4 juni 2018
P8_TA-PROV(2018)0213(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster(
(COM(2016)0128 – C8-0114-2016 – 2016/0070(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 462kWORD 68k
Rättsligt meddelande