Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2071(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0237/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0237/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0234

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 113kWORD 48k
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
P8_TA(2018)0234B8-0237/2018

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με τον διορισμό του Antonio Mura στην επιτροπή επιλογής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (2018/2071(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (B8-0237/2018),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Antonio Mura πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (EE) 2017/1939·

1.  προτείνει τον διορισμό του Antonio Mura στην επιτροπή επιλογής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου