Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2717(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0254/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0231

Prijaté texty
PDF 137kWORD 47k
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. mája 2018 o situácii osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu väznených v Iráne (2018/2717(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä na uznesenie z 25. októbra 2016 o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode(1), uznesenie z 3. apríla 2014 o stratégii EÚ voči Iránu(2), uznesenie zo 17. novembra 2011 o Iráne – nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv(3) a uznesenie z 10. marca 2011 o postoji EÚ k Iránu(4),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia k výročným správam EÚ o ľudských právach,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na nový strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby ochrana ľudských práv a dohľad nad nimi boli v centre všetkých politík EÚ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/568 z 12. apríla 2018(5), ktorým sa predlžujú reštriktívne opatrenia vzťahujúce sa na závažné porušovanie ľudských práv v Iráne o jeden rok, až do 13. apríla 2019,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie (ďalej len „VP/PK“) Federicy Mogheriniovej a ministra zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky Džawáda Zarífa vydané 16. apríla 2016 v Teheráne, v ktorom sa dohodli, že nastolia dialóg o ľudských právach a usporiadajú vzájomné návštevy predstaviteľov EÚ a Iránu v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa ľudských práv,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva a správy Úradu vysokého komisára a generálneho tajomníka OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike z 23. marca 2018,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Irán,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v iránskych väzniciach je zadržiavaných viacero osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu vrátane pána Ahmadreza Djalali, švédsko-iránskeho výskumného pracovníka, ktorý bol obvinený zo špionáže a odsúdený na trest smrti po nespravodlivom súdnom procese bez prístupu k advokátovi a bez potrebnej lekárskej starostlivosti, pričom mu hrozí bezprostredné riziko popravy a nachádza sa v zlom zdravotnom stave;

B.  keďže pán Kamrán Ghaderí, rakúsko-iránsky občan, bol na služobnej ceste v Iráne, keď ho zatkli a odsúdili na 10 rokov väzenia po tom, ako prokuratúra použila vynútené priznanie; keďže v Iráne je v súčasnosti zadržaná aj pani Názanín Zágharí-Ratcliffe, britsko-iránska štátna príslušníčka, ktorá pracovala pre charitatívnu organizáciu a bola jej diagnostikovaná depresia v pokročilom štádiu, keďže pán Abbás Idálat, britsko-iránsky akademický pracovník, bol zatknutý v apríli 2018 a obvinenia proti nemu neboli doposiaľ zverejnené;

C.  keďže pretrvávajúca prax zatýkania osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu sa riadi modelom dlhodobej väzby v izolácii a výsluchov, nespravodlivých procesov, odopierania prístupu ku konzulárnym službám alebo návštev zo strany OSN alebo humanitárnych organizácií, utajovaných procesov, v ktorých má zadržaný len obmedzený prístup k advokátovi, dlhých trestov odňatia slobody na základe vágnych alebo bližšie nespresnených obvinení z „ohrozenia národnej bezpečnosti“ a „špionáže“ a štátom podporovaných kampaní určených na očierňovanie uväzneným osôb;

D.  keďže Irán by ako zmluvný štát Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) mal v súlade so svojimi povinnosťami rešpektovať právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, ako aj práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania;

E.  keďže Irán naďalej väzní aktivistov z radov občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, environmentálnych aktivistov a politickým aktivistov a nedávno zintenzívnil ich zatýkanie; keďže obhajcovia ľudských práv, novinári a politickí aktivisti sú za svoje pokojné aktivity aktívne stíhaní;

F.  keďže osoby s dvojitým štátnym občianstvom zadržané v Iráne nemajú vždy prístup k advokátovi a nie je im vždy zaručený spravodlivý súdny proces; keďže v praxi Irán pristupuje k osobám s dvojitou štátnou príslušnosťou ako k bežným Iráncom, čo obmedzuje prístup zahraničných veľvyslanectiev k svojim občanom, ktorí sú v Iráne zadržiavaní, ako aj prístup zadržaných ku konzulárnej ochrane;

G.  keďže viacero politických väzňov a osôb obvinených z trestných činov ohrozenia národnej bezpečnosti trpí v priebehu svojho väznenia nedostatočným prístupom k lekárskej starostlivosti, čo má pre nich vážne dôsledky;

1.  odsudzuje pretrvávajúcu prax väznenia osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu iránskymi orgánmi na základe nespravodlivých procesov; žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie alebo obnovu ich súdneho konania, ale v súlade s medzinárodnými štandardmi, a žiada, aby úradníci zodpovední za porušovanie ich práv niesli za svoje skutky zodpovednosť;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zatýkaním osôb s dvojitým občianstvom EÚ a Iránu po ich vstupe na územie Iránu bez dôkazov prima facie o tom, že by spáchali trestný čin; zdôrazňuje, že toto zatýkanie bráni možnosti kontaktov medzi ľuďmi;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že osoby s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu sú v iránskych väzniciach zadržiavané v zlých podmienkach, pričom sú často donútené k priznaniu na základe mučenia a neľudského zaobchádzania;

4.  vyzýva iránske orgány, aby pánovi Džalálímu zaručili neobmedzený prístup k jeho právnemu zástupcovi, ako aj akékoľvek lekárske ošetrenie, o ktoré požiada; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zrušili jeho rozsudok smrti a aby ho okamžite prepustili, ako o to žiada medzinárodné spoločenstvo;

5.  vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili obnovu súdneho konania Kamrána Ghaderího, a tak zaručili dodržanie jeho práva na spravodlivý proces, aby okamžite prepustili Názanín Zágharíovú-Ratcliffeovú, ktorá už má nárok na podmienečné prepustenie z výkonu trestu, a aby čo najskôr oznámili obvinenia, ktorým čelí Abbás Idálat;

6.  vyzýva iránske orgány, aby vzhľadom na svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce zo Všeobecnej deklarácie ľudských práva rešpektovali základné právo obvinených na prístup k advokátovi podľa vlastného výberu a právo na spravodlivý proces;

7.  na základe dôveryhodných správ odsudzuje prípady mučenia a iného krutého zaobchádzania, ku ktorým dochádza najmä pri výsluchoch, a vyzýva iránske orgány, aby rešpektovali ľudskú dôstojnosť väzňov; odsudzuje kruté a neľudské podmienky vo väzení a vyzýva Irán, aby všetkým väzňom zabezpečil primeranú lekársku starostlivosť;

8.  vyzýva súdne orgány, aby rešpektovali zásady spravodlivého a riadneho procesu a zaručili podozrivým prístup k právnemu zástupcovi, konzulárne návštevy a návštevy zo strany OSN a humanitárnych organizácií, ako aj neobmedzený prístup k lekárskemu ošetreniu a službám zdravotnej starostlivosti, a to v súlade s medzinárodnými záväzkami Iránu; vyzýva Irán, aby podnikol potrebné kroky smerujúce k revízii právnych predpisov s cieľom zabezpečiť spravodlivý súdny proces a prístup k advokátovi počas jednotlivých fáz vyšetrovania a aby skoncoval s praxou nútených priznaní získaných na základe mučenia;

9.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby zriadili internú jednotku zaoberajúcu sa podporou štátnych príslušníkov EÚ, ktorým hrozí trest smrti alebo zjavne nespravodlivý proces v tretích krajinách, s cieľom posilniť podporu, ktorú im poskytujú ich vnútroštátne konzulárne alebo diplomatické služby;

10.  vyzýva iránske orgány, aby spolupracovali s veľvyslanectvami členských štátov EÚ v Teheráne s cieľom vytvoriť zoznam osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu, ktoré sú v súčasnosti zadržiavané v iránskych väzniciach, a aby pozorne sledovali každý individuálny prípad vzhľadom na to, že bezpečnosť občanov a ochrana ich základných práv majú pre EÚ ten najvyšší význam;

11.  žiada prepustenie všetkých obhajcov ľudských práv, ktorí sú uväznení v Iráne, a zastavenie všetkých aktov, ktorých cieľom je ich zastrašovanie;

12.  víta výrazné sprísnenie podmienok pre odsúdenie za trestné činy spojené s drogami, za ktoré hrozí trest smrti, ako prvý krok k zavedeniu moratória na trest smrti v Iráne;

13.  vyzýva Irán, aby prehĺbil svoju spoluprácu s medzinárodnými mechanizmami v oblasti ľudských práv prostredníctvom spolupráce s osobitnými spravodajcami a osobitnými mechanizmami, a to aj prostredníctvom schvaľovania žiadostí o prístup do krajiny držiteľmi mandátov; nalieha na iránske orgány, aby zabezpečili najmä to, že budúcemu osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne bude umožnené vstúpiť do krajiny;

14.  podporuje rokovania o ľudských právach, ktoré sa uskutočňujú v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom, ktorý sa začal po uzatvorení spoločného komplexného akčného plánu; zdôrazňuje, že EÚ by mala zostať odhodlaná naďalej upozorňovať Irán na svoje obavy v oblasti ľudských práv, a to na dvojstranných aj na viacstranných fórach;

15.  opakovane potvrdzuje zapojenie Iránu do dialógu v oblasti ľudských práv a víta, že iránske orgány sú naklonené pokračovaniu v tomto dialógu;

16.  vyzýva VP/PK, aby iránske orgány upozornila na otázky týkajúce sa podmienok vo väzniciach a porušovania ľudských práv, a to najmä v prípadoch osôb s dvojitým štátnym občianstvom EÚ a Iránu uväznených v Iráne, s cieľom ukončiť kruté a neľudské zaobchádzanie v iránskych väzniciach; vyzýva VP/PK a členské štáty, aby iránske orgány systematicky upozorňovali na otázky ľudských práv, a to aj pokiaľ ide o situáciu politických väzňov a obhajcov ľudských práv a slobodu prejavu a združovania;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a vláde a parlamentu Iránu.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0402.
(2) Ú. v. EÚ C 408, 30.11.2017, s. 39.
(3) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 157.
(4) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 163.
(5) Ú. v. EÚ L 95, 13.4.2018, s. 14.

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie