Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0272(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0147/2018

Predkladané texty :

A8-0147/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/05/2018 - 7.6

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0209

Prijaté texty
PDF 242kWORD 42k
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty *
P8_TA(2018)0209A8-0147/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. mája 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2017)0621),

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty (14390/2017),

–  so zreteľom na článok 113 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a článok 218 ods. 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0407/2017),

–  so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0147/2018),

1.  schvaľuje uzatvorenie dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva.

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie