Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2029(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0175/2018

Texte depuse :

A8-0175/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0217

Texte adoptate
PDF 132kWORD 47k
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0175/2018),

1.  salută decizia, ca semn de solidaritate a Uniunii față de cetățenii săi și regiunile afectate de catastrofe naturale;

2.  regretă numărul de vieți pierdute în catastrofele naturale care au avut loc în Uniune în 2017; îndeamnă statele membre să investească în prevenirea catastrofelor prin mobilizarea mijloacelor necesare și prin utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a evita pe viitor pierderea de vieți omenești;

3.  sprijină statele membre care utilizează fondurile structurale și de investiții europene pentru reconstrucția regiunilor afectate; invită Comisia să sprijine și să aprobe rapid realocarea financiară a acordurilor de parteneriat, solicitată de către statele membre în acest scop;

4.  invită statele membre să utilizeze contribuția financiară din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în mod transparent, garantând o distribuție echitabilă în regiunile afectate;

5.  salută propunerea Comisiei privind un nou mecanism de protecție civilă al UE, ca o modalitate de a preveni și de a acționa în situații de catastrofe naturale; consideră că mecanismul de protecție civilă al UE reprezintă o materializare a solidarității în Uniune, în concordanță cu FSUE; reamintește, în acest context, importanța menținerii condițiilor specifice de acces la FSUE pentru regiunile ultraperiferice, cu scopul de a le permite acestora să facă față nivelului ridicat de expunere la catastrofele naturale; de asemenea, solicită o mai mare flexibilitate a termenelor de depunere a cererilor de mobilizare și de utilizare a fondurilor FSUE, în situațiile în care strângerea de informații este dificilă și în cazurile în care este justificat, față de amploarea catastrofei naturale;

6.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2018/846.)

Ultima actualizare: 16 iulie 2019Notă juridică