Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2029(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0175/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0175/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0217

Elfogadott szövegek
PDF 135kWORD 42k
2018. május 30., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. május 30-i állásfoglalása az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0175/2018),

1.  üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

2.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Unióban 2017 folyamán történt természeti katasztrófákban hányan vesztették életüket; felszólítja a tagállamokat, hogy a szükséges eszközök igénybevétele, valamint az európai strukturális és beruházási alapok alkalmazása révén ruházzanak be a katasztrófamegelőzésbe, hogy a jövőben meg lehessen előzni a haláleseteket;

3.  támogatja az érintett régiók újjáépítése céljából az európai strukturális és beruházási alapokat használó tagállamokat; felkéri a Bizottságot, hogy támogassa és mihamarabb hagyja jóvá a partnerségi megállapodások forrásainak tagállamok által erre a célra kért pénzügyi újraelosztását;

4.  felszólítja a tagállamokat, hogy átlátható módon használják fel az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) származó pénzügyi hozzájárulást, biztosítva az érintett régiók közötti tisztességes elosztást;

5.  üdvözli a Bizottság új uniós polgári védelmi mechanizmusra irányuló javaslatát, melynek célja a természeti katasztrófák megelőzése és az azok során való fellépés; úgy véli, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmusban az Unión belüli szolidaritás ölt testet, az EUSZA-val összhangban; ezzel összefüggésben emlékeztet annak fontosságára, hogy a legkülső régiók számára továbbra is különleges feltételeket kell biztosítani az Európai Unió Szolidaritási Alapjához való hozzáféréshez, hogy meg tudjanak birkózni a természeti katasztrófáknak való fokozott kitettségükkel; kéri továbbá, hogy azokban az esetekben, amikor nehéz az információk begyűjtése, valamint amennyiben a természeti katasztrófa mértéke ezt indokolja, kezeljék rugalmasabban az EUSZA támogatásának igénybevételére és felhasználására irányuló kérelem benyújtási határidejét;

6.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

7.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának történő igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) (EU) 2018/846 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2019. július 16.Jogi nyilatkozat