni kurrenti tal-UE, li huwa strument biex jiġu żgurati viżibilità aħjar tal-prodotti u għażla aktar infurmata għall-konsumaturi;

29.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiddaħħlu tikketti ta’ garanzija għal laħam tal-ħaruf u tal-gidi, kemm għall-produtturi individwali u kemm għall-assoċjazzjonijiet tal-produtturi, bħala l-benefiċjarji possibbli ta’ appoġġ għall-kwalità divrenzjata; jenfasizza li dawn it-tikketti jridu jkunu approvati mill-awtorità lokali kompetenti skont ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolaw l-użu ta’ tikketti bħal dawn;

30.  Jitlob appoġġ għal avvenimenti promozzjonali madwar l-UE kollha dedikati għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż, bħalma huma festivals u avvenimenti annwali simili, bħala mezz biex tiżdied il-kuxjenza pubblika dwar il-benefiċċji li dawn is-setturi jġibu lill-UE, lill-ambjent u liċ-ċittadini tagħha;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw l-isfruttament tal-potenzjal kbir tal-prattiki tradizzjonali tat-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż permezz tal-agrituriżmu;

Prattiki tajba

32.  Jistieden lill-Kummissjoni toħloq il-kundizzjonijiet għall-iżvilupp ta’ settur tal-ħalib tan-nagħaġ u tal-mogħoż, li jippermettu l-akbar valur miżjud possibbli fl-azjendi tal-biedja, permezz ta’ politiki ta’ kwalità għolja li jiffavorixxu l-produzzjoni ta’ prodotti tal-ħalib fl-azjendi tal-biedja, li jiġu kummerċjalizzati primarjament permezz ta’ ktajjen tal-provvista qosra jew lokali; jenfasizza, f’dan ir-rigward, l-importanza li l-Kummissjoni tiżgura implimentazzjoni aħjar tar-regoli tal-iġjene fl-Istati Membri kollha, mhux l-inqas billi tuża l-“Gwida għall-Prattika Tajba tal-Iġjene fil-Produzzjoni tal-Ġobon Artiġjanali” li tħejja minn bdiewa min-Netwerk Ewropew tal-Irziezet u tal-Produtturi tal-Ġobon Artiġjanali & tal-Ħalib (Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European - (FACE)) b’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi pjattaforma online iffukata fuq is-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż bl-għan ewlieni li jiġu skambjati l-prattiki tajba u d-data rilevanti mill-Istati Membri;

34.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tfassal linji gwida għall-prattiki tajba għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti mis-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż li mbagħad ikunu jistgħu jiġu kondiviżi fost l-Istati Membri u ma’ organizzazzjonijiet professjonali;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiddedikaw aktar attenzjoni lis-settur tal-produzzjoni u l-ipproċessar tas-suf billi jappoġġaw l-implimentazzjoni ta’ programmi għall-iskambju ta’ informazzjoni u ta' prattiki tajba fost dawk li jipparteċipaw fil-katina tal-ipproċessar tas-suf;

36.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina l-possibbiltà li tagħmel eċċezzjonijiet għas-suf meta tkun qed tapplika r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 u r-Regolament (UE) Nru 142/2011 dwar it-trattament ta’ prodotti sekondarji tal-annimali, minħabba li dan huwa prodott li mhuwiex maħsub għall-konsum mill-bniedem;

It-titjib tas-swieq

37.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposti dwar it-trasparenza tal-prezzijiet fis-setturi sabiex tipprovdi lill-konsumaturi u lill-produtturi tagħrif dwar il-prezzijiet tal-prodotti;

38.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw il-possibbiltà li jarmonizzaw l-arranġamenti dwar il-karkassi b’tali mod li jirriflettu l-ispejjeż reali, mingħajr ma jippreġudikaw il-bijodiversità ggarantita mir-razez lokali, u t-twaqqif ta’ osservatorju Ewropew li jimmonitorja l-prezzijiet u l-ispejjeż tal-produzzjoni tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż; jenfasizza kemm hu importanti li jiġu monitorjati l-marġinijiet matul il-katina kollha tal-provvista tal-ikel, inklużi l-prezzijiet bl-ingrossa;

39.  Iwissi li d-domanda statika jew li tknu qed tonqos, u produzzjoni ogħla, jistgħu jwasslu għal prezzijiet aktar baxxi għall-produtturi;

40.  Ifakkar li skont l-Artikolu 149 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, il-produtturi tal-ħalib tan-nagħaġ jew tal-ħalib tal-mogħoż, miġbura flimkien f’organizzazzjoni tal-produtturi, jistgħu jwettqu negozjati kuntrattwali konġunti dwar sa 33 % tal-produzzjoni nazzjonali u 3.5 % tal-produzzjoni Ewropea; jenfasizza li dawn il-limiti ġew stabbiliti primarjament għall-produzzjoni tal-ħalib tal-baqra mhux ipproċessat u għaldaqstant huma restrittivi u ftit li xejn adattati għall-produzzjoni tal-annimali ruminanti żgħar, b’mod partikolari meta l-bdiewa jkunu jixtiequ jorganizzaw ruħhom f’assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi lokali jew organizzazzjonijiet tal-produtturi b'xerrejja multipli, jew meta jħabbtu wiċċhom ma’ grupp industrijali kbir;

41.  Jitlob li jiġu stabbiliti indikaturi preċiżi biex ikunu jistgħu jiġu mmonitorjati aktar mill-qrib il-produzzjoni u l-konsum tal-laħam tal-mogħoż, u l-kummerċ tiegħu, filwaqt li ssir distinzjoni bejn l-annimali adulti u l-gidien;

42.  Jemmen li hemm il-ħtieġa li jiġu mtejba s-saħħa tan-negozjar u l-poter tas-suq tal-produtturi fil-katina alimentari, filwaqt li jiġu estiżi r-regoli dwar ir-relazzjonijiet kuntrattwali għat-trobbija tan-nagħaġ u l-mogħoż, u għall-prodotti tal-laħam kif ukoll għall-prodotti tal-ħalib, billi jiġu stabbiliti organizzazzjonijiet tal-produtturi u interprofessjonali simili għal dawk li jeżistu f’setturi oħra tal-uċuħ tar-raba’ u tat-trobbija tal-bhejjem, f’konformità mal-ftehim milħuq bħala parti mir-Regolament (UE) 2017/2393, bil-għan li l-kompetittività tas-setturi u l-produttività baxxa tagħhom li hemm bħalissa jittejbu;

43.  Jappella biex it-tikkettar tal-kwalità DOP u IĠP tal-laħam tan-nagħaġ jiġi inkluż ma’ dak tal-perżut, kif hemm spjegat fl-Artikolu 172 tar-Regolament 1308/2013, bħala miżura ta’ mmaniġġjar tal-provvista biex jiżdiedu l-possibbiltajiet li l-provvista titqabbel mad-domanda;

44.  Jinnota li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, jew l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, tal-ħalib tan-nagħaġ jew tal-ħalib tal-mogħoż, jistgħu jinjoraw il-limiti massimi vinkolanti skont l-Artikolu 149 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jekk huma jeżerċitaw attività ekonomika (il-promozzjoni, il-kontroll tal-kwalità, l-ippakkjar, l-ittikkettar jew l-ipproċessar) b’mod konġunt, b’konformità mal-Artikolu 152, kif emendat mir-Regolament (UE) 2017/2393;

45.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha li għadhom ma bdewx jipprovdu appoġġ finanzjarju tal-Pakkett tal-Ħalib lis-setturi tal-ħalib tan-nagħaġ u tal-mogħoż biex jagħmlu dan;

46.  Jemmen li l-prodotti min-nagħaġ u mill-mogħoż għandhom jinżammu milli jiġu mibjugħa għal inqas mill-prezzijiet tal-produtturi;

47.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga, b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, il-katina tal-provvista tal-laħam tan-nagħaġ u tal-laħam tal-mogħoż (eż. id-distinzjoni bejn laħam minn annimali maturi u gidien) biex jiġi żgurat li l-bdiewa jirċievu redditu ġust mis-suq;

48.  Jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-importanza tal-kummerċjalizzazzjoni diretta tal-prodotti tan-nagħaġ u tal-mogħoż;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi klima ta’ bejgħ dirett mill-produtturi u mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi bil-ħsieb li tillimita ż-żidiet artifiċjali tal-prezzijiet;

50.  Jappoġġja l-iżvilupp ta’ ktajjen tal-provvista lokali fis-settur tat-trobbija tan-nagħaġ bħala mod kif jiżdied id-dħul tal-azjendi tat-trobbija tan-nagħaġ u jittejjeb it-tqabbil bejn il-provvista u d-domanda, u jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jagħtu attenzjoni partikolari lill-politiki pubbliċi tagħhom dwar il-biċċeriji lokali, li huma essenzjali għall-iżvilupp ta’ dawn il-ktajjen tal-provvista lokali;

51.  Ifakkar li l-produtturi jistgħu jistabbilixxu miżuri biex jirregolaw il-provvista tal-ġobon, inkluż mill-ħalib tan-nagħaġ jew mill-ħalib tal-mogħoż, b’tikketta tad-DOP jew tal-IĠP skont l-Artikolu 150 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

52.  Jilqa’ l-fatt li dawn l-istrumenti ġew estiżi lil hinn mill-2020 bħala parti mill-ftehim milħuq dwar in-negozjar tar-Regolament (UE) 2017/2393;

53.  Iqis li hemm il-ħtieġa li tiġi promossa l-konċentrazzjoni tal-provvista fost il-bdiewa f’impriżi, bħalma huma l-kooperattivi, li se jagħtu spinta lis-saħħa tagħhom ta’ negozjar fil-katina alimentari, izidu l-valur mal-produzzjoni tal-bdiewa membri u jwettqu attivitajiet li se jwasslu għall-iffrankar tal-ispejjeż jew attivitajiet li diffiċli jitwettqu minn persuna individwali, bħalma huma l-innovazzjoni u l-konsulenza dwar il-bhejjem;

54.  Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet f’dawk l-Istati Membri fejn l-organizzazzjonijiet professjonali fis-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż urew interess evidenti li jfasslu strateġiji għat-terminu medju u fit-tul għall-iżvilupp ta’ dawn is-setturi, b’suġġerimenti dwar kif jistgħu jtejbu l-għażla tar-razez u r-realizzazzjoni tal-prodotti fis-suq;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu bidu għal programmi li jinkoraġġixxu lill-produtturi jistabbilixxu grupppi tal-produtturi u tal-kummerċjalizzazzjoni, biex jipprattikaw il-kummerċjalizzazzjoni diretta u jipproduċu u jittikettaw kwalitajiet speċjali tal-prodotti tal-laħam u tal-ħalib tan-nagħaġ u tal-mogħoż (bħalma huma l-prodotti organiċi jew is-speċjalitajiet reġjonali);

56.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tħaffef ir-rekwiżiti amministrattivi għall-ftuħ ta’ impriżi żgħar tal-produzzjoni tal-ġobon fl-azjendi tat-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż, u b’hekk tippermetti lill-bdiewa jagħtu spinta lill-valur miżjud tal-azjendi tal-biedja tagħhom;

57.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra aktar għodod u strumenti li jistgħu jgħinu lis-setturi jiffaċċjaw il-kriżijiet, jaffrontaw l-isfidi globali u jiżguraw l-iżvilupp sostenibbli tagħhom;

58.  Iqis li hu neċessarju li jkun hemm stabbiliti bil-lest strumenti ta’ prevenzjoni u ġestjoni tal-kriżijiet għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż sabiex tkun tista’ tiġi limitata l-volatilità tal-prezzijiet, jiġu żgurati redditu ġust għall-produtturi u ambjent li jwassal għall-investiment, u biex iż-żgħażagħ jieħdu f’idejjhom azjendi tal-biedja eżistenti;

59.  Jinnota li l-kwalità tal-laħam tan-ngħaġ u tal-mogħoż tiddependi ħafna mir-riżorsi tal-ikel tagħhom, u li l-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż għaldaqstant ivarjaw b’mod konsiderevoli minn reġjun għall-ieħor fi ħdan l-UE;

60.  Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali jiżguraw li l-produtturi jkollhom aċċess għas-swieq u li jiġu stabbiliti ħwienet speċjalizzati;

Il-Brexit u l-ftehimiet kummerċjali

61.  Jitlob lill-Kummissjoni taċċerta ruħha dwar kif se jkun is-suq tal-laħam tan-ngħaġ wara l-Brexit, u tistabbilixxi l-miżuri neċessarji biex jiġi prevenut li jseħħu disturbi severi tas-suq, inkluż l-istabbiliment ta’ xibka ta’ sikurezza aktar effiċjenti għall-prezzijiet u s-swieq sabiex is-settur jitħares mill-impatt tal-Brexit;

62.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkun prudenti meta tkun qed tinnegozja l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles ġodda ma’ New Zealand u mal-Awstralja sakemm tkun għadha qed tagħmel l-analiżi tagħha tal-impatt tal-Brexit fuq it-trobbija tan-nagħaġ u tal-mogħoż, speċjalment għal dak li għandu x’jaqsam mal-ġejjieni tal-kwota ta' piż ekwivalenti tal-karkassa ta' 287 000 tunnellata għal-laħam tan-nagħaġ mogħtija mill-UE lil New Zealand, li minnha bħala medja jintuża madwar 75 %, fejn madwar 48 % li jmorru lejn ir-Renju Unit, u l-kwota ta' piż ekwivalenti tal-karkassa ta' 19 200 tunnellata għal-laħam tan-nagħaġ mogħtija mill-UE lill-Awstralja, li minnha bħala medja jintuża kważi 100 %, minnhom huwa użat bħala medja, fejn madwar 75 % li jmorru lejn ir-Renju Unit;

63.  Huwa tal-fehma li l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles il-ġodda għandhom jistipulaw li l-kwoti ta' New Zealand u l-Awstralja għall-esportazzjonijiet tal-laħam tal-ħrief lejn l-UE jinqasmu f’kategoriji separati għal-laħam frisk jew imkessaħ u għal-laħam iffriżat; ifakkar li filwaqt li l-ħrief huma spiss ħafna kkummerċjati fl-età ta’ 6 jew 9 xhur fl-UE, fi New Zealand ħafna drabi huma kkummerċjati fl-età ta’ 12-il xahar; jenfasizza li l-aċċess preferenzjali għas-suq ma għandux jiżdied għal aktar mill-kwoti tariffarji eżistenti;

64.  Ifakkar li l-Parlament identifika l-laħam tan-nagħaġ bħala punt partikolarment sensittivi fin-negozjati tal-ftehim ta' kummerċ ħieles ma’ New Zealand, u appoġġja l-potenzjalità li s-setturi l-aktar sensittivi jiġu esklużi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Ottubru 2017 li fiha r-rakkomandazzjoni tal-Parlament lill-Kunsill dwar il-mandat ta’ negozjar propost għal negozjati kummerċjali ma’ New Zealand(6);

65.  Itenni li kwalunkwe ftehim ta' kummerċ ħieles irid jirrispetta bis-sħiħ l-istandards għolja tal-UE fir-rigward tal-benesseri tal-annimali, l-ambjentali u s-sikurezza tal-ikel; jinnota li l-kwoti tariffarji kurrenti għal New Zealand għandhom impatt fuq il-produzzjoni tal-laħam tan-nagħaġ tal-UE;

66.  Jesprimi tħassib dwar l-ittra li l-Istati Uniti u sitt esportaturi agrikoli kbar oħra (l-Arġentina, il-Brażil, il-Kanada, New Zealand, it-Tajlandja u l-Urugwaj) bagħtu lir-rappreżentanti tar-Renju Unit u tal-UE fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) fis-26 ta' Settembru 2017 rigward diskussjonijiet interni dwar il-possibbiltà li l-kwoti tariffarji tal-importazzjoni jiġu mqassma mill-ġdid bejn ir-Renju Unit u l-kumplament tal-Istati Membri tal-UE;

67.  Jenfasizza kemm huwa importanti li r-Renju Unit jibqa' jżomm is-sehem kurrenti tiegħu ta' kwoti tariffarji wara l-ħruġ tiegħu mill-UE, u li jintlaħaq qbil li fih l-ebda wieħed mis-swieq tar-Renju Unit u tal-UE ma jiġi fornut iż-żejjed b'laħam tan-nagħaġ importat, sabiex jiġi evitat li l-produtturi fir-Renju Unit u fl-UE jsofru konsegwenzi negattivi;

68.  Jifhem kemm is-settur tal-laħam tan-nagħaġ tar-Renju Unit huwa dipendenti mis-suq tal-UE, iżda jqis li din is-sitwazzjoni tippreżenta kemm sfidi kif ukoll opportunitajiet;

69.  Iqis li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE għandu jkun opportunità sabiex is-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż Ewropej ikomplu jiġu żviluppati aktar bil-għan li l-UE issir inqas dipendenti mill-importazzjonijiet tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż minn New Zealand;

70.  Jiddispjaċih li aktar minn 1 400 prodott agrikolu Ewropew protetti b’indikazzjoni ġeografika ma jibbenefikawx awtomatikament minn protezzjoni ekwivalenti fis-swieq ta’ pajjiżi terzi koperti minn ftehimiet kummerċjali internazzjonali nnegozjati mill-UE;

71.  Jitlob li, meta nkunu se nidħlu fi ftehimiet ulterjuri ma’ pajjiżi terzi, tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni prekarja tal-bdiewa tan-nagħaġ u tal-mogħoż, speċifikament billi jiġu elenkati bħala setturi sensittivi jew billi jiġu esklużi min-negozjati kompletament, sabiex tiġi evitata kwalunkwe dispożizzjoni li tista’ b’xi mod tikkomprometti l-mudell Ewropew tal-produzzjoni jew tagħmel ħsara lill-ekonomiji lokali jew reġjonali;

72.  Jenfasizza li l-kosti u l-istandards tal-produzzjoni tal-pajjiżi ewlenin li jesportaw il-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż huma bil-wisq aktar baxxi minn dawk fl-Ewropa;

73.  Jenfasizza li dawn is-setturi għandhom jingħataw trattament xieraq, pereżempju permezz tal-introduzzjoni ta’ kwoti tariffarji jew perjodi ta’ transizzjoni adegwati, filwaqt li jitqies kif dovut l-impatt kumulattiv li għandhom il-ftehimiet kummerċjali fuq l-agrikoltura, jew saħansitra billi jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tan-negozjati;

74.  Jenfasizza b’mod partikolari, f’dan il-kuntest, il-problemi severi kkawżati mit-tħassib dwar il-benesseri tal-annimali matul ir-rotot twal tat-trasport minn pajjiżi 'l bogħod jew lejn tali pajjiżi, u mit-tħassib ukoll fuq l-impatt ambjentali ta' dan it-trasport;

75.  Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal sistema mandatarja ta’ regolamentazzjoni tat-tikkettar tal-UE għall-prodotti tal-laħam tan-nagħaġ, possibilment b'logo li jintuża fl-UE kollha, biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jiddistingwu bejn il-prodotti tal-UE u dawk minn pajjiżi terzi; jissuġġerixxi li tikketta bħal din tkun tista’ tiġi ċċertifikata bl-użu ta’ għadd ta’ kriterji inklużi skema ta’ assigurazzjoni tal-azjenda tal-biedja u indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini, biex jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu konxji bis-sħiħ tal-post tal-oriġini tal-prodott;

76.  Iqis li sistema bħal din trid tiġi mfassla b’mod li jiġi evitat it-tidgħif ta' sistemi ta' tikkettar promozzjonali eżistenti fil-livell tal-Istati Membri u fil-livell reġjonali;

77.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi l-assistenza tagħha fil-ftuħ ta’ swieq tal-esportazzjoni għal-laħam u l-ġewwieni tan-nagħaġ tal-UE f’pajjiżi fejn bħalissa japplikaw restrizzjonijiet bla bżonn;

78.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra żieda fl-esportazzjonijiet lejn l-Afrika ta’ Fuq, li huwa suq li qed jikber li tġjapprezza l-kwalità u s-sikurezza tal-ikel garantiti mill-UE;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni tħejji rapporti dwar il-swieq fil-mira possibbli għall-laħam u l-prodotti tal-ħalib tan-nagħaġ u tal-mogħoż tal-UE;

80.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-kwalità tal-prodotti esportati mill-UE, b’mod partikolari permezz ta’ standards sanitarji stretti u t-traċċabbiltà, li jiggarantixxu laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż ta’ kwalità ogħla minn dak esportat minn New Zealand u l-Awstralja; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-enfasi partikolari tal-UE fuq il-kwalità hija xi ħaġa li għandha tiġi enfasizzata sabiex jiġi inkoraġġit il-konsum tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż Ewropew;

Sistema ta' Identifikazzjoni Elettronika

81.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw li jarmonizzaw il-livelli tat-tolleranza meta jiġu biex jikkastigaw lill-bdiewa tal-bhejjem għal żbalji involontarji fl-applikazzjoni tal-iċċumbar tan-nagħaġ u s-sistema ta’ identifikazzjoni elettronika, bil-kundizzjoni stretta li dan ma jwassalx għall-aċċettazzjoni ta’ marġni ta’ żball ikbar minn dik li hemm għall-kura tas-saħħa preventiva tal-annimali u li dan ikun iġġustifikat fid-dawl tal-approċċ “Saħħa Waħda”;

82.  Jirrikonoxxi l-importanza ta’ approċċ unifikat għall-kura tas-saħħa preventiva tal-annimali, kif ukoll l-importanza tat-titjib tagħha, fl-Unjoni;

83.  Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-leġiżlazzjoni mingħajr eċċezzjoni;

84.  Jirrimarka li r-rata ta’ telf taċ-ċombiet tal-widna hija ogħla fost in-nagħaġ li jirgħu b’mod estensiv f’żoni ta’ restrizzjonijiet naturali milli fost il-bhejjem l-oħra li jirgħu f’sistemi f’altitudni baxxa, u jitlob li l-Kummissjoni tirrikonoxxi dan il-fatt;

85.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistudjaw il-possibbiltà li jfasslu sistema ta’ identifikazzjoni simplifikata għall-merħliet fuq skala żgħira fi produzzjoni estensiva maħsuba għaċ-ċirkwiti lokali li ma tkunx ta’ ħsara għat-traċċabbiltà effettiva tal-prodotti, u jintroduċu dispożizzjonijiet aktar flessibbli u aktar orjentati lejn it-tkabbir rigward l-użu taċ-“ċombiet tal-widna” elettroniċi;

86.  Jinnota li s-sistemi ta’ identifikazzjoni għandhom ikunu mfassla b’tali mod li l-burokrazija titnaqqas kemm jista’ jkun; jenfasizza li l-produtturi bi dħul baxx se jkollhom bżonn ta’ għajnuna finanzjarja jekk se jinstallaw sistemi ta’ identifikazzjoni elettronika għalja u obbligatorja;

Aspetti tas-saħħa

87.  Jinnota li t-tifqigħat tal-mard tal-annimali għandhom konsegwenzi diżastrużi fuq il-benessri tal-annimali, tal-bdiewa u tar-residenti lokali;

88.  Jenfasizza li s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali għandhom jingħataw prijorità f’kull ħin;

89.  Iqis li hemm bżonn ta’ aktar azzjoni biex jiġu pprevenuti t-tifqigħat transfruntiera tal-mard tal-annimali u jitnaqqas l-impatt tar-reżistenza għall-antibijotiċi, u biex jiġi promoss it-tilqim ħalli jiġi miġġieled it-tixrid tal-infezzjonijiet fin-nagħaġ u fil-mogħoż,

90.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi inċentivi u appoġġ għall-bdiewa li jrabbu n-nagħaġ u l-mogħoż li jkunu jistgħu juru li jkunu kisbu kopertura għolja ta’ tilqim fost il-bhejjem tagħhom, b’konformità mal-Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika, għaliex altrimenti ftitl li xejn ikun hemm inċentiv tas-suq għall-bdiewa li jagħmlu dan;

91.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-kapaċità tagħha ta’ reazzjoni għat-tifqigħat tal-mard tal-annimali, bħalma hi l-marda tal-ilsien ikħal, permezz ta’ strateġija ġdida tas-saħħa tal-annimali tal-UE, finanzjament għar-riċerka, kumpens għat-telf, ħlasijiet bil-quddiem ta’ pagamenti, eċċ.;

92.  Jitlob li jitfassal pjan biex jiġu pprevenuti l-mard u l-mortalità fost il-gidien irġiel ibbażat fuq il-valur intrinsiku tal-annimal u billi tingħata prijorità kemm lill-benesseri tal-gidien irġiel u kemm tal-mogħoż;

93.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-użu ta’ vaċċini immunopreċiżi bħala l-ewwel miżura biex jiġu miġġielda t-tifqigħat possibbli ta’ mard f’dawn is-setturi;

94.  Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb id-disponibbiltà tal-prodotti mediċinali u veterinarji għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż fil-livell tal-UE permezz tal-appoġġ għar-riċerka farmaċewtika u tas-simplifikazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet tal-ikkummerċjar;

95.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jivvalutaw mill-ġdid il-livell tal-monitoraġġ tas-saħħa tal-annimali selvaġġi, b’mod partikolari fiż-żoni fejn il-merħliet jiġu ġestiti b’mod estensiv;

Predaturi

96.  Ifakkar li l-proliferazzjoni tal-predaturi hija riżultat, inter alia, tal-leġiżlazzjoni kurrenti tal-UE li għandha l-għan li tippreserva l-ispeċijiet tal-annimali selvaġġi indiġeni;

97.  Jappoġġa r-rieżami tal-annessi rilevanti tad-Direttiva dwar il-Ħabitats bil-għan li jiġi kkontrollat u mmaniġġjat it-tixrid tal-predaturi f’ċerti żoni tar-ragħa;

98.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis il-flessibbiltà li għaliha tiddisponi dik id-direttiva biex dawn il-problemi jiġu indirizzati b'mod determinat ħalli ma tipperikolax l-iżvilupp sostenibbli taż-żoni rurali;

99.  Jissottolinja li, fi kwalunkwe suġġeriment li jiġi kkunsidrat, hemm il-ħtieġa ta' approċċ ibbażat fuq ix-xjenza u oġġettiv li jqis l-imġiba tal-annimali, ir-relazzjonijiet bejn il-predaturi u l-priżi, il-kwantifikazzjoni preċiża u reġjonalment speċifika tar-riskju tal-predazzjoni skont l-ispeċijiet elenkati fid-Direttiva dwar il-Ħabitats, l-ibridizzazzjoni, id-dinamika tal-meded u kwistjonijiet ekoloġiċi oħra;

100.  Jenfasizza li l-attakki fuq merħliet mill-ilpup u mill-ibridi ilpup-klieb li mhumiex protetti qed jiżdiedu minkejja l-mobilizzazzjoni ta’ riżorsi dejjem akbar, li qed isiru dejjem aktar għalja għall-bdiewa u għall-komunitajiet;

101.  Jinnota li l-limiti tal-miżuri rakkomandati u implimentati biex jipproteġu lill-merħliet issa qed isiru dejjem aktar evidenti, peress li n-numru ta’ annimali mitlufa żdied b’mod sostanzjali;

102.  Jirrimarka li din l-ineffettività issa qed tixħet dubju fuq il-futur tal-modi ta' biedja li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, bħalma hu l-pastoraliżmu, peress li xi bdiewa qed jibdew iżommu lill-annimali tagħhom magħluqa fi spazju limitat, li eventwalment se jwassal mhux biss għall-abbandun ta' żoni estensivi ħafna, li min-naħa tiegħu jiġġenera riskji ta’ nirien kbar u ta' valangi, iżda se jġiegħel ukoll lill-azjendi tal-biedja jduru lejn forom aktar intensivi ta’ agrikoltura;

103.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, kif ukoll lill-awtoritajiet lokali u reġjonali, b’konsultazzjoni mal-bdiewa u ma’ partijiet konċernati oħra, jikkunsidraw miżuri ta’ żvilupp rurali biex jipproteġu lill-merħliet, jipprovdu kumpens xieraq għat-telf ikkawżat mill-attakki minn predaturi kbar, inklużi l-predaturi li mhumiex protetti taħt id-Direttiva dwar il-Ħabitats, u jaġġustaw l-għajnuna sabiex jirkupraw il-popolazzjoni tal-merħliet;

104.  Iqis li huwa meħtieġ li jittieħdu passi biex jiġi eżaminat mill-ġdid l-istatus ta’ protezzjoni tal-predaturi fil-kuntest tal-Konvenzjoni ta’ Berna;

105.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet ta’ dik il-konvenzjoni bil-għan li jipprevjenu t-tixrid tal-ibridi ilpup-klieb, peress li dawn jheddu l-konservazzjoni tal-ispeċi Canis lupus u fil-biċċa l-kbira ħafna huma responsabbli għall-attakki fuq il-merħliet tan-nagħaġ u tal-mogħoż;

106.  Jinnota s-suċċess parzjali tal-iskemi biex jerġgħu jiddaħħlu r-razez ta' klieb li jgħassu lin-nagħaġ bħala mezz biex igerrxu lill-ilpup jew mill-inqas lill-ibridi;

107.  Jipproponi li jiġu magħżula “ombudsmen tal-ilpup” biex jagħmluha ta' medjaturi bejn id-diversi interessi kkonċernati, u fit-tilwimiet dwar l-istatus ta’ protezzjoni u l-ħtieġa li jingħata kumpens għat-telf li jiġi mġarrab mill-qatliet imwettqa mill-ilpup, fuq il-mudell ta' suċċess għall-"ombudsmen tal-orsijiet" f’xi Stati Membri;

108.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Novembru 2017 dwar Pjan ta’ Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija;

109.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri – bil-għan li tittejjeb is-sitwazzjoni tal-impjiegi fis-setturi – jiżviluppaw programmi biex itejbu t-taħriġ tal-klieb gwardjani u tal-klieb rgħajja u jipprovdu taħriġ fl-applikazzjoni korretta tagħhom fl-azjendi tat-trobbija tal-bhejjem, u, għal dan il-għan, b’mod urġenti jtejbu l-kooperazzjoni transfruntiera u l-iskambju tal-ideat u tal-approċċi ta’ suċċess bejn l-amministrazzjonijiet, dawk li jrabbu l-bhejjem u l-konservazzjonisti fir-rigward tal-predaturi kbar;

110.  Jitlob li jiġu stabbiliti żoni protetti għar-ragħa fejn il-predaturi kbar jistgħu jiġu regolati, ħalli r-ritorn tal-predaturi kbar ma jwassalx biex jintefgħu lura l-prattiki tal-biedja li jiffavorixxu l-benessri tal-annimali (ir-ragħa migratorju tal-merħliet tan-nagħaġ, it-tqegħid fi stalel miftuħa, eċċ.) jew l-agrikoltura tradizzjonali u r-ragħa tal-merħliet f'mergħat fis-sajf (ragħa tas-sajf f’altitudni għolja);

Biċċeriji

111.  Jinnota li konċentrazzjoni fis-settur tal-biċċeriji qed tiżdied, u dan huwa rifless mill-fatt li l-gruppi tal-ipproċessar tal-laħam jikkontrollaw l-katina kollha tal-industrija tal-laħam mill-annimal ħaj sal-laħam frisk ippakkjat, sitwazzjoni li twassal mhux biss għal rotot tat-trasport itwal għall-annimali ħajjin iżda wkoll għal kosti ogħla u qligħ aktar baxx għall-produtturi;

112.  Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika miżuri ta’ appoġġ għall-istabbiliment ta’ punti tal-qatla u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni;

113.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw netwerks lokali li jistgħu jaġixxu ta' xprun biex jiżdiedu l-introjti billi jiffaċilitaw l-istabbiliment ta’ biċċeriji lokali u mobbli, li huma essenzjali għall-istrutturar ta’ dawn is-setturi;

Taħriġ

114.  Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu skemi ta’ taħriġ għar-rappreżentanti tas-setturi dwar kif jistgħu jivvalorizzaw il-prodotti ħalli jkunu jistgħu jikkompetu ma’ prodotti oħra tal-laħam u tal-ħalib;

115.  Iqis li huwa vitali li jiġu stabbiliti skejjel tal-mistier tar-rgħajja li jkunu jiffokaw fuq it-transumanza f’dawk l-Istati Membri fejn dan it-tip ta’ biedja huwa aktar komuni, bl-għan li jipprovdu għajn alternattiva ta’ impjieg fis-settur tat-trobbija tal-bhejjem li tkun tiffavorixxi t-tiġdid ġenerazzjonali filwaqt li, fl-istess ħin, jgħinu biex jissaħħu d-dinjità u r-rikonoxximent soċjali tal-professjoni tradizzjonali tar-ragħa tal-bhejjem;

116.  Iqis li fis-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż huwa meħtieġ li jġu ffaċilitati mhux biss l-innovazzjoni (prattiki tal-biedja, prodotti ġodda, eċċ.), iżda wkoll il-pariri u t-taħriġ inizjali u kontinwu;

Punti oħra

117.  Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta u tinforza l-liġi rilevanti tal-UE, b’mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 tad-22 ta’ Diċembru 2004 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport;

118.  Iqis li hemm il-ħtieġa li tiġi rispettata s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, li ddeċidiet li l-protezzjoni tal-benessri tal-annimali ma tiqafx fuq il-fruntieri esterni tal-UE u li t-trasportaturi tal-annimali li jiġu esportati mill-Unjoni Ewropea jeħtiġilhom għalhekk jikkonformaw mar-regoli tal-UE dwar il-benessri tal-annimali, inkluż barra mill-UE;

119.  Jiġbed l-attenzjoni lejn in-nuqqas ta’ ilma jew mogħoż f’ħafna mir-reġjuni fejn jitrabbew in-nagħaġ u l-mogħoż, b'mod partikolari dawk fiż-żona tal-Mediterran, sitwazzjoni li tista' biss tmur għall-agħar bit-tisħin globali;

120.  Jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li tiġi żgurata ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma permezz ta’ faċilitajiet adattati, filwaqt li jittieħed kont tad-distribuzzjoni tax-xita matul is-sena kollha u tas-sostenibbiltà;

o
o   o

121.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 286 E, 27.11.2009, p. 41.
(2) Testi adottati, P8_TA(2017)0441.
(3) https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2012/100
(4) https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2017030-onderzoek-naar-de-lessen-die-de-overheid-uit-de-qkoorts-epidemie-heeft
(5) Regolament (UE) 2017/2393 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), (UE) Nru 1306/2013 dwar il-finanzjament, il- ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni, (UE) Nru 1307/2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni, (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u (UE) Nru 652/2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal- pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti (ĠU L 350, 29.12.2017, p. 15).
(6) Testi adottati, P8_TA(2017)0420.

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Novembru 2018Avviż legali