Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0900(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0207/2018

Ingivna texter :

A8-0207/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0249

Antagna texter
PDF 114kWORD 42k
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europaparlamentets sammansättning ***
P8_TA(2018)0249A8-0207/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2018 om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till Europeiska rådets beslut (00007/2018),

—  med beaktande av den begäran om godkännande som Europeiska rådet har lagt fram i enlighet med artikel 14.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (C8‑0216/2018),

—  med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2018 om Europaparlamentets sammansättning och med beaktande av sitt förslag till Europeiska rådets beslut som utgör bilaga till denna resolution(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för konstitutionella frågor (A8‑0207/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till Europeiska rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till Europeiska rådet och, för kännedom, till kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0029.

Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande