Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0103(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0182/2018

Ingediende teksten :

A8-0182/2018

Debatten :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Stemmingen :

PV 30/05/2018 - 13.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0219

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 48k
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II
P8_TA(2018)0219A8-0182/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 30 mei 2018 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05700/1/2018 – C8‑0168/2018),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2013)0192),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien artikel 67 bis van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel (A8‑0182/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 443 van 22.12.2017, blz. 934.

Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2019Juridische mededeling