Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0056(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0377/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0377/2017

Viták :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Szavazatok :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
A szavazatok indokolása
PV 29/05/2018 - 7.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 60k
2018. május 29., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések ***I
P8_TA(2018)0214A8-0377/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2018. május 29-i jogalkotási állásfoglalása a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0128),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0121/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. március 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (8) bekezdésének a) pontjával összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0377/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(2);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 288., 2017.8.31., 129. o.
(2) Ez az álláspont lép a 2018. január 16-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0001).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. május 29-én került elfogadásra a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0056

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/975 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2019. július 16.Jogi nyilatkozat