Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0310(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0222/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0222/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0285

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 39k
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ***
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. heinäkuuta 2018 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10209/1/2012),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseksi (5784/2/2011 ja 8318/2012),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91, 100, 207 ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0038/2018),

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2013 vahvistamansa kannan esitykseen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä(1),

–  ottaa huomioon oikeusperustan muuttamisen unionin tuomioistuimen 11. kesäkuuta 2014 antaman tuomion(2) perusteella,

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön(3), esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A8-0222/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Irakin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 440, 30.12.2015, s. 301.
(2) Unionin tuomioistuimen tuomio 11.6.2014, komissio v. neuvosto, Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus, C-377/12, ECLI: EU:C:2014:1903.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0286.

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus