Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0238(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0263/2017

Předložené texty :

A8-0263/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Přijaté texty
PDF 407kWORD 49k
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk Konečné znění
Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I
P8_TA(2018)0212A8-0263/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. května 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0493),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0336/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na oficiální oznámení vlády Spojeného království ze dne 29. března 2017 o svém rozhodnutí vystoupit z Evropské unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. března 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0263/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  schvaluje společná prohlášení Evropského parlamentu a Rady, která jsou přílohou tohoto usnesení a budou zveřejněna v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 109.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijeté dne 14. září 2017 (Přijaté texty P8_TA(2017)0357).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. května 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008
P8_TC1-COD(2016)0238

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/973.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o zakázaných druzích

Nařízení, které má být přijato na základě návrhu Komise o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření (2016/0074(COD)) by mělo obsahovat mimo jiné ustanovení o druzích, které je zakázáno lovit. Proto se oba orgány dohodly, že do tohoto nařízení (2016/0238(COD)) nezačlení seznam týkající se Severního moře.

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o kontrole

Evropský parlament a Rada začlení, bude-li to s ohledem na Severní moře vhodné, do nadcházející revize nařízení o zavedení kontrolního režimu (nařízení (ES) č. 1224/2009) následující kontrolní opatření: předchozí oznámení, požadavky týkající se lodního deníku, určené přístavy a další kontrolní opatření.

Poslední aktualizace: 16. července 2019Právní upozornění