Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2064(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0155/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0155/2018

Viták :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Szavazatok :

PV 31/05/2018 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0235

Elfogadott szövegek
PDF 184kWORD 57k
2018. május 31., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. május 31-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálásáról: az uniós jogi keret felülvizsgálata (2017/2064(INL))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkének (1) bekezdésére és 114. cikkére,

–  tekintettel a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel a 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(2),

–  tekintettel az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletre(3), a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), a 692/2008/EK bizottsági rendeletre(5) és az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának 39. számú előírására(6),

–  tekintettel „A CARS 2020-ról: az erős, versenyképes és fenntartható európai gépjárműipar felé” című, 2013. december 10-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálatának (EPRS) „A kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása – és a megelőzésére szolgáló intézkedések” című, 2017. novemberi tanulmányára(8) és az azt kísérő, „A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása az EU-ban” című, az európai hozzáadott értéket vizsgáló értékelésre(9);

–  tekintettel az Európai Gépjármű- és Engedély-nyilvántartó Hatóságok Szövetségének „A gépjárművek futásteljesítményének nyilvántartása” című végleges jelentésére(10);

–  tekintettel a Bizottság által a fogyasztók szemszögéből készített, a használt autók piacának működéséről szóló fogyasztói piaci tanulmányra,

–  tekintettel a használt autók piacán folytatott kilométeróra-csalás elleni küzdelemről szóló, 2016. április 11-i 0030/2016. számú írásbeli nyilatkozatára;

–  tekintettel eljárási szabályzata 46. és 52. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0155/2018),

Jelenlegi helyzet

A.  mivel a futásteljesítmény meghamisítása, nevezetesen a járművek kilométer-számlálón mutatott valós futásteljesítményének szándékos és engedély nélküli megváltoztatása révén elkövetett szabályellenes cselekedetek súlyos és széles körben elterjedt problémát jelentenek az egész Unióban, különösen a határokon átnyúló kereskedelem vonatkozásában, és károkat okoznak azon harmadik országok számára, amelyek az Unióból importálnak használt autókat;

B.  mivel a futásteljesítmény meghamisításával járó gazdasági haszon figyelemre méltó, tekintettel az ehhez szükséges berendezések alacsony árára és a használt autók értékének mesterséges növekedésére; mivel tanulmányok becslése szerint a belföldi eladások esetében 5% és 12% között, a határokon átnyúló eladások esetében pedig 30% és 50% között van a meghamisított kilométerórával eladott autók aránya, ami a zUnióban összesen 5,6 és 9,6 milliárd EUR közötti gazdasági kárt okoz;

C.  mivel a megtett kilométerek száma a vevők számára az egyik legfontosabb adat egy jármű műszaki állapotának értékeléséhez, és mivel a kilométer-számláló állásának jelentős hatása van a jármű piaci értékére;

D.  mivel a kilométer-számláló állásának értékeit digitálisan tárolják és mutatják, míg az átalakításhoz való külső hozzáférés könnyű, mivel a kilométer-számlálók védelmi szinte alacsonyabb, mint a jármű egyéb alkatrészeié;

E.  mivel a futásteljesítmény meghamisítása árt a fogyasztóknak, a használtautó-kereskedőknek, a biztosítóknak és a lízingtársaságoknak, miközben pénzügyileg jövedelmező az elkövetők számára, és műszaki megoldásokat kell találni annak megnehezítésére, hogy a nem szakmabeliek a kilométer-számlálókat manipulálhassák;

F.  mivel a manipulált kilométer-számlálóval rendelkező autók megnövekedett kopása és elhasználódása negatívan érinti a közúti közlekedésbiztonságot is; mivel ezen autók vásárlói a vártnál magasabb karbantartási és javítási költségekkel szembesülhetnek, mert a személygépkocsikat nem a valós futásteljesítmény alapján ellenőrzik;

G.  mivel a meghamisított kilométer-számlálóval rendelkező autók a vártnál magasabb fogyasztást és szennyezőanyag-kibocsátást mutathatnak, így megsértik a típus-jóváhagyási jogszabályokban foglalt, élettartamra vonatkozó követelményeket;

H.  mivel a fogyasztói piacok bizottsági eredménytáblájának 2014. évi kiadása(11) szerint az Unióban az árupiacok közül az új autók piacánál kétszer-háromszor nagyobb használtautó-piacon a legalacsonyabb a fogyasztói bizalom, és a futásteljesítmény meghamisítása jelentősen hozzájárul a fogyasztók használtautó-kereskedőkbe vetett bizalmának csökkenéséhez, és ezáltal torzítja a belső piac működését és a tisztességes versenyt;

I.  mivel a fogyasztók nincsenek kellőképpen tájékoztatva a használt autók futásteljesítményével kapcsolatos manipulációk elkerülésének lehetőségeiről és a már létező futásteljesítményt követő, csalást gátló gyakorlatokról és az azokhoz való hozzáférésről;

J.  mivel sok tagállam még mindig nem tudja biztosítani a fogyasztók számára az ahhoz szükséges eszközöket, hogy ellenőrizhessék a használt járművek múltját;

K.  mivel a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás aránytalanul nagy hatással van a kisebb jövedelemmel rendelkező társadalmi csoportokra és földrajzi területekre, ami a 2004-ben vagy azután csatlakozó tagállamokban és az Unió közvetlen szomszédságában lévő államokban (különösképpen azokban a nyugat-balkáni tagjelölt államokban, ahová a használtautó import az unióból vám nélkül vagy jelentősebb vám nélkül történik) nagyobb kockázatnak teszi ki a vásárlókat a tekintetben, hogy manipulált kilométer-számlálóval rendelkező gépjárművet vásárolnak, akiket így gyakrabban sért ez a jogellenes gyakorlat;

L.  mivel a tagállamok közötti információcsere közös, összehangolt rendszere hiányában nagyobb a kockázata annak, hogy legalizálják a már manipulált kilométeróra-állást az azon országban végzett első ellenőrzés előtt, amelyben az autót végül regisztrálni fogják, és mivel már léteznek intézkedések a járművek regisztrálására és kilométer-számlálójuk ellenőrzésére;

M.  mivel a futásteljesítmény meghamisításának egységes szabályok gyors megállapításával való kezelése a kilométeróra-állás manipulálásának megakadályozására alapvetően növeli a biztonságot és a bizonyosságot a járművek határokon átnyúló vásárlása terén, így csökkenti a tisztességtelen gyakorlatok lehetőségét, és jelentős előnyökkel jár az uniós fogyasztók milliói számára;

A futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás ellen tett jelenlegi intézkedések

N.  mivel egyes tagállamok már bevezettek a kilométer-számláló manipulálásának lehető legnagyobb mértékű visszaszorítását szolgáló eszközöket, mint például Belgium a „Car-Pass”-t és Hollandia a „Nationale AutoPas”-t (NAP); mivel mindkét tagállam a jármű karbantartása, szervizelése, javítása vagy időszakos szemléje során a kilométer-számlálóra vonatkozó adatokat összegyűjtő adatbázist használ anélkül, hogy személyes adatokat gyűjtene, és alkalmazási területén rövid időn belül szinte teljesen felszámolta a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalásokat;

O.  mivel a belga rendszert törvény alapján egy nonprofit szervezet, a holland rendszert pedig egy kormányzati ügynökség működteti; mivel mindkét rendszer észszerű költségekkel működik, továbbá a két rendszer sikerét figyelemfelhívó és tájékoztató kampányok, valamint egyértelmű szabályokat és visszatartó erejű szankciókat megállapító erős jogi keret kíséri és mozdítja elő;

P.  mivel az említett adatbázisokhoz hozzáféréssel nem rendelkező országokban a manipulált autók lényegesen nagyobb száma azt mutatja, hogy a határokon átnyúló adatcsere és a tagállamok közötti együttműködés döntő fontosságú az adatbázisok sikeréhez;

Q.  mivel az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (Eucaris), az európai gépjárművekkel és vezetői engedélyekkel kapcsolatos információs rendszer már jelenleg is biztosítja a tagállamok hatóságai között a közlekedésre vonatkozó harmonizált adatok cseréjének infrastruktúráját és megszervezését, és az összes tagállam alkalmazza a 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(12) szerinti kötelezettségek teljesítésére, miközben funkciói már magukban foglalják a futásteljesítmény rögzítését is;

R.  mivel léteznek olyan műszaki megoldások is, mind a hardverrel, mind a szoftverrel kapcsolatban, amelyeket a gyártók beépíthetnének a járművekbe, és így megakadályozhatnák a kilométer-számláló manipulálását a kezdetektől, míg a „hardverbiztonsági modulok” (HSM) és a „biztonságos hardverkiterjesztések” (SHE) már használatban vannak a járművek elektronikus vezérlőegységeinek (ECU) jogosulatlan hozzáféréssel, manipulációval vagy autólopással szembeni védelmére, és ezek költsége járművenként egy euróra becsülhető;

S.  mivel az (EU) 2017/1151 rendelet arra kötelezi a gyártókat, hogy a járművek típusjóváhagyásának megszerzése céljából szisztematikus manipulálás elleni stratégiákat és írásvédelmi funkciókat alkalmazzanak a kilométer-számlálók átprogramozásának megakadályozására, figyelembe véve a táv-adatcserével kapcsolatos jellemzőket is; mivel a rendelet csak a gyártó által nyújtott tájékoztatást és magyarázatokat kíván meg, és nem ír elő vizsgálatot, ha a kilométer-számláló csalásbiztos, miközben hitelesített és nemzetközileg elismert folyamatok léteznek, mint például az informatikai biztonsági értékelés közös kritériumai; mivel nemzetközileg elismert folyamatok, mint például közös kritériumok (ISO/IEC 15408) hozzájárulhatnak a manipulálás elleni védelemhez;

Jogalkotás és joghézagok

T.  mivel a kilométer-számláló manipulálása 26 tagállamban tilos, közülük csak tíz tagállam fogadott el kiegészítő intézkedéseket a vásárlók számára a futásteljesítménnyel kapcsolatban rendelkezésre álló adatok ellenőrzésére, és csak hat tekinti bűncselekménynek a kilométer-számláló manipulálását(13); mivel a futásteljesítmény meghamisítására használt hardver és szoftver ingyenesen rendelkezésre áll az Unióban, és ez nem minősül bűncselekménynek, és mivel több tagállamban folyamatban van a kilométeróra-állás jogellenes manipulálásával kapcsolatos tevékenységek büntethetővé tétele;

U.  mivel a kilométer-számlálóval történő csalás a műszaki alkalmasságot veszélyeztető fenyegetés, amit már a 2014/45/EU irányelv is említ, amely megköveteli a tagállamoktól, hogy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat szabjanak ki az ilyen cselekményekre; mivel a Bizottságnak tovább kell vizsgálnia a nemzeti platformok összekötésének lehetőségét, hogy lehetővé tegye a közúti közlekedésre való alkalmassággal kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjét, amely magában foglalja a kilométer-számláló állásával kapcsolatos adatokat is;

V.  mivel a 2014/45/EU irányelv tartalmazza az időszakos műszaki vizsgálat során a kilométer-számláló állásának rögzítésére vonatkozó kötelezettséget, és a további időszakos műszaki vizsgálatok során elérhetővé teszi ezeket az adatokat, de a futásteljesítményre vonatkozó adatokat a közúti közlekedésre való alkalmasság vizsgálata során csak az első műszaki vizsgálattól kezdve kezeli; mivel az első időszakos műszaki vizsgálatra a jármű első nyilvántartásba vételét követően akár négy év elteltével is sor kerülhet, így elegendő időt hagyva a kilométer-számláló manipulálására az első ellenőrzés előtt és az ellenőrzések között, és ez akár a futásteljesítményre vonatkozó helytelen adat hivatalos rögzítését is eredményezheti;

W.  mivel sem a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(14), sem a típusjóváhagyásról szóló 692/2008/EK bizottsági rendelet, sem az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának 39. számú előírása (39. számú ENSZ EGB-előírás) nem említi a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalást és a meghamisíthatatlan kilométer-számlálókat; mivel a 661/2009/EK rendelet hivatkozik a 39. számú ENSZ EGB-előírásra a sebességmérő jóváhagyási követelményeivel kapcsolatban, de nem ír elő követelményeket a kilométer-számlálóra vagy annak alapvető jellemzőire vonatkozóan;

További fejlemények a gépjárműiparban

X.  mivel a gépjárműipar hatalmas előrelépést tett az összekapcsolt járművek fejlesztése és előállítása, az intelligens közlekedési rendszerek használata és a környezetükkel való kommunikáció terén, így a piacra kerülő autók többsége már képes az összekapcsolódásra, ezáltal fokozatosan haladva az összekapcsolt autóállomány felé az Unió útjain;

Y.  mivel az Unió útjain az autók átlagos életkora különböző tanulmányok alapján 7–11 év és folyamatosan növekszik, miközben a 2004 után az Unióhoz csatlakozó tagállamokban messze meghaladja az átlagot, ami azt eredményezi, hogy a gépjárműállomány újabb, nagy mértékben összekapcsolt autókból és régebbi, összekapcsolódásra nem képes autókból áll;

Z.  mivel a modern járművek már rendszeresen adatokat küldenek a gyártóknak, beleértve a tényleges futásteljesítményt és a teljes futási időt, így a rögzített futásteljesítmény hitelességének ellenőrzéséhez szükséges kulcsfontosságú adatokat szolgáltatnak;

AA.  mivel a blokklánc technológia megoldás lehet a kilométerszámláló-adatok jövőbeli tárolásához;

AB.  mivel a CarTrustChain az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott sikeres projekt arra vonatkozóan, hogy miként kell alkalmazni a blokklánc technológiát a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások kiküszöbölése érdekében;

1.  kéri a Bizottságot, hogy az ezen állásfoglalás Parlament által történő elfogadását követő tizenkét hónapos időkereten belül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 91. cikkének (1) bekezdése és 114. cikke alapján – az ezen állásfoglalásban és annak mellékletében foglalt ajánlások nyomán – terjesszen elő jogalkotási keretet, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy jogi, műszaki és működési akadályokat hozzanak létre, hogy a kilométer-számlálók manipulálását lehetetlenné tegyék; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket az (EU) 2017/1151 rendelet előírásainak felülvizsgálatára;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa ugyanezen jogi és műszaki akadályok alkalmazását a harmadik országokból származó behozatalra is;

3.  üdvözli az olyan műszaki megoldásokat, mint a HSM és az SHE, amelyeket már széles körben használnak a gépjárművek érzékeny adatainak védelmére, és hangsúlyozza, hogy a kilométer-számláló állásával kapcsolatos adatoknak azonos szintű védelmet kell élvezniük annak megelőzése érdekében, hogy a kilométer-számlálókat manipulálni lehessen;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a gépkocsin belüli biztonság típusjóváhagyását, különösen a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás elleni technikai intézkedések tekintetében, de az összekapcsolt autók számának növekedésére való tekintettel is;

5.  üdvözli, hogy a Bizottság a technológiai biztonságra vonatkozó követelményeket foglalt bele az (EU) 2017/1151 rendeletbe; rámutat azonban arra, hogy nincsenek előírások e követelmények nyomon követésére, és ezért kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egyértelmű kritériumokat a kilométer-számlálók biztonságosságának ellenőrzésére, szükség esetén igazítsa ki ezeket a követelményeket a lehető legrövidebb időkereten belül, és tegyen jelentést a Parlamentnek ezen rendelet hatékonyságáról;

6.  megjegyzi, hogy a kilométer-számláló manipulálása elleni küzdelemben az érintett tagállamokban nagy sikert értek el azok a nemzeti megoldások, amelyek az időszakos műszaki vizsgálatok, szervizelés és más járműellenőrzések során nagy gyakorisággal rögzített kilométerszámláló-állásokat tartalmazó adatbázisokat használnak, és ezért javasolja, hogy azok a tagállamok, amelyek még nem cselekedtek, a lehető leggyorsabban találjanak megfelelő megoldásokat;

7.  e tekintetben hangsúlyozza, hogy minden tagállamnak nemzeti nyilvántartással kell rendelkeznie, és részt kell vennie e nyilvántartásokban lévő adatok határokon átnyúló cseréjében, mivel az Európai Unióban a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás ellen folytatott küzdelem csak így lehet hatékony; ezért felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon jogi keretet arra, hogy a tagállamok összehasonlítható és kölcsönösen összeegyeztethető nemzeti adatgyűjtési mechanizmusokat alakítsanak ki, amelyek a meglévő bevált gyakorlatokon alapulnak, a futásteljesítményre vonatkozóan gyakori és megbízható adatgyűjtést biztosítanak, amely a gépjármű első regisztrációjakor kezdődik, és lehetővé teszik a nemzetközi cseréket;

8.  hangsúlyozza, hogy lehetővé kell tenni a kilométer-számláló állásával kapcsolatos adatokhoz való, határokon átnyúló hozzáférést, és hogy jelentősen hozzájárulna a fogyasztóvédelemhez az, ha a használt autók vásárlói könnyen hozzáférnének ehhez az információhoz; hangsúlyozza, hogy a használt autók vásárlóinak tudniuk kell ellenőrizni a jármű kilométer-számlálójának állásával kapcsolatos adatok pontosságát, függetlenül attól, hogy azt korábban melyik tagállamban regisztrálták; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy proaktívan tájékoztassák a fogyasztókat és az érintett feleket a futásteljesítmény meghamisítása elleni, hatályban lévő intézkedésekről és a kilométer-számlálóval végzett manipulálás felderítésének és megakadályozásának módjairól;

9.  hangsúlyozza, hogy az Eucaris meglévő infrastruktúrát kínál a kilométer-számlálók állásával kapcsolatos adatok uniós szintű költséghatékony cseréjéhez egy adatbázis-megoldás alapján; sajnálja, hogy 2017-ben csak Belgium, Hollandia és Szlovákia használta az Eucaris platformot a kilométer-számláló állásával kapcsolatos adatok cseréjére, és ezért arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyenek részt az ezen rendszer nyújtotta lehetőségek kiaknázásában;

10.  felhívja a Bizottságot, hogy az Eucaris-ban való részvételt tegye kötelezővé, és azt járműinformációs platformként hajtsa végre, megkönnyítve ezáltal a futásteljesítmény ellenőrzését az Unióban a kilométer-számlálókkal kapcsolatos manipulációs lehetőségek csökkentése céljából;

11.  sajnálja, hogy a 2014/45/EU irányelvben foglalt elektronikus nyilvántartás még nem jött létre, és hogy a tagállami szankciók nem eléggé visszatartó erejűek, aminek következtében az adatcserére vonatkozó célok nem teljesültek;

12.  felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon olyan jogi keretről, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok nyilvántartsák az időszakos műszaki vizsgálatokból, valamint minden egyéb vizsgálatból, karbantartásból, javításból és egyéb szervizelésből származó, a kilométer-számlálók állására vonatkozó adatokat;

13.  hangsúlyozza, hogy egy blokkláncra épülő megoldás lehetne a legköltséghatékonyabb, és felhívja a Bizottságot, hogy az ezen állásfoglalás Parlament általi elfogadását követő tizenkét hónapon belül végezzen költség-haszon elemzést ezzel a megoldással kapcsolatban, beleértve az adatok biztonságát, átláthatóságát és védelmét; hangsúlyozza, hogy e technológia esetleges alkalmazásáig késedelem nélkül hatékony, könnyen alkalmazható és gyorsan működőképessé tehető megoldásokat, különösen adatbázisokat kell kialakítani;

14.  hangsúlyozza, hogy a fejlett titkosítási technológiák, mint például a hardverbiztonsági modulokon (HSM) vagy a biztonságos hardverkiterjesztéseken (SHE) alapuló megoldások kiegészítő védelmet biztosíthatnak a kilométer-számláló manipulálása ellen azáltal, hogy a kilométer-számlálókat biztonságos csipekkel védik a jogosulatlan hozzáféréssel szemben;

15.  hangsúlyozza, hogy a járművek egyre jobban képesek összekapcsolódni, és hogy ez a fejlődés folytatódni fog, ezáltal lehetővé téve a kilométer-számlálók adatainak egy adatbázisba vagy blokklánc hálózatba történő automatikus bevitelét; üdvözli a gépjárműipar arra irányuló erőfeszítéseit, hogy sokrétű műszaki biztosítási mechanizmusokat alakítson ki a kilométer-számláló meghamisítása ellen, többek között az adatok titkosítását, az adatvédelmet és -biztonságot, de felhívja a gyártókat is, hogy javítsák tovább műszaki megoldásaik hatékonyságát;

16.  hangsúlyozza, hogy az adatok továbbítását és tárolását érintő valamennyi intézkedésnek követnie kell az uniós adatvédelmi vívmányokat, és azokat csak a kilométer-számláló manipulálásának megakadályozására lehet alkalmazni, a legmagasabb szintű kibervédelemmel együtt;

17.  felhívja a tagállamokat, hogy úgy alkossák meg vagy módosítsák a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalásról szóló jogszabályaikat, hogy az bűncselekménynek minősüljön, beleértve a hardver, a szoftver és az engedély nélküli manipuláláshoz szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, mivel a manipuláció a jármű közlekedésre való alkalmasságának hibás megítéléséhez vezet és ezáltal káros hatással van a közúti közlekedésbiztonságra; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő emberi erőforrásokat és pénzügyi forrásokat e jogszabályok hatékony, arányos és megkülönböztetésmentes végrehajtásához;

18.  úgy véli, hogy a gépjárművek kilométer-számlálójának egy másik, alacsonyabb kilométeróra-állást mutató számlálóval való kicserélését a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalásnak kell tekinteni, ha annak célja a valós futásteljesítmény eltitkolása és ezáltal nyereség elérése;

19.  arra kéri a Bizottságot, hogy az EUMSZ 91. cikkének (1) bekezdése és 114. cikke alapján – az ezen állásfoglalás mellékletében közölt részletes ajánlások nyomán – terjesszen elő egy, a kilométer-számláló manipulálásának kezelésére szolgáló intézkedésekről szóló jogi aktusra irányuló javaslatot;

o
o   o

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a mellékelt ajánlásokat a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/47/EU irányelve (2014. április 3.) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 134. o.).
(3) A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek ,valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).
(5) A Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).
(6) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 39. sz. előírása – Egységes rendelkezések a gépjárművek sebességmérő berendezése és annak beépítése tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 120., 2010.5.13., 40. o.).
(7) HL C 468., 2016.12.15., 57. o.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en
(12) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/82/EU irányelve (2011. október 25.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 288., 2011.11.5., 1. o.).
(13) Lásd: Fogyasztói Központok Európai Hálózata (ECC-Net, 2015): Határokon átnyúló autóvásárlás: mit érdemes megnézni, amikor előnyös üzletre vadászunk? 236. o.
(14) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).


MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

A műszaki megoldások és a típusjóváhagyás előmozdítása

Annak érdekében, hogy a kilométer-számláló állásának manipulálása nehezebbé váljon, a kilométer-számláló adataira vonatkozóan a járműveken belül magasabb szintű biztonságot kell kialakítani. Ez az alábbiaknak a javaslatba történő beillesztésével érhető el:

—  az (EU) 2017/1151 rendelet 5. cikke (3) bekezdése f) pontja végrehajtásának nyomon követése, és az eredmények mielőbbi jelentése a Parlamentnek;

—  egyértelmű követelmények megállapítása a kilométer-számlálók manipulálás elleni védelme céljából, beleértve – amennyiben pozitív értékelést kap – a manipulálás elleni titkosított védelmet, a manipulálás felismerésére szolgáló rendszereket, a futásteljesítmény külön történő mérését és nyilvántartását és a hardverbiztonságot;

—  vizsgálati módszer bevezetése, vagy az információs technológiára vonatkozó biztonsági értékelés közös kritériumainak alkalmazása az (EU) 2017/1151 rendeletben előírt, a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások megelőzésére szolgáló megoldásokhoz;

Adatbázisrendszerek

A kilométer-számlálók állásait rögzítő adatbázisok jelentősen csökkentik a manipulált járművek számát. Az egész Unióra kiterjedő megoldást kell találni, mivel az elszigetelt nemzeti kezdeményezések nem akadályozhatják meg a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalást a használt járművek határokon átnyúló kereskedelme során. Ezért a javaslatnak a következő intézkedéseket kell előírnia:

—  a kilométerszámláló-állások 2014/45/EU irányelvben előírt kötelező rögzítése során gyűjtött információkat határokon átnyúló csere révén kérésre a vásárlók számára is elérhetővé kell tenni;

—  jogi keretet kell teremteni a futásteljesítménnyel kapcsolatos összehasonlítható adatok nyilvántartására szolgáló adatbázisok létrehozására, biztosítva a nemzetközi cserét és a tájékoztatáshoz való hozzáférést, a meglévő bevált gyakorlatok alapján, amely biztosítja a futásteljesítménnyel kapcsolatos adatok gyakori és megbízható rögzítését;

—  a kilométerszámláló-állásokat tartalmazó tagállami szintű meglévő adatbázisokat össze kell kötni, uniós szinten kompatibilisnak és átjárhatónak kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük a nemzetközi adatcserét, míg a meglévő infrastruktúrát, mint amilyen az Eucaris, fel kell használni a költséghatékony és időben történő végrehajtáshoz;

—  az adatvédelmi szabályokat tiszteletben kell tartani, és szükség esetén oly módon kell kiigazítani, hogy lehetővé tegyék a vonatkozó adatok tárolását és cseréjét, valamint a magánélet védelmét, miközben hatékonyan megakadályozzák a gyűjtött adatok csalárd felhasználását;

—  a használt járművek vásárlóit eszközzel kell ellátni ahhoz, hogy vásárlás előtt ellenőrizzék az autó kilométer-számlálójának állásával kapcsolatos adatok pontosságát az adott jármű futásteljesítményével kapcsolatban gyűjtött adatok alapján, függetlenül attól, hogy azt korábban melyik tagállamban regisztrálták;

Blokklánc és összekapcsolódás mint lehetőségek és kiegészítő hosszú távú megoldások

A járművek egyre inkább összekapcsolódnak, és az összekapcsolt járművek részaránya az Unió gépjárműállomány körében folyamatosan növekszik. Már továbbítanak adatokat, például a tényleges futásteljesítményt a gyártók szervereihez. Ezeket az adatokat már fel lehetne használni a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások feltárására.

A blokklánc technológia idővel megbízható eszközt kínálhat az adatok hálózaton belüli biztonságos rögzítésére és az adatbevitellel való manipulálás megakadályozásának elősegítésére. E fejleményeket és a technológia ötvözését hosszú távú megoldásként meg lehetne vizsgálni a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások felszámolására.

Ezért a következő intézkedéseket javasoljuk:

—  a kilométer-számlálók állásával kapcsolatos adatok számára létrehozandó európai blokklánc hálózat esetleges költségeinek és előnyeinek értékelése;

—  amennyiben pozitív értékelést kap: az összekapcsolódási funkciókkal felszerelt gépkocsik kilométer-számlálójának állásával kapcsolatos adatok automatikus továbbítására vonatkozó jogi és szabályozási keret létrehozása a futásteljesítménnyel kapcsolatos, az időszakos műszaki vizsgálat során végrehajtott kézi bevitelből és más forrásokból vett adatok kiegészítésére;

—  az időszakos műszaki vizsgálatok, szervizelés és járműellenőrzések során gyűjtött, kilométerszámláló-állással kapcsolatos adatok átadásának megkövetelése, és így azok belefoglalása a továbbfejlesztett adatbázisrendszerbe;

Jogszabályok és végrehajtás

A kilométer-számlálóval történő csalás nem minősül bűncselekménynek valamennyi tagállamban, bár ezt a 2014/45/EU irányelv kifejezetten előírja. Hatékony jogi intézkedések végrehajtása, többek között büntetések megléte elengedhetetlen a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások felszámolásához. Ezért a következő intézkedéseket javasoljuk:

—  a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalást bűncselekménynek kell tekinteni, amelyet mind a kilométer-számláló állásának megváltoztatását megrendelő személy (az autó tulajdonosa), mind a kilométer-számláló állását megváltoztató személy elkövet, és hatékony, arányos, visszatartó erejű és megkülönböztetéstől mentes szankciókkal büntetendő, amelyek az egész Unióban nagymértékben összehasonlítható szabványt követnek;

Utolsó frissítés: 2019. július 16.Jogi nyilatkozat