Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0103(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0182/2018

Predkladané texty :

A8-0182/2018

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 30/05/2018 - 13.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0219

Prijaté texty
PDF 123kWORD 43k
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie ***II
P8_TA(2018)0219A8-0182/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05700/1/2018 – C8-0168/2018),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0192),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0182/2018),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 443, 22.12.2017, s. 934.

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie